اکثریت همکاران افغانی نیروهای آلمانی به آلمان سفر می‌کنند

گزارشگر:چهارشنبه 21 دلو 1394 - ۲۰ دلو ۱۳۹۴

براساس گزارش رادیوی آلمانی «ان. دی. آر. « از نیمه سال گذشته به این‌سو شمار بیشتر افغان‌هایی که برای حکومت آلمان در افغانستان کار کرده بودند و به این دلیل با تهدید و خطرهای مشخص مواجه بودند، اجازه سفر به آلمان را یافته‌اند.
این رادیو روز سه شنبه به نقل از منابع وزارت داخله آلمان گزارش داده است که ادارات آلمان تا به حال به ۶۸ درصد از تقاضاهای کارمندان پیشین افغان mandegar-3برای پذیرش در آلمان، جواب مثبت داده‌اند.
بر مبنای این گزارش، پیش از ماه جولای ۲۰۱۵ فقط ۴۰ درصد از این گونه تقاضاها مورد تایید قرار گرفته بود. افغان ها در ۱۴ سال گذشته به حیث ترجمان نیروهای اردو، امدادگر امور انکشافی و در پروژه های وزارت های داخله و خارجه آلمان کار کرده اند.
به ویژه روند تصمیم‌گیری و بررسی تقاضای کسانی سریعتر شده است که به دلیل کار با اردوی آلمان در تهدید و خطر قرار دارند. براساس گزارش «ان. دی. آر. «، در جریان هفت ماه گذشته ۹۲ درصد همه تقاضاهای بررسی شده در آلمان پذیرفته شده اند، در حالی که تا نیمه ماه جولای، این رقم فقط ۳۷ درصد بوده است.
براساس این گزاش، بیش از سه چهارم همه درخواست ها به دلیل خطرهای جانی مربوط به کارمندان پیشین اردوی آلمان بوده است. در مجموع از آغاز رسیدگی به کارهای کارمندان محلی افغان در دو و نیم سال پیش، حدود ۱۸۰۰ تقاضا بررسی شده است.
براساس گزارش فرستنده رادیوی «ان. دی. آر. «، حکومت آلمان به بررسی انفرادی موارد شکایات خطر اشاره کرده و است: «اگر خطری به صورت مشخص وجود داشته باشد، در این صورت این افغان‌ها اجازه اقامت در آلمان را دریافت می کنند. «
براساس گزارش «ان. دی. آر. «، لویس امتسبرگ سخنگوی حزب سبزها در پارلمان آلمان در این باره گفته است که افزایش جواب مثبت به تقاضاهای کارمندان افغان، «انکشاف مثبت « است که متاسفانه با وضعیت افزایش خطر در افغانستان ارتباط دارد.
برند مسوویچ، سرپرست نهاد حمایت از پناهجویان (پروازول) در این ارتباط از یک برخورد «واقعبینانه و خوشحال کننده « سخن گفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.