مردم افغانستان نگران بحران امنیتی و اقتصادی هستند

گزارشگر:چهار شنبه 27 عقرب 1394 ۲۶ عقرب ۱۳۹۴

در یک نظرسنجی جدید مشخص شد، نگرانی اصلی افغان‌ها فقدان امنیت و وضع نابسامان اقتصادی در بحبوحه افزایش درگیری‌ها با طالبان و رشد بیکاری است.
به گزارش خبرگزاری اسوشتیدپرس، براساس گزارش‌ها، بنیاد آسیا مستقر در سانفرانسیسکو در امریکا اعلام کرد که۷ / ۳۶ درصد از افغان‌های شرکت mandegar-3کننده در این نظرسنجی که در جون سال جاری میلادی برگزار شد، معتقدند که افغانستان در مسیری درست حرکت می کند – در حالیکه در ۲۰۱۴ این رقم ۷ / ۵۴ درصد بود.
این پایین ترین درصد ثبت شده توسط این موسسه در ۱۰ سال گذشته محسوب می شود. این موسسه نظرسنجی همچنین برای ۱۰ سال اخیر است که به صورت سالانه در افغانستان نظرسنجی برگزار می‌کند. در نظرسنجی امسال ۹۵۸۶ تن از شهروندان از ۳۴ ولایت و شامل زنان و مردان شرکت داشتند.
سید مسعود سادات از این موسسه که مسوول برگزاری این نظرسنجی در کابل است، گفت:‌ بیش از نیمی از جمعیت شرکت کننده‌گان می‌گویند که افغانستان در مسیر نادرستی حرکت می کند و علتش هم ناامنی، بیکاری و فساد در کشور است.
این نظرسنجی همچنین نشان داد ۷ / ۴۲ درصد از شرکت کننده‌گان نگران فقدان امنیت هستند که از ۱ / ۳۴ درصد سال ۲۰۱۴ بیشتر است و بالاترین درصد ثبت شده از ۲۰۰۷ است.
در سال جاری میلادی افغان‌ها با چالش‌های عظیم سیاسی و امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی مواجه بوده اند.
در این نظرسنجی همچنین مشخص شد که بیش از دو سوم یا ۴ / ۶۷ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که همواره، ‌اغلب و برخی اوقات نگران امنیت خود هستند که بالاترین درصد از ۲۰۰۶ است.
عبدالله احمدزی، نماینده بیناد آسیا در افغانستان گفت، امیدوار است که هم دولت کابل و هم جامعه بین الملل بتوانند از این نظرسنجی بهره کافی ببرند.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Lona Rose

  و باید بما کمک و همکاری نکرد برعکس کشور پلید پاکستان ایشان را پناهگاه داد ترین وتربیه و تجهیز کرد بخاطر خرابکاری و کشتن مردم ماتشویق شان کرد تا هم اکنون ادامه دارد. متاسفانه کسی به صدای ما کوش نداد قوای بین المللی بنام مبارزه تروریست به افغانستان آمدن شکل سمبولیک بود هر کشور خور را در گوشه آرام گرفتندبشمول قوای فرانسه قسمیکه لازم بود اقدام نکردند.

  بخاطرمحوه تروریسیم در قدم اول باید لانه تروریست و کشور های که این تروریست ها تمویل میکند به جزا ایشان برساند. برای همه جهان معلوم است زادگاه تروریست پاکستان است تمویل کننده تروریست ها عربستان سعودی قطر امارات متحد و کویت است همه به هدایت و اشاره امریکا پول میدهند. برای پاکستان جمع کردن تروریست ها در خاک پاکستان یک تجارت منفعت بار است بیشتر از نصف بودجه خود را استخبارات پاکستان را از همین مدرک تمویل میکند همچنان این جانی ها را به کشور های که به ضم پنجابی دشمن پاکستان است بخاطر حملات تروریستی ودخرابکاری گسیل میکند مانند هند و افغانستان در هند در هوتل ممبی همین تروریست ها به سازمان دهی پنجابی پاکستان روان شد بمب گذاری کردند صد نفر بیشتر کشت در افغانستان هزران مرتبه عملیات خرا کارانه کردند تا حال ملت ما قربانی میدهد هیچ کشوری کمک صادقانه بما نکرد بغیر از هند

