مصوبه قانـون برگـزاری مراسم عـروسی روی میز رییس جمهوری

گزارشگر:سه شنبه 22 سرطان 1395 - ۲۱ سرطان ۱۳۹۵

mandegar-3مسوول مطبوعاتی وزارت عدلیه می‌گوید که طرح قانون برگزاری مراسم برای توشیح به اداره امور ریاست‌جمهوری فرستاده شده است.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه کشور به خبرگزاری رصد گفت که پیش‌نویس طرح برگزاری مراسم که از سوی این وزارت آماده شده بود و از سوی شورای ملی هم به تصویب رسید، اکنون برای توشیح از سوی رییس‌جمهور به اداره امور ریاست‌جمهوری فرستاده شده است.
به گفته آقای ریاضت، این قانون پس از آن‌که از سوی رییس‌جمهور توشیح شود به وزارت عدالیه فرستاده می‌شود تا در جریده‌ی رسمی چاپ شود.
به گفته آقای ریاضت در این قانون، برگزاری مراسم نامزدی، خویش‌خوری، شب‌حنا، تخت‌جمعی، پای‌وازی، شب شش، سالگره، نام‌گذاری، کاکل‌‌گیری، بازگشت از حج و سفر و فراغت از تحصیل در هوتل‌ها و سالن‌های عروسی، منع شده است.
آقای ریاضت گفت که بر بنیاد این قانون، صرف محافل عروسی و شیرینی‌خوری، می‌توانند که در سالن‌های عروسی برگزار شوند.
به گفته آقای ریاضت، در این قانون آمده است که خانواده‌های داماد و عروس در محفل عروسی می‌توانند که حدود ۵۰۰ نفر و در محفل شیرینی‌خوری حدود ۳۰۰ نفر را دعوت کنند و بیشتر از آن حق ندارند که مهمان دعوت کنند.
سخنگوی وزارت عدلیه گفت، در برابر کسانی که در مخالفت با این قانون، برنامه‌های خود را برگزار کنند، قانون برگزاری مراسم، جریمه پیش‌نهاد کرده است.
به گفته او، وزارت امور زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت حج و اوقاق و شهرداری کابل، مکلف‌اند که بر تطبیق این قانون کار کنند و آن را اجرایی بسازند.
آقای امان ریاضت گفت که پیش‌نویس این قانون بر بنیاد ماده‌ی ۵۴ قانون‌ اساسی آماده شده است.
طرح قانون برگزاری مراسم در چهار فصل و ۲۳ ماده آماده شده است که سال گذشته از سوی شورای ملی به‌تصویب رسید.
حفظ ارزش‌های فرهنگی، احترام به سنت‌های پسندیده، جلوگیری از مصارف گزاف و فراهم‌آوری تسهیلات در برگزاری محافل، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحراف و شکست اخلاقی، فراهم‌آوری زمینه تشکیل خانواده سالم برای همه، حفظ شیرازه خانواده و جلوگیری از خشونت‌های خانوادگی، تامین روابط حسنه و پایدار میان زوج و زوجه و خانواده‌های آن‌ها، از اهداف اصلی این قانون گفته شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.