تلاش‌ها برای ایجاد وزارت ورزش

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان طرحی را به این مجلس پیشکش کرده اند که بر اساس آن، در مورد ایجاد وزارت جوانان و ورزش رایزنی صورت می‌گیرد.
نقیب الله فایق رییس کمیسیون جوانان و تربیت بدنی مجلس نماینده‌گان گفت: «قرار است امروز سه شنبه اعضای مجلس نماینده‌گان روی این موضوع بحث کنند که آیا نیازی به ایجاد وزارت جوانان و ورزش وجود دارد یا نه.»
به گزارش بخدی، وزارت جوانان پس از طالبان در بدنه حکومت کنونی ایجاد شد اما این وزارت پس از مدتی، به معینیت امور جوانان و در قالب وزارت اطلاعات و فرهنگ، تبدیل شد.
نبود «ظرفیت برای جوانان» در آن زمان، از دلایل ادغام این وزارت در بدنه وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد.
کمیسیون جوانان و تربیت بدنی مجلس نماینده‌گان پس از مدت‌ها، اکنون می‌گوید که در چند سال گذشته، جوانان ورزشکار افتخارات زیادی را برای مردم افغانستان کسب کرده اند.
نقیب الله فایق رییس این کمیسیون تاکید کرد که جوانان در بخش های مختلف جامعه به ویژه در عرصه مطبوعات، ورزش و کار «خوب» درخشیده اند و داشتن یک وزارت حق مسلم آنان است.
فایق می گوید که در سال‌های اخیر، جوانان و ورزشکاران افغانستان با مشکلات زیادی مواجه بودند و مورد بی مهری حکومت قرار گرفتند.
وزارت سمبولیک؟
افغانستان کشوریست که بیشتر اتباع آن را جوانان تشکیل می دهد؛ یک آمار غیر رسمی نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهد.
گفته می‌شود که بیشتر جوانان افغانستان دارای سطح پایینی از سواد هستند و این موضوع چالش بزرگی فراروی این قشر و ایجاد وزارت به نام جوانان است.
سنگر امیرزاده رییس مرکز هماهنگی ملی جوانان افغانستان می‌گوید که در حال حاضر ضرورت ایجاد یک اداره «کلان» که برای جوانان فعالیت کند، احساس می شود.
آقای امیر زاده گفت: «این اداره و یا وزارت در صورتی می تواند موفق باشد که در عملکردخویش، مستقل بوده و خارجی ها در ساخت پالیسی ان مداخله نکنند.»
به باور امیر زاده، وزارت پیشین جوانان به این دلیل که خارجی‌ها پالیسی کاری آنرا تدوین و به شدت در امور کاری آن مداخله می کردند، به یک وزارت سمبولیک مبدل شد که لغو شود.
او می‌گوید که امیدواری چندانی به استقلال کاری وزارتی که قرار است برای جوانان ایجاد شود، نیست.
رییس مرکز هماهنگی ملی جوانان افغانستان افزود که او، بیشتر خواستار ایجاد یک اداره مستقل مانند حقوق بشر و یا شورای صلح برای جوانان است تا تاسیس یک وزارت؛ زیرا به گفته او، این ادارات می توانند بهتر از منافع جوانان دادخواهی و به حقوق این قشر رسیدگی کند.
با این حال، کمیسیون جوانان و تربیت بدنی مجلس نماینده‌گان می گوید که در حال حاضر، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، جوانان و برخی از نهادهای کمک کننده مالی خارجی برای ایجاد وزارت جوانان و ورزش اعلام حمایت و پشتیبانی کرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.