شاه‌سلطان عاکفی و جانداد سپین‌غر: برگزاری انتخابات در میزان ناممکن است

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ شنبه 15 جوزا 1395 ۱۴ جوزا ۱۳۹۵

مسوولان نهادهای انتخاباتی در افغانستان معتقد هستند که دولت نمی‌تواند انتخابات را در ماه میزان سال جاری برگزار کند.
آنان می‌گویند که برگزاری انتخابات بدون اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی فاقد اعبتار است.
رییس جمهوری پیشتر به نهادهای مسوول دستور داده بود که زمینه برگزاری انتخابات را تا ماه میزان سال جاری فراهم سازند.
mandegar-3اما آگاهان می‌گویند که اگر دولت در تلاش برگزاری انتخابات بدون آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی باشد، بدون شک یک انتخابات غیر شفاف و فاقد اعبتار خواهیم داشت.
شاه سلطان عاکفی، رییس کمیسیون پیشین اصلاحات انتخاباتی در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: اقدام دولت به‌خاطر ایجاد زمینۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها جدی نیست؛ دولت افغانستان، اگر ارادۀ جدی به خرچ می‌داد می‌توانست مشکلات اصلاحات در کمیسیون انتخابات را به اساس بسته‌های پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی در زمان اندک حل‌ کند.
آقای عاکفی افزود: در حال حاضر وقت بسیار اندک باقی است که دولت برای برگزاری انتخابات آماده‌گی بگیرد، به اساس محاسباتی که کمیسیون‌های انتخاباتی دارند، حداقل آماده‌گی برای برگزاری انتخابات ۶-۸ ماه را در برمی‌گیرد تا فهرست رای‌ دهنده‌گان را آماده کنند و منابع مالی (لوژستکی) و … را فراهم سازند.
به گفتۀ او، تا زمانی که اصلاحات بنیادی در کمیسیون انتخاباتی وارد نشود؛ برگزاری انتخابات دشوار و مورد قبول مردم نیست. فرمان تقنینی رییس جمهور که آمادۀ منظور است و به پارلمان فرستاده شده، می‌تواند در ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات کمک ‌کند.
رییس پیشین کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی خاطر نشان کرد: مسأله تأمین امنیت انتخابات که بسیار مهم است باید در اولویت برنامۀ دولت قرار داشته باشد؛ اما در این زمان اندک فراهم‌آوری این همه برای دولت دشوار خواهد بود. او تصریح کرد: اقدام اخیر دولت به‌خاطر برگزاری انتخابات در سال روان و بیرون کردن پارلمان افغانستان از سردرگمی قابل قدر است؛ اما این کار به وقت زیاد نیازمند است.
آقای عاکفی می‌افزاید: مردم افغانستان و جامعۀ بین‌المللی خواهان برگزاری انتخابات شفاف استند، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان دو ماه پیش گفته بود که از انتخابات و کمیسیون انتخابات افغانستان وقتی پشتیبانی می‌کنند که اصلاحات بنیادی در این نهاد وارد شود. اگر اصلاحات در کمیسیون انتخابات وارد نشود، بی‌اعتمادی‌یی که مردم نسبت به کمیسیون انتخابات دارند، در انتخابات اشتراک نخواهند کرد.
آقای عاکفی تصریح کرد: بسته‌های پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی در ابتدا مورد استقبال رییس جمهور و رییس اجرایی دولت وحدت ملی قرار گرفت، اما دیده شود که آیا بسته‌های پیشنهادی از طرف دولت اجرایی و عملی می‌شود، یا این‌که روی کاغذ باقی خواهند ماند.
هم‌چنان، جانداد سپین‌غر آگاه مسایل انتخاباتی می‌گوید: با تأسف فروان باید گفت که سر درگمی در روند اصلاحات انتخاباتی وجود دارد؛ اما در حال حاضر بیشتر مسوولیت بدوش نماینده‌های مردم در پارلمان کشور است. فرمان تقنینی رییس جمهور که اساس اصلاحات کمیسیون انتخابات مرتبط به آن است، در پارلمان قرار دارد و نماینده‌های مردم با احساس مسوولیت باید این فرمان را مورد تایید قرار دهند.
آقای سپین‌غر افزود: هرگاه فرمان رییس جمهور در پارلمان کشور مورد تاخیر قرار بگیرد، ما شاهد بن‌بست ‌دیگری در روند اصلاحات انتخاباتی خواهیم بود و پروسۀ انتخابات بار دیگر در سر درگمی قرار خواهد گرفت.
به گفتۀ آقای سپین‌غر، کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی بسته‌های پیشنهادی خود را برای دولت ارایه کرد که در این بسته‌ها تشکیل کمیتۀ گزینش برای گزینش کمیشنران کمیسیون انتخابات پیشنهاد شده بود. این کمیته باید افراد واجد شرایط را به رییس جمهور معرفی‌کند تا به حیث کمیشنران کمیسیون ها به کار گماشته شوند.
آقای سپین‌غر تصریح کرد: اگر دولت در تلاش جایگزینی ایجاد روند دیگری به جای کمیته گزینش باشد، خلاف پیشنهاد کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی است، شاید رهبران دولت وحدت ملی بتوانند این مشکل را از راه‌ سیاسی حل‌کنند؛ اما مشکل کمیسیون انتخابات باید به اساس بسته‌های پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی حل شود.
او گفت: به‌خاطر ایجاد اصلاحات ضروری است که کمیتۀ گزینش به فعالیت آغاز کند. از راه معاملۀ سیاسی نمی‌توان اصلاحات را در کمیسیون انتخابات به وجود آورد.
آقای سپین‌غر خاطر نشان کرد: تاریخ ۲۰ ماه میزان که برای برگزاری انتخابات از طرف دولت تعین شده، پیش از وقت است، برای آماده شدن به برگزاری انتخابات کم از کم شش ماه نیاز است که همه کارهای مربوط برگزاری انتخابات فراهم شود، در کمتر از شش ماه نمی‌توان انتخابات را برگزار کرد.
این آگاه مسایل انتخاباتی افزود: با این عجله که دولت در برگزاری انتخابات در پیش گرفته می‌توانیم یک انتخابات بدون اصلاحات و آماده‌گی لازم داشته باشیم؛ اما در این مدت کوتاه نمی‌توان یک انتخابات شفاف عادلانه و قابل قبول برای مردم داشت.
آقای سپین‌غر با بیان این‌که جامعه‌ جهانی و کشورهای کمک کننده کمک‌های خود را منوط به ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات دانسته اند، می‌گوید: آمدن اصلاحات در کمیسیون انتخابات نه تنها خواست جامعۀ جهانی بلکه مردم و نهادهای جامعۀ مدنی خواهان اصلاحات در این کمیسیون‌ها اند و اصلاحات باعث ایجاد اعتماد دوبارۀ مردم به روند انتخابات می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.