محمد محقق در روز جهانی مخابرات: اگر وزارت مخابرات منسجم عمل کند جوانان مهاجر نمی‌شوند

گزارشگر:روح الله بهزاد/ چهارشنبه 29 ثور 1395 - ۲۸ ثور ۱۳۹۵

از ۱۷ می‌روز جهانی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی محفلی از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی در کابل تجلیل صورت گرفت.
در این برنامه که دیروز «سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت/ثور» برگزار گردیده بود، شمار زیادی از مقامات حکومتی از جمله محمد محقق معاون ریاست اجرایی، نماینده‌گان مردم در پارلمان، دانشجویان و رسانه‌ها اشتراک کرده بودند.
mandegar-3آقای محقق در این محفل تأکید کرد که وزارت مخابرات باید خدمات باکیفیت مخابراتی و انترنتی را به‌شهروندان عرضه کند.
هم‌چنان معین تخنیکی وزارت مخابرت می‌گویند که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از شهروندان کشور از پوشش سراسری خدمات مبایل در کشور مستفید می‌شوند و یک میلیون نفر از خدمات انترنیتی در کشور استفاده می‌کنند.
بریالی حسام، معاون تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی در این محفل بیان داشت: سکتور تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی که امروزه تمام سکتورهای دیگر را ماننده سیاره‌های یک منظومه در اطراف خود گرد آورده و به آن‌ها انرژی می‌بخشد، حاصل زحمات و تلاش‌های بشریت طی سدۀ اخیر بوده‌است.
به‌گفتۀ آقای حسام: یکی از عمده‌ترین دست‌آوردهای مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این است که امروز جهان را به‌دهکدۀ کوچکی تبدیل کرده است و ریشه‌هایش را در اعماق جامعۀ بشری گسترانیده است.
آقای حسامی افزود: افغانستان در جهان ارتباطات با نصب تیلفون سیم‌دار در سال ۱۸۹۸ شامل گردیده و مدت زیادی توانست همگام با کشورهای دیگر به پیش برود، اما بر اثر نا ملایمات چند دهۀ اخیر افغانستان از مسیر تکامل نه تنها به‌دور ماند که زیربناهای خود را نیز از دست داد.
به باور معاون تخنیکی وزارت مخابرات: در یک دهۀ اخیر این وزارت توانسته است سکتور مخابرات را در مسیر تکامل و انکشاف رهنمایی دهد که موجودیت بیش از ۲۵ میلیون مشترکین سیستم‌های GSM-CDMA و تلفون‌های صابت، بیش از دو میلیون استفاده کننده‌های خدمات انترنتی، تحت پوشش قراردادن حدود ۸۹درصد ساحات کشور و جلب بیش از ۲٫۵میلیارد دالر سرمایه‌گذاری‌ها در این سکتور از جمله دست آوردهای این وزارت می‌باشد.
او افزود: روز جهانی مخابرات یکی از روزهای مهم بین‌المللی است که همه‌ساله در سراسر جهان با شعار مشترمی تجلیل می‌کردد. یک‌صدو پنجاه و یکمین سالروز ایجاد اتحادیۀ جهانی مخابرات با شعار «کار آفرینی در عرصۀ تکنالوژی و مخابراتی» برای تحول اجتماعی در سراسر جهان تجلیل می‌گردد.
آقای حسامی تصریح کرد: وقت آن فرار سیده است تا توجه زیادی روی استفادۀ مسلکی و موثر از تکنالوژی معلوماتی مبذول کنیم و وظیفۀ اصلی کمیپوتر را برایش برگردانیم که در اکثر موارد کمپیوتر وظیفۀ تایپ و تحریر را عوض کرده و یا از آن وسیلۀ تفریح ساخته شده‌است.
آقای حسامی وعده سپرد که پالیسی‌های لازم برای رشد و ایجاد زمینه‌های سالم در مارکیت را تدوین کرده و تا پنج سال آینده روی تأسیس و تحکیم شبکۀ «باند وسیع» در سطح ملی و منطقوی از طریق مشارکت سکتورعامه و خصوصی، اتوماتیزه‌سازی تمرکز شهروندی، خدمات حکومت‌داری الکترونیکی، تقویت پلاد فورم‌ انتقالات و تحویل‌دهی در داخل کشور، رشد چارچوب مقرراتی پالیسی و آوردن اصلاحات برای صنعت مخابراتی کار و فعالیت کند که در قسمت حکومت‌داری موثر و کارا و تضعیف فساد و سوء استفاده‌ها کمک می‌کند.
او اظهار داشت: پروژۀ جدیدی تحت نام «Digital casa Afghanistan» را در افغانسان توسط وزارت تکنالوژی طرح‌ریزی و به‌بانک جهانی پیشکش کرده‌است تا برای تمویل آن همکاری صورت گیرد.
