آلمان می‌خواهد شمار زیادی از پناهجویان افغانی را اخراج کند

گزارشگر:دوشنبه 4 عقرب 1394 - ۰۳ عقرب ۱۳۹۴

mnandegar-3به اساس گزارش یک روزنامۀ آلمانی، حکومت آلمان درنظر دارد در آینده شمارزیاد پناهجویان افغانستانی را به کشور شان بازگرداند. این درحالیست که در وضعیت موجود امیدواری برای بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان در آیندۀ نزدیک وجود ندارد.
خبر گزاری آلمانی دی.پی.ای. از قول روزنامۀ «فرانکفورتر الگماینه سایتونگ» (شمارۀ روز یکشنبه ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۵) گزارش داده است که حکومت آلمان اصرار می‌ورزد رؤسای دولت‌ها و حکومت‌های کشورهای «مسیر بالقان»، در نشست یک شنبۀ شان در بروکسل، حرکت قابل توجهی در این زمینه نشان بدهند.
صدارت آلمان فدرال آرزو دارد که در اعلامیۀ نهایی این نشست از کمیسیون اتحادیۀ اروپا تقاضا شود تا با حکومت افغانستان در مورد پذیرفتن پناهجویان افغانستانی که تقاضای پناهنده‌گی شان رد شده است، به توافق برسد. روزنامۀ مذکور این مطلب را از قول حلقات حکومت و اسناد داخلی در رابطه با مذاکرات، نگاشته است. به اساس این اسناد حکومت آلمان نگران است، زیرا در این میان پس از سوریایی‌ها، افغان‌ها بیشترین رقم فزایندۀ پناهجویان را تشکیل می‌دهند.
در واقع اخراج پناهجویان از آلمان از سال ها به این طرف متوقف است، با آنکه تنها تقریباً پنجاه درصد این افغان ها به عنوان پناهنده پذیرفته شده اند.
وزیران داخلۀ ایالت های آلمان می‌گویند که افغان‌ها تنها زمانی باید اخراج شوند که دوسیه پناهندگی‌شان «به صورت جامع و انفرادی» ارزیابی گردد. گفته شده است که پس از سال ۲۰۱۲، در هیچ سالی بیشتر از ۱۰ دوسیۀ پناهجویان افغان به این گونه بررسی و ارزیابی نشده است.
یوآخیم هرمن وزیر داخلۀ ایالت بایرن به روزنامۀ یاد شده از یک مشی سختگیرانه سخن گفت: «نیاز فوری وجود دارد که اخراج پناهجویان رد شدۀ افغان به گونۀ گسترده عملی گردد. ما باید در این زمینه یک علامت واضح از خود نشان بدهیم».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.