سخنگوی وزارت توسعه روستاها: میثاق شهروندی محروم‌ترین ساحات و اقشار را تحت پوشش قرار می‌دهد

گزارشگر:مصاحبه کننده: ابوبکر صدیق/ چهار شنبه 7 میزان 1395

برنامه میثاق شهروندی همین هفته از طرف مسوولان دولتی در قصر سلام‌خانه افتتاح شد. این برنامه جایگزین برنامه همبستگی ملی شده است.
مسوولان در وزارت توسعه روستاها می‌گویند که برنامه میثاق شهروندی برای ۱۰ سال طرح و دیزاین شده است.
در مورد اهداف این برنامه مصاحبه‌یی را با اکبر رستمی مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت توسعه روستاها انجام‌ داده‌ایم که اینک می‌خوانید.

mandegar-3آقای اکبر رستمی سپاس از این‌که به این گفت‌وگو وقت گذاشتید. می‌خواهم ابتدا در مورد برنامه همبستگی ملی معلومات دهید که این برنامه برای چند سال بود؟
برنامه همبستگی ملی در چارچوب وزارت توسعه روستاها در سال ۲۰۰۳ به کار آغاز کرد. هدف این برنامه ساخت زیربناها و ایجاد اشتغال برای مردم بود. وزارت توسعه روستاها به ۸۵ درصد از کشور ۸۸ هزار و ۷۰۰ پروژۀ انکشافی را به ارزش بیش از ۴ میلیارد دالر امریکایی از طریق برنامه همبستگی ملی تطبیق کرده است.
این پروژه‌ها بیشتر در سکتور آبیاری، جاده‌سازی، انکشافی ساحه‌یی، آموزش و پرورش و معیشت مردم استفاده شده است. از طریق برنامه همبستگی ملی در تمام کشور بیش از ۳۵ هزار شورای انکشافی ایجاد شده که در تطبیق پروژه‌های برنامه همبستگی ملی نقش داشته‌اند.
هم‌چنان، از طریق وزارت توسعه روستاها، ۵۰ هزار کیلومتر سرک به شکل پخته و اساسی ساخته شده که ۳۴ هزار کیلومتر آن از طریق برنامه همبستگی ملی تطبیق شده است. این درحالی است که آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد که ۵۸,۴ درصد مردم به خدمات ترانسپورتی دسترسی ‌دارند، ۱,۵ میلیون هکتار جریب زمین از طریق کانال‌های آبیاری تحت زرع قرار گرفته و ۵۸,۱ درصد مردم در روستاها به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کرده‌اند.
در حال حاضر که برنامۀ میثاق شهروندی، جایگزین برنامه همبستگی ملی شده‌است، چه تفاوت بین این برنامه‌ها وجود دارد؟
برنامه میثاق شهروندی نسبت به برنامه همبستگی ملی بزرگ است و برای ده سال طرح شده است، برنامه میثاق شهروندی اولین برنامه میان‌وزارتی، بین ‌وزارت‌خانه‌های توسعه‌ روستاها، آموزش و پرورش، زراعت و صحت عامه و ریاست ارگان‌های محل است.
این برنامه متعهد است تا انکشاف متوازن را در روستاها ایحاد کند و ساحاتی که در تحت پوشش برنامه همبستگی ملی قرار نگرفته، در محراق توجه این برنامه است.
چرا برنامه میثاق شهروندی جایگزین برنامه همبستگی ملی شد، در حالی که برنامه همبستگی کارکردها و فعالیت خوب داشت؟
برنامه همبستگی ملی در ابتدا برای دوسال طرح شده و برای سه سال دیگر در آن وقت تمدید شد. در سال روان این برنامه کاملاً اختتام می‌یافت، اما برای این‌که برنامه‌های انکشافی در روستاها و شهرها جریان داشته باشد، جایگزین آن برنامه میثاق شهروندی طرح شده است.
شما در سخنان خود ابراز کردید که در برنامه میثاق شهروندی به ساحات و روستاهای محروم توجه می‌کنید، چقدر امیدواری وجود دارد که برنامه میثاق شهروندی، بتواند انکشاف متوازن را در روستاهای محروم طبیق کند؟
