ریاست امنیت ملی: شماری از تروریستان در پکتیکا بازداشت شدند

- ۱۰ عقرب ۱۳۹۱

ریاست امنیت ملی از بازداشت چهارتن تروریست، در ولایت پکتیکا خبر می‌دهد. در خبرنامه‌یی که این ریاست به رسانه‌ها فرستاده، آمده است که:

۱٫ نصیب الله فرزند حاجی باغون، عضوگروه تروریستی قوماندان سیف الرحمان، مشهور به صاحب زاده،
۲٫ غلام سیدانی فرزند جمعه‌الدین عضو گروه تروریستی ملانظرمحمد،
۳٫ ظریف‌خان فرزند امیرخان عضوگروه تروریستی قوماندان سبحان و،
۴٫ بایزید فرزند نصیب،
از باشنده‌گان ولایت پکتیکا که در ترکیب گروه های فوق فعالیت می‌کردند، بالفعل با مقداری از تجهیزات جنگی بازداشت شده و به جرم‌شان اعتراف کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.