آیا قندوز از تروریستانِ طالب تصفیه می‌شود؟

گزارشگر:محمداکرام اندیشمند/ شنبه 7 قوس 1394 - ۰۶ قوس ۱۳۹۴

سفر مجددِ رییس‌جمهور غنی روز پنجمِ قوس ۱۳۹۴ به مرکز ولایت قندوز و تعین برخی مسوولینِ حکومتی در این ولایت، نشان از نقش و اهمیتِ قندوز در جنگ با تروریستان و توجه رییس‌جمهور به این اهمیت و این جایگاه دارد. اما پرسش اصلیِ قابل بحث در اقدامات و اجراآتِ رییس‌جمهور بر سر قندوز، به بازگشتِ ثبات و حاکمیتِ قانون به قندوز و تصفیۀ این ولایت از وجود تروریستان طالب برمی‌گردد؛ آیا ولایت قندوز از وجود تروریستانِ طالب ـ که هنوز تهدید mandegar-3آن‌ها بر این ولایت و مرکزِ آن سایه افکنده است ـ تصفیه خواهد شد؟
رییس جمهور غنی در حالی رییس امنیت ملی قندوز را از وظیفه سبک‌دوش کرد که در سفر اولِ خود از او تقدیر به عمل آورد و به گردنش مدال آویخت. رییس جمهور در حالی وزیر فعلی ترانسپورت را برای سه هفته به عنوان والی قندوز گماشت که از زمان سقوط قندوز (۶ میزان ۱۳۹۴) تا حال با افراد زیادی مصاحبه انجام داده و از آنان گزارش کار و نقشۀ راه به عنوان والی آیندۀ قندوز خواسته است. اما هیچ یک از آن به‌اصطلاح انگریزی»انترویو»شده‌گان که در حدود دو ماه را در بر گرفت، به کرسی ولایت نرسیدند.
تقدیر و تنبیه و یا مکافات و مجازاتِ رییس امنیت ملی قندوز در یک پست حکومتی، نشان از ضعف اطلاعاتی و تحلیلی دارد و عدم گزینش و توظیف والی قندوز در این زمان طولانی، پهلوی دیگرِ این ضعف را می‌نمایاند. عدم توظیف و تقرر والی قندوز دو ماه پس از سقوط این شهر به عنوان فرد اول دولت در ولایت قندوز و نمایندۀ رییس‌جمهور در اِعمال حاکمیت دولتی، زمان را به عنوان عنصرِ مهم و نقش‌آفرین در جنگ و امور نظامی در اختیار طالبان قرار داد. افزون بر آن‌که این ضعف، اعتماد و بی‌باوری مردم را نسبت به نحوۀ مدیریت و رهبری حکومت در اقدام سریع و به‌موقع در جهت اعادۀ ثبات و ادارۀ سالمِ قندوز با تعیین و تقرر والی عمیق‌تر ساخت.
جنگ‌جویان و تروریستانِ طالب با بسیاری از امکاناتِ نظامی و غیرنظامی که از تصرف شهر قندوز به‌دست آورده بودند، هنوز در ولسوالی‌های ولایت قندوز و حومه‌های شهر قندوز به‌سر می‌برند. آن‌ها در این دو ماه فرصتِ کافی برای سازمان‌دهی نیروهای خود داشتند. عوامل مختلفی که زمینه‌های سقوط قندوز را برای طالبان فراهم کرده بود، همچنان باقی‌ست. آیا دومین سفر رییس‌جمهور به قندوز و توظیف والی سه هفته‌یی، ثبات و اعتماد را به این ولایت برمی‌گرداند و موجب تصفیۀ قندوز از تروریستان طالب می‌شود؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.