آقای حسامی بیان کرد: ما متهدیم تا سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط را حمایت و تشویق کرده و فضای همگون رقابتی در مارکیت مخابرات را تقویت ببخشیم.
در سویی دیگر، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در این محفل گفت: روز بین‌المللی مخابرات در شرایطی در افغانستان تجلیل می‌شود که افغانستان آهسته‌آهسته از میان انبوه مشکلات قامت راست کرده و به‌طرف پیشرفت، به‌ویژه در عرصۀ تکنالوژی گام بر می‌دارد.
آقای محمد محقق ابراز داشت: «پیشرفت در بخش تکنالوژی در بیش از یک دهۀ گذشته بی‌مانند بوده و افغانستان توانسته با استفاده از این تکنالوژی در زمینۀ رشد رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی دست آوردهای بالایی داشته باشد.»
آقای محقق همچنان تصریح کرد: یکی از ویژه‌گی‌های انسان‌ها این است که زنده‌گی‌شان بر پایۀ عقل‌شان استوار هموارده متحول است؛ خداوند زنده‌گی انسان‌ها را متحول ساخته است و با تلاش و تکاپو می‌توان زنده‌گی را تغیر داده متحول و بهبود بخشید.
آقای محقق افزود: یکی از عرصه‌های که انسان متحول شده است، عرصۀ ارتباطات و به‌میان‌آمدن تکنالوژی ارتباطات است که دورترین نقاط جهان را به هم‌دیگر در ثانیه‌ها وصل کرده است.
به بیان آقای محقق: سکتور ارتباطات اهمیت ویژۀ در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و… دارد که باید از بانک جهانی، یانک‌های خصوصی و کشورهای که حاضر اند در این زمینه ما را همکاری کنند، استفاده کنیم و ارتباطات ارزان‌تر، آسان‌تر و مطمین‌تر را برای مردم به‌ارمغان آوریم.
او اضافه کرد: اکنون بیش از دو نیم میلیارد دالر در این سکتور در حال گردش است که سالانه به‌طور اوسط در حدود ۲۰۰میلیون دالر دولت افغانستان از آن عاید تولید می‌کند.
آقای محقق اضافه کرد: این سکتور ظرفیت بالقوۀ بسیار قوی در اشتغال‌زایی دارد و از مشکلات بسیار عمدۀ ما است که جوانان را مجبور به‌ترک وطن کرده است؛ اگر وزارت مخابرات بتواند منسجم عمل کند و در عرصۀ زیربنا سرمایه‌گذاری‌ها را جلب کند، یک بخش عظیم این جوانان فرار نمی‌کنند.
او افزود: امروزه بدون استفاده از تکنالوژی معلوماتی و مخابرات، پروسۀ ارتباطات میان شهروندان و دولت و سکتور خصوصی دشوار است.
معاون ریاست اجرایی تأکید کرد: «سکتور مخابرات با چالش‌های روز افزونی روبه‌رو است، یکی از آن‌ها گسترش ناامنی و افزایش تهدید‌ها امنیتی در کشور است که تأثیر ناگوار خود را بالای پروسۀ رشد، توسعۀ خدمات مخابراتی و انترنتی برجا گذاشته است. من به‌شما اطمینان می‌دهم که جهت رفع این تهدیدها، برای و برای اجرایی‌شدن پروزه‌های مخابراتی این موضوع را در شورای امنیت ملی مطرح و پی گیری خواهم کرد.»
در عین حال، پیام احمد ضیا مسعود نمایندۀ رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب نیز در این محفل از سویی رحیم‌الله مرشدی، رییس دفتر نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور خوانده شد. در این پیام آمده است: وزارت مخابرات در هم‌آهنگی با دفتر نماینده‌گی ویژۀ رییس‌جمهور تفاهم‌نامه‌های تطبیق حکومت‌داری خوب و الکترونیک را امضا کرده که در راستای تحقق اصلاحات، ساده‌سازی پروسیجره کاری و عرضۀ خدمات قابل دست‌رس، ساده و سریع تمرکز داشته است و به‌زودی شاهد نتایج آن خواهید بود.
در این پیام همچنان آمده: دست آوردهای چند سال اخیر بسنده نبوده و با درنظرداشت شرایط کنونی و انکشافات تکنالوژی، باید اقدمات و تلاش‌های لازم به‌خرچ داده شود تا تمامی سیستم‌های کهنه و بیروکراتیک، با تکنالوژی معلوماتی تعویض گردد.
۲۷ اردیبهشت «۱۷ می» به دلیل سال‌گرد تأسیس اتحادۀۀ جهانی مخابرات، روز جهانی مخابرات و جامهۀ اطلاعاتی نام‌گذاری شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.