انتقادها از جذب‌نکردن دانشجو در بخش شبانۀ دانشگاه‎های دولتی

- ۱۹ سرطان ۱۳۹۴

سه شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۴

 

mnandegar-3ناجیه نوری
وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که به دلیل نبود بودجه، امسال در بخش شبانه دانشجو نمی‎پذیرد.
اما شماری از استادان دانشگاه در پیوند به این موضوع می‌گویند که این کار از جانب شماری از افراد فاسد به خاطر گرم‌‌سازی بازار دانشگاه‌های خصوصی صورت گرفته است.
آنان باور دارند که ناکارایی وزیر اسبق تحصیلات عالی، پیشنهاد نکردن بودجه برای بخش شبانۀ دانشگاه‌های خصوصی به وزارت مالیه و باز گذاشتن دست افراد سودجو برای بهره‌برداری از این موقعیت، علت اصلی عدم جذب محصل در بخش شبانه دانشگاه‌های دولتی است.
این استادان تأکید کردند، زمانی‌که بخش شبانه شامل بودجه نباشد، بدون شک زمینۀ جذب محصل وجود نخواهد داشت و این اقدام زمینه را برای نهادهای تحصیلی خصوصی»ناکارا» فراهم می‌سازد.
وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده که با در نظرداشت فیصله شورای رهبری این وزارت به خاطر نبود بودجۀ کافی امسال در بخش شبانه محصل جذب نخواهد کرد.
این اقدام وزارت تحصیلات عالی موجی از اعترضات را به دنبال داشت.
سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل‌ می‌گوید، برنامه‌های گرم ساختن بازار دانشگاه‌های خصوصی سبب شده تا به بخش شبانۀ دانشگاه‌های دولتی بودجه پیشنهاد نگردد.
استاد سیحون تاکید کرد: زمانی‌که بخش شبانه شامل بودجه نباشد، بدون شک جذب محصل وجود نخواهد داشت و این اقدام زمینه را برای بخش خصوصی «ناکارا» ‌مساعد می‌سازد.
او دلیل دیگر این معضل را ناکارایی وزیر اسبق دانسته گفت، وزیر پیشین وزارت تحصیلات عالی یک شخص ناکارا بود که نتوانست بودجۀ لازم را برای این بخش تخصیص داده و به وزارت مالیه پیشنهاد کند.
این استاد دانشگاه افزود، یعنی ناکارا بودن وزیر اسبق، دست باز افراد سودجو برای بهره‌برداری از این موقعیت و پیشنهاد نکردن بودجه برای این بخش به وزارت مالیه عواملی اند که سبب این معضل گردیده است.
اما عبدالعزیز نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات با رد این ادعاها می‌گوید، ما برای بخش شبانه دانشگاه‌های دولتی سال جاری، به وزارت مالیه پبیشنهاداتی داشتیم؛ اما اکنون به دلیل عدم بودجه کافی نمی‌توانیم در بخش شبانه محصل جذب کنیم.
نوربخش گفت، ما این مساله را که گویا وزارت تحصیلات عالی عمداً برای بخش شبانه دانشگاه‌های دولتی بودجه پیشنهاد نکرده است، کاملاً رد می‌کنیم.
به گفته سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، جذب ما در ولایت مختلف در بخش شبانه مختلف بوده و در این بخش همه سالانه تقریباً ده هزار محصل جذب می‌کردیم.
او افزود، وزارت تحصلات عالی همه ساله در بخش شبانه تمامی دانشگاه‌های کشور خصوصی تقریباً ده هزار محصل جذب می‌کرد که امسال به دلیل نبود بودجه قادر به این کار نیست.
وی تاکید کرد، در سال گذشته نیز در قسمت توزیع حق‌الزمه استادان بخش شبانه دانشگاه‌ها مشکلاتی وجود داشت؛ بنابراین پیشنهاداتی در این خصوص به وزارت مالیه داشتیم.
نوربخش گفت، بنابرهمین دلایل وزارت تحصیلات عالی با در نظر داشت فیصله شورای رهبری این وزارت به خاطر نبود بودجه کافی امسال محصل جذب نخواهد کرد.
شماری از افرادی که آماده‌گی برای امتحان کانکور بخش شبانه دانشگاه کابل داشتند با انتقاد از وزارت تحصیلات عالی به روزنامه ماندگار گفتند که ناکارایی وزارت تحصیلات عالی دلیل اصلی این معضل است.
آنان با انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی گفتند، هردو رهبر در زمان کمپاین انتخاباتی وعده سپرده بودند که زمینۀ تحصیل بهتر را برای جوانان فراهم می‌کنند، اما اکنون که رهبران این حکومت سرگرم زد و بندهای سیاسی اند، شماری دیگر با استفاده از این هرج و مرج در حال گرم‌کردن بازار دانشگاه‌های خصوصی اند.
به گفته آنان، اگر زمینه تحصیل از ۱۰ هزار فرد آماده تحصیل گرفته شود، بدون شک این اقدام از یک سو سبب افزایش مهاجرت‌ها خواهد شد و از جانب دیگر کسانیکه بیکار اند و زمینۀ تحصیل هم برای‌شان فراهم نیست؛ خود به خود به طرف گروه‌های تروریستی کشانیده خواهند شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.