معاون دوم ریاست جمهوری: تروریسم در افغانستان از مواد مخدر تغذیه می‌کند

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ دوشنبه 28 سرطان 1395 - ۲۷ سرطان ۱۳۹۵

مواد مخدر ماشین جنگی را در افغانستان تأمین کرده و گروه‌های تروریستی از آن تغذیه می‌کنند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که دیروز یک‌شنبه ( ۲۷ سرطان) «روز جهانی همبستگی مبارزه با مواد مخدر» در کابل صحبت می‌کرد با بیان این‌ مطلب گفت که مواد مخدر پدیدۀ شوم تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان است؛ اما قربانی اصلی آن مردم افغانستان شده‌اند که بلای خانما‌ن mandegar-3سوزی اعتیاد دامن‌گیر این مردم است.
آقای دانش همچنان گفت: مواد مخدر هزینۀ جنگ تحمیلی را در افغانستان تمویل کرده و منبع بزرگ اقتصادی برای مخالفان مسلح دولت افغانستان است که امنیت جهانی و منطقه‌یی را در خطر قرار داده است.
به گفتۀ او، عامل افزایش مواد مخدر در افغانستان، افزایش تقاضای این پدیده در بازار‌های جهان است.
او گفت که گروه‌های دهشت ‌افکنی که از مواد مخدر به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کنند، جرایم‌ سازمان یافته و جنایی را بیشتر مرتکب می‌شوند.
به گفتۀ او، دولت افغانستان مصمم است به شکل جدی در برابر این پدیده مبارزه کند.
او افزود: حکومت وحدت ملی قانون جدید را در مورد مبارزه با مواد مخدر پس از بازنگری جهت تصویب به شورای ملی فرستاده است که یکی از سختگیرانه‌ترین قانون در در برابر قاچاقچیان و زارعان موادمخدر در سطح کشورهای منطقه محسوب می‌شود.
معاون دوم ریاست جمهوری اظهارداشت: جرم پنداری فروش و قاچاق مواد مخدر، تعقیب عدلی و قضایی مجرمین و همآهنگ سازی نهادهای ملی و بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر از اهداف عمده حکومت وحدت ملی می‌باشد.
آقای دانش، عامل دیگر افزایش موادمخدر را در کشور ادامه جنگ و نارضایتی، فقر و کمبود امکانات برای دهاقین دانسته، افزود: بدیل میعشتی برای دهاقین در اولویت برنامه دولت قرار دارد.
او تصریح کرد: آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر، رسیده‌گی به خدمات صحی معتادان، تبلیع اضرار مواد مخدر از طریق منابر و تکیه‌خانه‌ها از مسوولیت‌های وزراتخانه‌های، حج و اوقاف، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ و …، است که به شکل جدی به آن توجه کنند.
آقای دانش همکاری بین‌المللی را در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور مهم دانسته گفت: بیشتر کمک‌های که از طرف کشورهای کمک کننده در مبارزه با مواد مخدر به افغانستان کمک شده از طریق نهادهای غیر دولتی به مصرف رسیده‌ که موثریت نداشته است.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنان اضافه کرد: مردم توقعی را از وزارت‌ مبارزه با مواد مخدر داشتند، برآورده نشده است، بازداشت و مجازات قاچاقچیان آنچنانی‌که باید صورت نگرفته است.
او تأکید کرده که تمام نهادهای غیر دولتی به خصوص مراکز دینی مسوولیت دارند تا از اضرار مواد مخدر مردم را آگاهی دهند.
این در حالی است که در پهلوی فساد اداری، ناامنی، فقر و شماری از مشکلات دیگر، کشت و تولید مواد مخدر از عمده‌ترین مشکل است که دامن‌گیر افغانستان شده و تلاش‌ها برای نابودی آن در یک و نیم دهۀ اخیر، هیچ ثمری نداشته‌است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید ۳,۶ ملیون تن از شهروندان افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند.
در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله نیز می‌گوید که حدود ۹۵ درصد مواد مخدر افغانستان در بخش‌های ناامن و مشکل‌گذر کشت و تولید می‌گردد و ناامنی و جنگ زمینه را برای آن مساعد ساخته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.