اشرف‌غنی: مرد محـوری مشکل جـهان امـروز است

گزارشگر:شنبه 1 عقرب 1395 - ۳۰ میزان ۱۳۹۵

رییس‌جمهور غنی در در برنامه‌یی زیر عنوان “رهبری متحول برای زنان در مقام‌های بلند دولتی” گفته است که فرهنگ مرد محوری یکی از بزرگترین مشکلات جهان امروزی است.
در این برنامه که روز پنجشنبه برگزار شده بود، الزیرا سگنبایوه رییس اداره ملل متحد برای زنان گفت: امروز جهان به خاطر رهبری به راه‌های جدید نیاز mandegar-3دارد و زنان در رهبری متحول نقش عمده ای را ایفا می کنند.
خانم الزیرا سگنبایوه ابراز آرزومندی کرد که زنان از طریق این برنامه بتوانند یکجا با مردها به خاطر رسیدن به اهداف‌شان همکاری و تشریک مساعی نمایند.
سپس، سوزن کولمن مربی و تسهیل‌کنندۀ برنامه رهبری متحول برای زنان گفت که کار کردن با زنان برجسته در سطح حکومت و توانمند ساختن آنها برای ما قابل افتخار است.
وی گفت که زنان در این برنامه در رابطه به مسایل مختلف و فرصت‌ها و چالش‌های موجود بحث و تبادل نظر کردند و تجارب شان را با همدیگر شریک ساختند.
رییس جمهور کشور، گفت که بین رهبری و مدیریت تفاوت وجود دارد زیرا در بعضی حالات ۹۰ در صد ضرورت به مهارت‌های رهبری است و ۱۰ در صد مدیریتی و برعکس بعضی اوقات ۹۰ در صد ضرورت به مهارت‌های مدیریتی و ۱۰ در صد رهبری می‌باشد، اما جامعه ما و حالت تحولی که روی دست داریم، در این زمینه ضرورت به تعادل دارد.
محمد اشرف غنی گفت: فرهنگ مرد محوری یکی از بزرگترین مشکلات جهان امروزی است و از این جهت ما به یک مشکل فکری بنیادی قرار داریم. وی همچنان گفت که یکی از مشکلات ما فرهنگ گوش کردن است، زیرا ما به خود گوش می‌کنیم و عکس العمل اول ما این است که چطور حرف مخاطب خود را کم جلوه بدهیم.
رییس جمهور در مورد ایجاد فضای مطمین کاری برای زنان، گفت که زنان با دولت مشترکاً کار کنند که یک فضا ایجاد گردد تا هم مشکلات شنیده شوند و این موضوع روشن گردد که در کدام حالت ما می توانیم قانون را تطبیق کنیم.
رییس‌جمهور غنی گفت که اگر وزیر، رییس و هر مقام دیگری زنان را به چشم بد ببینند، فوراً از وظیفه سبکدوش خواهند شد.
وی افزود: مدیریت برنامه سی‌بی‌آر را شخصاً پیش خواهم برد و در جایی‌که من باشم زنان افغانستان نه تنها نقش مساوی، بل‌که نقش بیشتر خواهند داشت.
رییس جمهور غنی خطاب به زنان گفت: شما اطمینان داشته باشید تا روزی‌که این امانت به من سپرده شده است، هیچ‌گونه تعللی در عملی‌شدن تعهدات ما در قسمت زنان وجود نخواهد داشت.
وی گفت که نیاز است تا یک فضای اعتماد و احترام بین زن و مرد وجود داشته باشد زیرا احترام پیامبر ما حضرت محمد (ص) به خانمش بی بی خدیجه، بی نظیر بود، پس ما چیز جدید نمی خواهیم، چیزی را می خواهیم که همیشه در فرهنگ ما وجود داشته است.
رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: من امید و باور کامل دارم که با سهم مثبت شما زنان یک تغییر و تحول اساسی در جامعه، فرهنگ و ارتباطات ما به وجود خواهد آمد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.