برگزاری اجلاس شورای عالی مجمع مشورتی هرات

- ۱۰ عقرب ۱۳۹۴

mandegar-3مجمع مشورتی هرات هفته گذشته در نخستین اجلاس شورای عالی خود هیات اجرایی این شورا را که متشکل از بیست و یک تن می‌شود، انتخاب کرد. شورای مشورتی هرات که در اوایل سال روان خورشیدی در شهر هرات به فعالیت آغاز کرد، یک نهاد مستقل مدنی است که تلاش می‌کند در میان اختلافات و سلیقه‌های مخالف نکته نظرات مشترک و واحد را در مسایل کلان جامعه جست‌وجو کند.
جنرال سید نصیر احمد علوی از اعضای ارشد مجمع مشورتی هرات در اجلاس شورای عالی این نهاد گفت که « ما می‌خواهیم صدایی باشیم برای رفع تبعیض، تعصب، قشری‌گری و همه جلوه‌های ناخوشایند افتراق و انقطاب که مایه نگرانی در کل کشور ما و به خصوص در میان شهروندان عزیز هرات می‌شود. گام‌های ما شاید آهسته و با تحمل صورت گیرد ولی استوار و محکم در زمین اعتقادات و ارزش‌های دینی، ملی و جهانی خواهد بود. ما فکر می‌کنیم برای یافتن راه حل مشکلات امروز جامعه، به همفکری و هم نظری بدون آن‌که بخواهیم یک دیگر را نفی و یا اثبات کنیم نیاز داریم.»
در اجلاس شورای عالی مجمع مشورتی هرات از میان ۲۴۶ عضو موجود در اجلاس ۲۱ تن در یک فرایند کاملاً دمکراتیک و متکی با معیارهای قانونمند انتخاباتی به عنوان اعضای رهبری مجمع برگزیده شدند. هیات اجرایی مجمع مشورتی هرات براساس اساسنامۀ آن در فاصله میان دو اجلاس شورای عالی فعالیت های مجمع مشورتی هرات را رهبری و مدیریت می کند.
مجمع مشورتی هرات هزاران عضو از میان اقشار و نهاد های مختلف جامعه دارد، که داوطلبانه عضویت آن را پذیرفته اند. در اصول ارزشی این مجمع به اصلی ترین هدف های آن اشاره رفته و از جمله این که « باور و اعتقاد راسخ ما بر این است که پرسشگری و در افکندن سوال های کلیدی از اصول ارزشی و بنیادی جوامع مردم سالار و آزاد است. ما فکر می کنیم با پرسشگری مسوولانه می توان به هدف های اصلی ملی در سراسر کشور دست پیدا کرد. واداشتن همه به اندیشیدن و دعوت به اندیشگری جوامع را به سوی صلح و فلاح سوق می دهد. این عزیمت گاه نظری می تواند بستر مناسبی را برای تمام احاد جامعه در سراسر افغانستان فراهم کند که بدون داشتن سؤظن به یک دیگر و سؤتفاهم در مسایل اساسی جامعه به راه حل های عقلانی و متناسب به امکانات و شرایط دست پیدا کنند.»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.