ملت و قوم به شناس‌نامه‌های الکترونیکی اضافه شـد

گزارشگر:سه شنبه 17 حمل 1395 - ۱۸ حمل ۱۳۹۵

mandegar-3سرور دانش، معاون دومِ ریاست‌جمهوری کشور اعلام کرده که کمیتۀ قوانین کابینۀ دولت، مادۀ جنجالی قانون ثبت احوال نفوس را تغییر داده و در صورت تصویب شورای ملی افغانستان توزیع شناس‌نامۀ الکترونیکی آغاز خواهد شد.
بسیاری از شهروندانِ افغانستان دربارۀ چگونه‌گی ثبت ملیت یا قومِ افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمۀ «افغان» در این شناس‌نامه‌ها هستند و بسیاری کلمۀ «افغان» را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند درج این کلمه در شناس‌نامه‌های جدید، تحمیل هویتِ پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.
در صفحۀ رسمی فیس‌بوک معاون رییس‌جمهوری آمده است که در جلسۀ روز یکشنبه، ۱۵ حمل (فروردین) کمیتۀ قوانین، این قانون مورد بحث و تعدیل قرار گرفته است.
معاون دوم رییس جمهوری کشور گفته: «اختلاف نظر و اعتراض‌های موجود بر سرِ برخی از مواد این قانون، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذکرۀ الکترونیکی بوده و حکومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروه‌های مختلفِ اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشکل و تطبیق قانون مشورت کرده است.»
او افزوده است که بر اساس اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی، تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس و بر اساس طرح تعدیل تهیه شده، با اضافه شدن «ملت» و «قوم» در متن قانون و در صفحۀ اول شناس‌نامه می‌توان به این مشکل خاتمه بخشید.
آقای دانش افزوده که پس از تصویب تعدیل این ماده توسط شورای ملی افغانستان، روند تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناس‌نامۀ الکترونیکی آغاز خواهد شد.
آقای دانش نوشته که کمیتۀ قوانین کابینه، مادۀ ششم قانون احوال نفوس را تعدیل کرده است.
دفتر ارتباط مردمی آقای دانش افزوده است که وزارت داخله و وزرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در این نشست گزارش داده که برای اجرای این قانون و روند توزیع تذکرۀ الکترونیکی آماده‌گی کامل دارند.
مشخصات قومی
مورد جنجالی در مورد شناس‌نامه‌های جدید، اختلاف نظر در مورد درج نام اقوام مختلف شهروندان افغانستان بوده است. شماری تأکید دارند که نام اقوام شهروندان در این شناس‌نامه‌ها ذکر شود و شماری هم تأکید می‌کنند که برای همۀ شهروندان تنها کلمۀ «افغان» استفاده شود.
اما در جوزای سال ۱۳۹۲ مجلس نماینده‌گان افغانستان قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کرد که بر اساس آن نام قوم و ملیت افراد در این شناس‌نامه‌ها درج نمی‌شود و به جای آن، مشخصات افراد به شمول قومیت آن‌ها، همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت شود.
علاوه بر این‌ها بر اساس قانون، نام و نام خانواده‌گی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد دارندۀ شناس‌نامۀ الکترونیک نیز باید درج ‌می‌شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.