مردم افغانستان نگران بحران امنیتی و اقتصادی هستند

گزارشگر:چهار شنبه 27 عقرب 1394 - ۲۶ عقرب ۱۳۹۴

در یک نظرسنجی جدید مشخص شد، نگرانی اصلی افغان‌ها فقدان امنیت و وضع نابسامان اقتصادی در بحبوحه افزایش درگیری‌ها با طالبان و رشد بیکاری است.
به گزارش خبرگزاری اسوشتیدپرس، براساس گزارش‌ها، بنیاد آسیا مستقر در سانفرانسیسکو در امریکا اعلام کرد که۷ / ۳۶ درصد از افغان‌های شرکت mandegar-3کننده در این نظرسنجی که در جون سال جاری میلادی برگزار شد، معتقدند که افغانستان در مسیری درست حرکت می کند – در حالیکه در ۲۰۱۴ این رقم ۷ / ۵۴ درصد بود.
این پایین ترین درصد ثبت شده توسط این موسسه در ۱۰ سال گذشته محسوب می شود. این موسسه نظرسنجی همچنین برای ۱۰ سال اخیر است که به صورت سالانه در افغانستان نظرسنجی برگزار می‌کند. در نظرسنجی امسال ۹۵۸۶ تن از شهروندان از ۳۴ ولایت و شامل زنان و مردان شرکت داشتند.
سید مسعود سادات از این موسسه که مسوول برگزاری این نظرسنجی در کابل است، گفت:‌ بیش از نیمی از جمعیت شرکت کننده‌گان می‌گویند که افغانستان در مسیر نادرستی حرکت می کند و علتش هم ناامنی، بیکاری و فساد در کشور است.
این نظرسنجی همچنین نشان داد ۷ / ۴۲ درصد از شرکت کننده‌گان نگران فقدان امنیت هستند که از ۱ / ۳۴ درصد سال ۲۰۱۴ بیشتر است و بالاترین درصد ثبت شده از ۲۰۰۷ است.
در سال جاری میلادی افغان‌ها با چالش‌های عظیم سیاسی و امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی مواجه بوده اند.
در این نظرسنجی همچنین مشخص شد که بیش از دو سوم یا ۴ / ۶۷ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که همواره، ‌اغلب و برخی اوقات نگران امنیت خود هستند که بالاترین درصد از ۲۰۰۶ است.
عبدالله احمدزی، نماینده بیناد آسیا در افغانستان گفت، امیدوار است که هم دولت کابل و هم جامعه بین الملل بتوانند از این نظرسنجی بهره کافی ببرند.

اشتراک گذاري با دوستان :