تانک باقی‌مانده از جنگ‌های افغان ـ انگلیس را حفظ کنید

- ۱۷ میزان ۱۳۹۱

یک واسطۀ زرهی که از جنگ‌های افغان – انگلیس باقی مانده در خطر از دست رفتن قرار دارد.
این واسطۀ زرهی که در واقع یک تانک بسیار ابتدایی است، و هنوز در یکی از زیر مجموعه‌های وزارت دفاع ملی وجود دارد، ظاهراً توجه نیروهای انگلیسی در افغانستان را جلب کرده است.
گزارش‌هایی وجود دارد که در سال‌های گذشته، انگلیس‌ها به گونه‌های مختلف تلاش کرده‌اند این واسطۀ زرهی را از وزارت دفاع افغانستان به دست آورده و به انگلستان انتقال بدهند.
گفته می‌شود که حالا انگلیس‌ها پس از ناکامی تمامی تلاش‌های شان، می‌خواهند با توسل به ریاست‌جمهور، هدایت انتقال این تانک را به انگلستان بگیرند.
در سال‌های جنگ، هزاران قلم آثار تاریخی افغانستان از سوی تاراجگران آثار عتیقه، به غارت رفته است؛ اما هنوز آثار تاریخی زیادی در این سرزمین وجود دارد که جلب توجه قاچاقبران آثار تاریخی را می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.