ارگ به شایعه‎ها پاسخ دهد

گزارشگر:خالد امیری - ۲۵ سنبله ۱۳۹۴

شایعه‌ها دربارۀ وخامت حالِ رییس‌‎جمهور غنی ادامه دارد. دوشنبه‌‎شب برخی رسانه‏‎های داخلی و خارجی، از تشدید بیماریِ آقای غنی خبر داده و گفتند که رییس‌جمهوری به بیرون از کشور برای درمان انتقال داده شده است. این خبرها در رسانه‎های اجتماعی نیز دست به دست شد و موج کلانی از نگرانی‌ها را در میان مردمِ کشور به وجود آورد. تا این‌که چاشت دیروز، ارگ در اعلامیه‌یی از برگزاری نشستِ شورای امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور mnandegar-3غنی خبر داد.
پخش شایعه در خصوص «مرگ و زنده‌گی» رییس جمهور غنی، از هنگامی که او به قدرت رسیده است، ادامه دارد. این شایعه‌ها زمانی تشدید یافت که پای رییس‌جمهور در یک برنامۀ ورزشی در ارگ شکست. چند روز پس از این حادثه، آقای غنی به منظور معالجه به آلمان رفت. ارگ ریاست‌جمهوری اعلام کرد که آقای غنی می‌خواهد پایش را در آلمان درمان کند؛ اما همچنان شایعات در خصوص وخامتِ حالِ او به گوش می‌رسید. این شایعات سبب شدند که رییس‌جمهوری از آلمان و از طریقِ اسکایپ خود را نشان دهد و با جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت کند. این گفت‌وگوی ویدیوییِ آقای غنی هرچند از سطح شایعات کاست، اما نگرانی‌ها همچنان پابرجا ماندند.
آن‌چه باعث می‌شود این شایعات بالا بگیرند این است که ارگ ریاست‌جمهوری هیچ‌ توضیحی دربارۀ صحتِ رییس‌جمهوری نمی‌دهد. هر روز، خبرها و شایعات میان مردم و کاربرانِ شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، اما ارگ سکوت پیشه می‌کند.
افغانستان در شرایط نامناسبی به‌سر می‌برد: قانون اساسی تعطیل است؛ دولت بر اساس یک توافق‌نامه به پیش می‌رود؛ بر بنیاد قانون اساسی، اگر اتفاقی برای رییس‌جمهوری بیفتد، معاون اولِ او سرپرست دولت می‌شود و مسوولیت برگزاری انتخابات را طی سه ماه برعهده دارد.
اما اکنون قضیه فرق می‌کند. رییس اجرایی خود را جانشین بلامنازعِ رییس‌جمهوری می‌داند؛ چنان‌که یکی از مشاورانِ او به «هافینگتون‌پست» گفته است که آن‌ها آرزومندِ سلامتی رییس‌جمهوری هستند، اما اگر اتفاقی برای رییس‌جمهوری بیـفتد، مشخص است که داکتر عبدالله سرپرستِ دولت می‌شود.
نخبه‌گان سیاسیِ کشور باید این مسأله را جدی گرفته و به نگرانی‌های جمعی پاسخ دهند. زیرا خبرها و شایعات دربارۀ وخامت حالِ رییس‌جمهور این نگرانیِ بزرگ را خلق کرده که دوباره افغانستان در یک وضعیتِ نامیمونِ دیگر به لحاظ سیاسی قرار می‌گیرد.
مسلماً حتا اگر رییس‌‌جمهور از صحتِ کامل هم برخوردار باشد، پخش چنین خبرهایی به‌شدت بر روانِ او و جامعه تأثیرِ منفی می‌گذارد؛ چه خوب است که ارگ ریاست‌جمهوری با خبردهیِ شفاف به ختم شایعات اقدام کنــد.

اشتراک گذاري با دوستان :