بر اساس یک نظرسنجی: مردم افغانستان دموکراسی و انتخابات را قصۀ مفت می‌دانند

گزارشگر:دوشنبه 21 جدی 1394 - ۲۰ جدی ۱۳۹۴

mandegar-3“نهاد جهانی دموکراسی در افغانستان” با نشر گزارشی گفته است که بیکاری و فساد از جدی‌ترین مشکلات فرا راه جوانان در افغانستان به شمار میرود.
افراد بیکار در افغانستان
نهاد جهانی دموکراسی برای تهیۀ گزارش خود به ۳۴ ولایت افغانستان سفر کرده و با شماری از جوانان در ولایتهای کشور گفت‌وگوی رو در رو انجام داده است.
تمامی شرکت کننده‌گان در این نظر سنجی، افراد بالاتر از ۱۸ سال بوده‌اند.
در این گزارش چهار هزار جوان از سرتاسر افغانستان به مسوولان جهانی دموکراسی گفته اند که جدی ترین و بدترین عامل در افغانستان بی‌کاری و فساد در ادارات دولتی می‌باشد.
در این گزارش آمده است که هشتاد درصد گفت‌وگو کننده‌گان بی کاری و فساد را جدید ترین چالش عنوان کرده اند و ۲۰ در صد از جوانان ناامنی، آموزش و پرورش و امید نداشت به اینده در کشور را مشکلات عمده خوانده اند.
نهاد جهانی دموکراسی گفته است که بی‌سوادی دامن‌‌گیر ۴۰ درصد جوانان است. این نهاد همزمان نوشته است که بیش از ۲۰ درصد جوانان مکتب را تمام کرده اند و یازده درصد دیگر جوانان تحصیلات عالی دارند.
در گزارش گفته شده است که بیشترین درآمد ماهانۀ جوانان در یک ماه حدود ۴۰ هزار و کمترین آن در یک ‌ماه، به ۲ هزار افغانی می‌رسد.
گفته می شود که درآمد ماهانه ۴۰ هزار افغانی را تنها یک درصد جوانان دارند.

دموکراسی و انتخابات گپ مفت
در همین حال شماری از جوانان در این گفت‌وگوی رو در رو با نهاد جهانی دموکراسی گفته اند که دموکراسی و انتخابات در افغانستان گپ مفت است.
آنان بر این باورند که در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی رییس جمهور و وکلا از قبل مشخص می‌شوند و انتخابات نشان دهندۀ تمثیل دموکراسی است.
در این گزارش میزان باورها و ناباوری در میان جوانان وجود داشته است که گفته می‌شود رهبران حکومت نیز ۴۷ درصد‌ بین جوانان جایگاه دارد.
در همین حال، بیشتر از ۵۰ درصد جوانان گفته اند که در انتخابات بعدی اگر شرکت کنند به رهبران کنونی رای نمی‌دهند و کوشش می‌کنند که یک شخص دلسوز را بین کاندیدای بعدی پیدا کنند.
در گزارش آمده است که شماری از جوانان هم گفته‌اند که در انتخابات بعدی شرکت نمی‌کنند، ۴۶ در صد از حکومت وحدت ملی پشتیبانی و ۳۶ درصد دیگر گفته اند که از حکومت حمایت نمی‌کنند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیش از این انستیتوت مرکزی مطالعات استراتژیک افغانستان نتایج یک نظر سنجی را منتشر کرده بود که در آن ناامنی در ردیف اول، بیکاری و فساد به ترتیب دوم و سوم قرار گرفته بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.