برنامۀ سوادآموزی در زندان‌ها

گزارشگر:سه شنبه 26 اسد 1395 - ۲۶ اسد ۱۳۹۵

mandegar-3وزارت‌های معارف و عدلیه افغانستان تفاهمنامه‌ای را امضا کردند که براساس آن خدمات سواد آموزی برای مردم طوری فراهم می‌شود که همزمان با سوادآموزی، مردم از قوانین نیز آگاهی یابند. برنامه سوادآموزی در زندان‌ها روی دست گرفته می‌شود.
براساس آمار وزارت معارف، ۴۰ درصد مردم افغانستان باسواد هستند و ۶۰ درصد دیگر از سواد خواندن و نوشتن محرومند. صدها مکتب در مناطق ناامن مسدود اند و طالبان به مکتب‌های دخترانه اجازه فعالیت نمی‌دهند. بسیاری مکتب‌ها در نتیجه جنگ‌و ناامنی مسدود شده و کودکان این مناطق از رفتن به مکتب و آموزش محروم هستند.
اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان روز دوشنبه هنگام امضای این تفاهمنامه با وزارت عدلیه گفت که هدف اساسی این تفاهمنامه سواد آموزی برای زندانیان، زنان و کودکانی است که در زندان‌ها به سر می‌برند. در حال حاضر حدود ۳۰ هزار زندانی در سراسر افغانستان در زندان‌ها به سر می‌برند.
آقای بلخی گفت: «هدف ما سوادآموزی برای زندانیان به خصوص در مراکز اصلاح و تربیت اطفال است. هرچند وزارت معارف مکتب‌هایی را در زندان‌ها و مراکز اصلاحیه ایجاد کرده است، ولی در جاهایی که مکتب وجود نداشته باشد، کورس‌های سوادآموزی را برای بزرگسالان و اطفال دایر می‌کند.»
وزارت معارف مسئولیت دارد تا مواد درسی و آموزشی مراکز سوادآموزی را فراهم کند، بی‌سوادان را آموزش دهد و از روند آموزشی در این مراکز نظارت نماید.
در حال حاضر زنان و کودکان زیادی در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند. نهادهای حقوق بشر در سال‌های اخیر انتقادات زیادی را در رابطه به زندان‌های زنانه و زندانی بودن کودکان همراه با مادران شان مطرح کرده‌اند. حضور کودکان در زندان‌ها باعث می‌شود این کودکان از هرنوع آموزش محروم بمانند و در محیط زندگی با مجرمان و خاطیان روبرو هستند.
اما عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه افغانستان گفت که قرار است پس از این زنان و کودکان در زندان‌ها از سواد برخوردار شوند، آموزش ببینند و پس از بیرون شدن از زندان اصلاح شوند: «ما یک بار بزرگی را با خود داریم که آن مراکز اصلاح و تربیت اطفال است. ما باید از همکاری خاص وزارت معارف بهره مند باشیم تا امانت‌هایی را که نزد خود داریم طوری تربیت شوند که در این دوره چیزهایی بیاموزند.»
آموزش‌های حقوقی نیز شامل این دوره سواد آموزی است. قرار است قوانین فعلی افغانستان در نصاب درسی مراکز سواد آموزی گنجانده شوند و از این طریق زندانیان با قوانین کشور شان آشنایی حاصل کنند.
وزیر عدلیه افغانستان گفت: «آموختن قوانین و آگاهی از قوانین جامعه را به طرف قانونمند شدن پیش می‌برد. ما با این برنامه تلاش داریم تا جامعه خود را به طرف قانونمند شدن به پیش ببریم.»
حکومت افغانستان در حالی اقدام به ارایه خدمات آموزشی برای زندانیان کرده است که وضعیت زندان‌ها همیشه با انتقادهایی مواجه بوده است. نبود مراکز آموزشی، خدمات صحی و در برخی موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها همواره برای حکومت دردسرهایی را به وجود آورده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.