کمیسیون جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران ایجاد شد

گزارشگر:شنبه 21 قوس 1394 - ۲۰ قوس ۱۳۹۴

سال ۲۰۱۴ میلادی و اکنون هم سال جاری ۲۰۱۵ – دو سال اخیر سال پر چالش در برابر خبرنگاران بوده است.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ برای نخستین بار، اقدام به ایجاد کمیسیون جلوگیری از خشونت ها در برابر خبرنگاران کرده است.
سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به خبرگزاری جمهور گفت: با ایجاد این کمیسیون تمام عاملین خشونت و پرونده خبرنگاران به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
معین نشراتی این وزارت افزود که در چند سال گذشته، این وزارت هیچ گونه ثبت پرونده ای از خشونت های خبرنگاران نداشته است؛ اما این بار این پرونده ایجاد شده است.
وی گفت: این وزارت به تمام ادارات تاکید کرده تا بخش معلوماتی شان را فعال کنند تا بعد از این هر خبرنگاری که خواستار اطلاعات وزارت خانه ها باشد؛ به گونه آسان هر معلوماتی در اختیارشان قرار گیرد.
از سویی هم، برخی از خبرنگاران از این گام وزارت اطلاعات و فرهنگ استقبال می کنند. این خبرنگاران می گویند که در شرایط کنونی، سخت نیاز است تا خبرنگاران پشتیبانی نهادهای حکومتی را با خود داشته باشند.
این خبرنگاران تاکید کردند؛ آن عده از خبرنگارانی که مورد تهدید و لت و کوب قرار گرفته اند باید عاملین آن ها مورد مجازات و پیگرد قانونی قرار گیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.