خشونت علیه زنان در هرات افزایش یافته است

- ۱۵ میزان ۱۳۹۱

بیش از هفتصد مورد خشونت علیه زنان در سال جاری در هرات ثبت گردیده است.
محبوبه جمشیدی رییس امور زنان هرات روز گذشته در مراسم گشایش کارگاه آموزشی جلوگیری از خشونت علیه زنان گفت که هدف از برگزاری کارگاه سه روزه، تطبیق فرمان شماره ۴۵ رییس‌جمهور است، زیرا مطابق این فرمان باید کمپاین وسیع آگاهی دهی در سراسر افغانستان برای مدت سه ماه به خاطر کاهش خشونت علیه زنان راه‌اندازی شود.
او گفت که خشونت عیله زنان در سال جاری در هرات افزایش یافته و از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از هفتصد قضیۀ خشونت علیه زنان در هرات به ثبت رسیده است که این سبب نگرانی ریاست امور زنان این ولایت گردیده است.
وی علل افزایش خشونت علیه زنان را سطح پایین فرهنگ و جامعۀ سنتی دانسته و گفت که اکثر خشونت‌ها علیه زنان در ولسوالی‌ها صورت می‌گیرد چون در مناطق دوردست حاکمیت قانون کمتر است.
او افزود که کارگاه‌های یک ماهه و دو ماهه مفید واقع نمی‌شوند تا زمانی که کارهای بنیادی به خاطر کاهش خشونت علیه زنان صورت نگیرد و تمام مردم با هم بسیج نشوند.
داوود شاه صبا والی هرات نیز در این مراسم گفت آماری که از قضایای خشونت علیه زنان در هرات به ثبت رسیده، بیانگر افزایش خشونت علیه زنان در جامعه است و دلیل افزایش خشونت علیه زنان ریشه‌های عمیق فرهنگی، تعابیر غلط از دین در چوکات نظام‌ها و مشکلات روانی است.
او برای کاهش این مشکل، بر انفاذ قانون تأکید کرد و گفت عاملان خشونت علیه زنان باید از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و محاکمه شوند.
گفتنی است که کارگاه آموزشی جلوگیری خشونت علیه زنان که از سوی ریاست امورزنان در سالون کنفرانس‌های مقام ولایت برگزار گردیده بود و شماری از مقامات ادارۀ محلی و زنان در آن اشتراک داشتند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.