تکنیک‌های ذهنیِ تفکر مثبت (نگاهی به نکات مهمِ کتاب «دیدن موترهای قرمز»)

گزارشگر:دوشنبه 12 دلو 1394 - ۱۱ دلو ۱۳۹۴

بخش چهــارم و پایانی/

mandegar-3۵ـ تنظیم جملات «می‌خواهم…»
پس از تفکر دقیق دربارۀ همۀ موضوعات و تمرینات بالا و نوشتنِ پاسخ‌های خود، مجموعه‌یی از جملات «می‌خواهم….» را برای هر گروه اصلی زنده‌گیِ خود تهیه کنید. مثال: گروه پولی: می‌خواهم بیشترین درصد ممکن را در برنامۀ ۴۰۱ بازنشسته‌گی خود سرمایه‌گذاری کنم. گروه شغلی: می‌خواهم در سال آینده کاری پیدا کنم که از آن لذت ببرم و در آن احساسِ چالش و ارزش داشته باشم.
این موارد را کاملاً شفاف بنویسید. جملات «می‌خواهم…» را مثبت و قطعی بنویسید. آن‌ها باید «خاص، قابل اندازه‌گیری» و نیز دارای مهلتِ معین باشند. بنابراین، «می‌خواهم بیشتر مطالعه کنم» اثرگذار نیست. به جای آن بنویسید: «می‌خواهم ۲۰ صفحه در روز مطالعه کنم.»
جملات «می‌خواهم…» را بر اساس «احساسات، نقاط قوت و ارزش‌ها، مهارت‌ها و مزیت‌های حرفه‌یی و عواملی خارجی اثرگذار بر اهداف خود، مثل پیشرفت‌های تکنولوژیکی و ملاحظاتِ بازار بنویسید. برای کوتاه‌مدت نیاندیشید.
۶ـ کاربرگ پل
در تمرین بعدی برای شناخت خود، «کاربرگ پُل» را تهیه کنید. این کاربرگ چهار موردی را نشان می‌دهد که «پلی برای رسیدنِ شرایط مطلوب» ایجاد می‌کند. فهرستی از شرایط فعلی ِخود ـ برای مثال: «من نامنظم کار می‌کنم و شرایط نامساعدی دارم»، آن‌چه آرزو دارید به‌دست آورید: «می‌خواهم در ۱۸ ماه آینده فلان مقدار پول به‌دست آورم»، چیزی که باید داشته باشید: «می‌خواهم هر ماه یک فعالیت خاص دوستانه/خانواده‌گی برنامه‌ریزی کنم» و آن‌چه خوب است اما ضروری نیست: «می‌خواهم ماهانه حداقل ۱۰ درصد درآمدم را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنم» ـ را تهیه کنید. جملات مربوط به خواسته‌ها، ارزیابی شرایط فعلی، بایدها و فهرست موارد خوب اما غیرضروری را با گروه‌های نمودار دایره‌ییِ خود مرتبط کرده و برای هر مورد، مهلتی مشخص کنید. یاداشت همۀ موارد، باعث تمرکزِ تفکر و برنامه‌ریزی می‌شود.

این تکنیک‌های ذهنی برای تیم نیز مفید هستند
تمرین‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، علاوه بر افراد برای تیم‌ها نیز مفید هستند. تیم‌هایی که از فرایند ارزیابیِ شخصی پیروی کرده و فهرستی از خواسته‌های خود تهیه می‌کنند، می‌توانند هویتِ خود به عنوان یک گروه و مواردی که مایل‌اند به آن‌ها دست یابند را شفاف‌سازی کنند. اعضای تیم می‌توانند پیشاپیش این تمارین را اجرا کرده یا برای کمک به دیگر اعضای تیم، از آن‌ها استفاده کنند.
اگر همه با تفکرِ «موتر قرمز» سازگار شوند، سازمان سود زیادی کسب خواهد کرد. برای تغییر فرهنگ خود به شکلی مثبت، به همه یاد دهید که بر خواسته‌های خود تمرکز کنند، نه بر نگرانی‌ها و ترس‌ها. چنین تغییری بسیار انرژی‌بخش است.

منبع: برترین‌ها

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.