کارگاه ژورنالیسم تحقیقی در کابل پایان یافت

گزارشگر:دوشنبه 23 سنبله 1394 - ۲۲ سنبله ۱۳۹۴

دومین دور کارگاه پیشرفتۀژورنالیسم تحقیقی پس از شش روز آموزش‌های نظری و عملی،‌روز یکشنبه (۲۲سنبله) در کابل پایان یافت. در این کارگاه، ۲۰ گزارشگر ولایتی از رسانه‌های مختلف محلی شرکت داشتند. آنان در این مدت توانستند ابزارهای نوین گزارش‌دهی تحقیقی را از سوی یکتن از پروفیسوران آلمانی در عرصۀژورنالیسم تحقیقی بیاموزند.
mnandegar-3حمیدالله زازی هماهنگ کنندۀ عمومی دفتر میدیوتیک افغانستان در ختم این کارگاه آموزشی گفت: ما در این دورۀ آموزشی ابزارهای نوین گزارش‌دهی تحقیقی را برای گزارشگران آموزش دادیم، تا بعداً آنها بتوانند پیرامون موضوعات فساد اداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر گزارش‌های تحقیقی را با معیاری‌های بین‌المللی تهیه کنند.
آقای زازی افزود، ما تلاش خواهیم کرد که چنین کارگاه‌های آموزشی را برای بلند بردن ظرفیت خبرنگاران کشور در کابل و دیگر ولایات از طریق مراکز رسانه‌یی این دفتر راه اندازی کنیم.
خبرنگاران شرکت کننده درمدت شش روز آموزش، مهارت‌های اساسی انجام مصاحبۀ تحقیقی، روش‌های سوژه‌یابی، جست‌وجوی منابع و تکنیک‌های گزارش‌دهی تحقیقی، رهنمودها و دیتا ژورنالیسم را به‌شکل نظری و عملی آن آموختند.
در همین حال آقای مارکوس زینر استاد ژورنالیسم تحقیقی در کشور آلمان که امور آموزشی این کارگاه را به‌عهده داشت می‌گوید، تهیه و تولید گزارش‌های تحقیقی در شرایط کنونی برای جامعۀ افغانستان مهم می‌باشد، زیرا هنوز در افغانستان اپوزیسیون و احزاب سیاسی قوی وجود ندارد تا کارهای حکومتی را به‌شکل اساسی آن نظارت و دیده بانی کنند.
او تصریح کرد: افغانستان با مشکلات فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و قانون شکنی مواجه است،در این حالت تنها رسانه‌ها هستند که می‌توانند مسایل فساد اداری و کارشکنی مقامات حکومتی را پوشش و مردم را دربارۀ مسایل پنهان اطلاع داده و باعث تغییر مثبت در جامعه‌شان شوند.
دفتر میدیوتیک افغانستان به‌همکاری وزارت خارجۀ کشور آلمان دومین دور کارگاه پیشرفتۀژورنالیسم تحقیقی را برای خبرنگاران ولایتی در حالی به‌پایان می‌برد که هنوز مشکلات جدی در برابر کار ژورنالیسم تحقیقی در کشور وجود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.