نامه وارده دختران ما به عنوان معذرت‌خواهی به بد داده می‌شوند/ محبوبه بهار، باشنده ولسوالی تاله و برفک بغلان

- ۲۳ حمل ۱۳۹۵

mandegar-3ولسوالی تاله برفک ولایت بغلان که ۱۴۰ کیلومتر از مرکز ولایت فاصله دارد، با مشکلات و چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند.
اکثریت سرک‌های این ولسوالی خامه بود و زمانیکه اگر مریضی بدحال باشد و بخواهند که او را جهت مداوا به مرکز انتقال دهند، به علت خراب بودن سرک، مریض قبل از رسیدن به شفاخانه در راه جان می‌دهد.
در این ولسوالی هیچ پروژه انکشافی و بازسازی وجود ندارد و اکثریت مردم این ولسوالی با فقر و گرسنه‌کی شب و روز خود را سپری می‌کنند.
اکثریت مردم این ولسوالی کشاورز اند، اما به دلیل ناامنی و حضور طالبان با مشکلات جدی مواجه اند و نمی‌توانند با خیالت راحت به کشت و زراعت که تنها منبع درآمدشان است، بپردازند.
به دلیل نبود امنیت و حضور طالبان مردم نمی‌توانند فرزندان شان را به مکتب بفرستند که این یکی از چالش‌های بسیار جدی مردم این ولسوالی است.
و اما مشکلات بانوان این ولسوالی بیشتر از سایر چالش‌ها میباشد، به دلیل نبود امنیت بیش از ۹۰ درصد دختران ولسوالی تاله و برفک نمی‌توانند به مکتب بروند.
چون رفتن دختران جوان، بنابر رسم و رواج حاکم در این ولسوالی ننگ و عیب بزرگ شمرده می‌شود، بنابراین اکثریت دختران این منطقه بی‌سواد اند.
در مسایل چون قتل، دختران این ولسوالی به عنوان معذرت خواهی به بد داده می‌شوند و دختران ولسوالی ما حق تعیین سرنوشت خود را ندارند.
هیچ معلمی زن در ولسوالی تاله و برفک حضور ندارد و به دلیل همان مسایل فرهنگ‌های نادرست حضور زنان به عنوان معلم یک ننگ بزرگ محسوب شده و کار نادرست خوانده می‌شود.
نبود امکانات درمانی برای مردم این ولسوالی و به خصوص زنان مشکلات بسیار جدی را ایجاد کرده است.
از مقامات مسوول، نماینده‌گان محترم ولایت بغلان و حکومت وحدت ملی تقاضا می‌کنم تا به این مشکلات ما رسیده‌گی کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.