یکی از نگرانی‌ها در برنامه‌های انکشافی، نبود توازن در تطبیق این برنامه‌ها بوده است‌. در برخی ولایات میزان سرمایه‌گزاری پاین اما، در برخی ولایات بلند است. طور مثال در ولایات غزنی و پکتیا میزان سرمایه‌گزاری بالای هر فرد، ۳۴ – ۳۸ دالر امریکایی است، در حالی که در برخی ولایات این میزان به بالاتر از ۲۰۰ دالر امریکایی بر هر فرد می‌رسد. از ۳۴ ولایت کشور در ۲۱ ولایت انکشاف متوازن صورت گرفته، ۸ ولایت حد اوسط انکشاف را داراست و در ۷ ولایت توازن انکشاف مراعت نشده است. بناً در برنامه میثاق شهروندی هر فردی جامعه به شمول، کوچیان، عودت کننده‌گان، زنان و کودکان و روستا‌های که تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
برنامه میثاق شهروندی چقدر فرصت‌های کاری برای روستا نشنینان ایجاد خواهد کرد؟
یکی از اهداف برنامه میثاق شهروندی ایجاد اشتغال برای مردم است، در این برنامه در مرکز و ولایات ۲۶۰۰ تن می‌توانند صاحب کار دوامدار شوند و برای چهار سال آینده ۱۴ نهاد ملی و بین‌المللی برای ظرفیت سازی شورای انکشافی استخدام می‌شوند و ۴۵۰۰ شغل دوامدار را ایجاد خواهند کرد.
این در حالی است که برنامه میثاق شهروندی دارای دو بخش است که میثاق شهری توسط شهرداری‌ها و اداره ارگان‌های محل تعقیب و تطبیق می‌شود، بیش از ۵ هزار شغل ایجاد خواهند کرد.
تنها برنامه‌های را که وزارت توسعه روستاها تطبیق می‌کند به ارزش ۹ صد و ۱۰ میلیون دالر امریکایی است در ۱۲ هزار قریه مصرف می‌شود.
دور نمایی برنامه میثاق شهروندی چیست و کدام سکتورها در تطبیق این برنامه وزارت توسعه روستا‌ها را کمک می‌کنند؟
برنامه میثاق شهروندی به ۱۰ سال در سه مرحله طرح و دیزاین شده است که مرحله اول از سال ۲۰۱۶ – ۲۰۲۰ که ۱۲ هزار قریه تحت پوشش قرار می‌دهد، در مرحله دوم از سال ۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ که ۱۲ هزار قریه دیگر تحت پوشش قرار می‌گیرد و در مرحله سوم از سال ۲۰۲۴ – ۲۰۲۶ مجموعاً ۳۶ هزار قریه تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت.
در تطبیق برنامه‌های برنامه میثاق شهروندی شش نوع از خدمات اساسی تعریف شده است، خدمات صحی وزارت صحت، در بخش تعلیمی وزارت آموزش و پرورش و در بخش زراعت و آبیاری وزارت زراعت و در سایر بخش وزارت توسعه روستاها را همکاری می‌کنند.
مزایایی برنامه میثاق شهروندی نسبت به برنامه همبستگی چیست؟
در برنامه میثاق شهروندی روی برنامه‌های بزرگ توجه می‌شود، چند شورا در هماهنگی یک برنامه بزرگ را تطبیق می‌کنند، در این برنامه خدمات اساسی برای مردم ارایه شده و محروم‌ترین ساحات و افراد گروه‌ها در محراق توجه قرار می‌گیرند. در این برنامه هم‌چنان، انکشاف متوازن در میان روستا‌ها و شهرها درنظر گرفته شده و سهم زنان و مردان در این برنامه یکسان می‌باشد.
در برنامه میثاق شهروندی قرار است در میان ۳۵ هزار شورای انکشافی انتخابات برگزار شود که سهم زنان در آن ۵۰ درصد است.
سپاس از شما
از شما هم

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.