در نشست نقش علما برای مبارزه با مواد مخدر: مواد مخدر بیشتر از تروریسم قربانی گرفته است

گزارشگر:هارون مجیدی/ چهار شنبه 12 عقرب 1395 - ۱۱ عقرب ۱۳۹۵

شماری از اعضای مجلس در نشستی زیر عنوان نقش علمای دین برای مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های دولت برای مبارزه با مواد مخدر را ناکام دانسته می گویند، تاکنون راه‌هایی که برای مبارزه با مواد مخدر به پیش گرفته شده است، هیچ‌گونه دست‌آوردی نداشته و مفید تمام نشده است.
mandegar-3مسوولان در وزارت مبارزه بامواد مخدر می‌گویند که مردم افغانستان در حالی بیشترین ضرر را از ناحیه مواد مخدر می‌بینند که کمترین بهره را از آن در عرصۀ اقتصادی بر می‌دارند.
در این نشست زیان مواد مخدر بالاتر از تروریسم در افغانستان پنداشته و تأکید شده که علمای دین و رسانه ها نقش مهمی در آگاهی‌دهی از ضررهای استفاده و کشت و مواد مخدر دارند.
این نشست دیروز (سه شنبه، ۱۱عقرب) از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر و ارشاد و حج و اوقاف در کابل برگزار شده بود.
سلامت عظیمی، ‌وزیر مبارزه در با مواد مخدر در این نشست ناامنی و فقر اقتصادی را از علت‌های بارز کشت کوکنار در افغانستان دانسته و از جامعه جهانی تقاضا کرد تا حکومت افغانستان را در امر مبارزه با مواد مخدر کمک کنند.
وزیر مبارزه بامواد مخدر افزود: در صورتی که جامعه جهانی کمک به موقع و لازم را به افغانستان انجام ندهد، این مشکل بهزودی متوجه کشورهای جهان نیز خواهد شد.
به گفتۀ بانو عظیمی: درحال حاضر، ۲۰۰ هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت مواد مخدر قرار دارد.
او در ادامۀ سخنانش افزود: مردم افغانستان طی چند دهه، افزون بر این که در آتش جنگ می‌سوزند، قربانی پدیدۀ شوم مواد مخدر نیز هستند.
وزیر مبارزه بامواد مخدر خاطر نشان می‌کند: مردم افغانستان در حالی بیشترین ضرر را از ناحیه مواد مخدر می‌بینند که کمترین بهره را از آن در عرصۀ اقتصادی بر می‌دارند.
بانو عظیمی افزود که آنان از افزایش کشت و تولید مواد مخدر در کشور بویژه در افزایش کشت کوکنار در مناطق تحت ادارۀ گروه‌های مسلح نگران هستند.
در این حال، خلیل‌الله شهیدزاده٬ عضو مجلس نمایندهگان از نحوۀ مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرده و گفت: باید برنامهها در این خصوص تغییر کند.به گفتۀ این عضو مجلس: “باید برنامههای خود را در مبارزه بامواد مخدر تغیر دهیم٬ فلم‌های نمایشی مبارزه نیست بلکه یک نوع سرگرمی است که برخی از رسانه‌ها از آن برای مسخره کردن معتادان فلم‌های کوتاه نمایشی می‌سازد”.
آقای شهیدزاده در ادامۀ سخنانش گفت: “تاکنون راه‌هایی که برای مبارزه با مواد مخدر به پیش گرفتیم، هیچ‌گونه دست‌آوردی نداشته و مفید تمام نشده است”.
به گفتۀ این عضو مجلس: راه بدیل سازی کشت کوکنار در ولایات باعث تشویق دهاقین می‌شود و یگانه راهی که می‌توان از طریق آن به مردم آگاهی‌دهی کرد، تقویت مساجد٬ ملا امامان است که باید ابزارها در اختیار علمای دینی قرار داده شود.
او می‌گوید که سالانه ۷۰میلیارد دالر از مفاد مواد مخدر افغانستان کشورهای بیرونی استفاده می‌کند که با این وصف، ادامۀ جنگ در کشور حتا با ۱ میلیارد دالر آن نیز ممکن است.
آقای شهیدزاده می‌گوید: به حکومت و کسانی که در راستای مبارزه بامواد مخدر پول مصرف کرده‌اند، باید گفته شود که این پول‌ها هدر رفته است.
هم‌چنان، فیض‌محمد عثمانی٬ وزیر ارشاد، حج و اوقاف در این نشست گفت: کسانی که به مواد مخدر مبتلا می‌شوند در نخست دین خود را از دست داده و پس از آن عقل٬ جان٬ نسل و مال خود را باخطر مواجه می‌سازد.
آقای عثمانی خاطر نشان کرد: هیچ فرق میانی کسانی که بمب را به خود شان بسته کرده توسط آن جان خود دیگران را می‌گیرد و کسانی که به مواد مخدر مبتلا می‌شوند٬ نیست زیرا افراد معتاد خودش را با یک مرگ تدریجی مواجه می‌سازد.
به گفته عثمانی امروز در حدود ۳ میلیون تن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در افغانستان مبتلا به موادمخدر هستند که یقیناً آنها به ۳ میلیون خانواده تعلق دارند پس درحقیقت این پدیده شوم میلیونها خانواده را به بد بختی کشانده است.
آقای عثمانی بر مسوولیت علما نیز تاکید کرد و گفت: علما باید منبر را احیا کنند و مردم را بر اساس قرآن و سنت رسول خدا(ص) امر به معروف و نهی از منکر کنند.
آقای عثمانی وضعیت معتادان مواد مخدر را نگران کننده و بهدور از شأن یک مسلمان عنوان کرد و گفت: روی علت‌ها باید کار شود و عواملی که باعث می‌شود جوانان کشور به مواد مخدر مبتلا شوند بررسی شود.
وزیر حج واوقاف تصریح کرد: باید با این پدیده پیش از گرفتار شدن افراد با آن مبارزه شود که علما و رسانه‌ها در آگاهی‌دهی از آن به مردم نقش بارز دارند.
قیام الدین کشاف٬ رییس سراسری علمای افغانستان، کشت٬‌ تولید٬ قاچاق و استفاده از مواد مخدر را حرام خواند و گفت که علمای دین و رسانه‌های می‌تواند با وزارت مبارزه با مواد مخدر برای آگاهی‌دهی عامه همکاری کنند.
به گفتۀ آقای کشاف: استفاده از تمام مسکرات و مواد مخدر به طور قطعی از دیدگاه شریعت اسلامی حرام است وملا امامان مساجد موظف هستند که در خطبه‌های نماز جمعه از اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی دهند.

گفتنی است که در تازه‌ترین گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر ٬‌کشت کوکنار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰درصد و تولید آن ۴۳درصد افزایش یافته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.