  از واقعه که در فرانسه اتفاق افتاد شدیدأ متاثر هستیم چرا انسان های بیگناه از طرف این تروریست های کشته میشوند. باید جامعه جهانی بخاطر ریشه خشک کردن این جانی ها باشند. مرکز آن همه جهان بشمول فرانسه خود میداند در پاکستان است همین جا تعلیمات خرابکاری را از طرف استخبارات پاکستان می آموزند و تمویل از طرف کشورهای عربی مانند سعودی قطر امارات محتده و کویت میشوند هم اکنون شاخه تروریست بین المللی بنام شبکه حقانی و جهیش محمدیه در پاکستان فعال است از طرف استخبارات پاکستان و کشور های عربی تمویل مالی میگردد اگر زیر کاسه نیم کاسه نیست باید اقدام جدی برای محوه شان از طرف جامعه جهانی صورت گیرد. هکذا باید آور گردید فرانسه اولین کشور بود در افغانستان در مبارزه با تروریسیم فرار را بر قرار ترجیح داد عساکر خود را به امر فرانسو اولاند عاجل خارج نمود زمانی در میدان هواهی فرانسه در اولین دیدار با کرزی گفت ما عساکر خود را از افغانستان خارج میکنیم کرزی طرف داکتر اسپنتا نگاه کرد اسپنتا به کرزی مشوره داد گفت بگوید ما عساکر شما را دعوت نکردیم خود شمابدون پرسان آمدید حال تصمیم خود شماست می باشید و یا میروید فرانسو اولاند رهیس جمهوری کنونی فرانسه رنگش سرخ شد و کمی خجل گردید باشنیدن جواب دندان شکن سکوت کرد حال سیاست را آموخته از جهان حتی از پوتین کمک می خواهد عملیات مشترک کنیم به گفته بزرگان هر کی را دردی رسد بناچار گوید وای وای. حاجی صبور

 • Lona Rose

  سال ها است مردم دلیر و با شهامت افغانستان با دست خالی شکم گرسنه با تروریسم مردانه وار ایستاده بار ها از جامعه جهانی تقاضا نمودیم جنگ از بیرون کشور برما تعمیل شده کسی طور شاید و باید بما کمک و همکاری نکرد برعکس کشور پلید پاکستان ایشان را پناهگاه داد ترین وتربیه و تجهیز کرد بخاطر خرابکاری و کشتن مردم ماتشویق شان کرد تا هم اکنون ادامه دارد. متاسفانه کسی به صدای ما کوش نداد قوای بین المللی بنام مبارزه تروریست به افغانستان آمدن شکل سمبولیک بود هر کشور خور را در گوشه آرام گرفتندبشمول قوای فرانسه قسمیکه لازم بود اقدام نکردند.

  بخاطرمحوه تروریسیم در قدم اول باید لانه تروریست و کشور های که این تروریست ها تمویل میکند به جزا ایشان برساند. برای همه جهان معلوم است زادگاه تروریست پاکستان است تمویل کننده تروریست ها عربستان سعودی قطر امارات متحد و کویت است همه به هدایت و اشاره امریکا پول میدهند. برای پاکستان جمع کردن تروریست ها در خاک پاکستان یک تجارت منفعت بار است بیشتر از نصف بودجه خود را استخبارات پاکستان را از همین مدرک تمویل میکند همچنان این جانی ها را به کشور های که به ضم پنجابی دشمن پاکستان است بخاطر حملات تروریستی ودخرابکاری گسیل میکند مانند هند و افغانستان در هند در هوتل ممبی همین تروریست ها به سازمان دهی پنجابی پاکستان روان شد بمب گذاری کردند صد نفر بیشتر کشت در افغانستان هزران مرتبه عملیات خرا کارانه کردند تا حال ملت ما قربانی میدهد هیچ کشوری کمک صادقانه بما نکرد بغیر از هند

  از واقعه که در فرانسه اتفاق افتاد شدیدأ متاثر هستیم چرا انسان های بیگناه از طرف این تروریست های کشته میشوند. باید جامعه جهانی بخاطر ریشه خشک کردن این جانی ها باشند. مرکز آن همه جهان بشمول فرانسه خود میداند در پاکستان است همین جا تعلیمات خرابکاری را از طرف استخبارات پاکستان می آموزند و تمویل از طرف کشورهای عربی مانند سعودی قطر امارات محتده و کویت میشوند هم اکنون شاخه تروریست بین المللی بنام شبکه حقانی و جهیش محمدیه در پاکستان فعال است از طرف استخبارات پاکستان و کشور های عربی تمویل مالی میگردد اگر زیر کاسه نیم کاسه نیست باید اقدام جدی برای محوه شان از طرف جامعه جهانی صورت گیرد. هکذا باید آور گردید فرانسه اولین کشور بود در افغانستان در مبارزه با تروریسیم فرار را بر قرار ترجیح داد عساکر خود را به امر فرانسو اولاند عاجل خارج نمود زمانی در میدان هواهی فرانسه در اولین دیدار با کرزی گفت ما عساکر خود را از افغانستان خارج میکنیم کرزی طرف داکتر اسپنتا نگاه کرد اسپنتا به کرزی مشوره داد گفت بگوید ما عساکر شما را دعوت نکردیم خود شمابدون پرسان آمدید حال تصمیم خود شماست می باشید و یا میروید فرانسو اولاند رهیس جمهوری کنونی فرانسه رنگش سرخ شد و کمی خجل گردید باشنیدن جواب دندان شکن سکوت کرد حال سیاست را آموخته از جهان حتی از پوتین کمک می خواهد عملیات مشترک کنیم به گفته بزرگان هر کی را دردی رسد بناچار گوید وای وای. حاجی صبور