چتری به نام دولت نداریم

گزارشگر:چهار شنبه 19 عقرب 1395 - ۱۸ عقرب ۱۳۹۵

در گفتمانی میان جمعی از جوانان اندیشه ورز کشور، پیرامون وضعیت جاری، تبادل نظریات پُر محتوای، آموزنده و ارزشمندی صورت گرفت.
این مجلس مشورتی تحت عنوان جوانان و آجندای ملی از صبح تا بعد از ظهر روز با حضور فعال هفتاد تن جوانان و بدون حضور مطبوعات ادامه یافت تا از جمع نظریات شان تصویر روشنی از وضعیت موجود و راه بیرون رفت ارائه گردد.
mandegar-3نکاتی چند از گفتمان جوانان(تفصیل آن در روزنامۀ ماندگار به چاپ میرسد):
ـ حکومت موجود به‌نام وحدت ملی جز تقسیم ۵۰/۵۰ فیصد قدرت، هیچ تعریفی دیگری ندارد.
ـ ترس مسوولین دولت از یکدیگر باعث بحران در کشور گردیده است.
ـ قدرت در افغانستان یا ارثی است یا کودتایی، حکومت موجود از نوع کودتایی می‌باشد.
ـ توازن فیزیکی تیکه داران اقوام، مشکل تعادل اقوام را در دولت حل نمی‌کند بلکه توازن ارزشی با نگاه تاریخی، فرهنگی … حلال مسائل می باشند.
ـ باید به مسائل ملی، نگاه استراتیژیک داشت و حل معمای قدرت از آن جمله است.
ـ چتری به نام دولت نداریم، فقط رهزنان قدرت داریم.
ـ دولت موجود از ابتدا مشروعیت قانونی نداشت، مقبولیت مردمی را از دست داد، مشروعیت خدمتگذاری کسب کرده نتواست، مشروعیت دولتی (مشخصه‌های دولتداری ندارد) فقط با مشروعیت نیم بند خارجی نفس می‌کشد.
ـ ریشۀ مشکلات در ساختار، تمرکز قدرت و ذهنیت دولتمردان است.
ـ طرح آجندای ملی با مردم در میان گذاشته شود تا قوت اجرائی پیدا کند. از حاشیه به متن جامعه و از متن کتاب به اطراف برده شود.
ـ در کشور ما، خارجی‌ها تصمیم اول را میگیرند، باید با آنها صحبت شود.
ـ وقتی مسوولین دولتی به مردم شعارهای چون وحدت ملی، مصلحت ملی و منافع ملی سر میدهند، چرا خودشان در چارچوب دولت، الگوی وحدت ملی، مصلحت ملی و منافع ملی … نمی‌شوند، مردم میان خود مشکل ندارند.
ـ حکومت عملکرد قومی دارد، تا به ارزشهای انسانی نرسیم، عدالت به میان نمیآید.
ـ مودل مبازرۀ مشترک در محور کلیدی ترین مفاهیم ارزشی، با حفظ هویت‌های قومی، میان نیروهای سیاسی بوجود آید.
ـ به جوانان باید ایجاد انگیزه نماییم تا بتوانند از لحاظ روحی توانمند شوند.
ـ مشکلات افغانستان ریشه در فرهنگ استبدادی دارد، فقط جندتا به عنوان ریش سفید تصمیم کشور را می‌گیرند.
ـ مشکل افغانستان در پایتخت می‌باشد، در روستا ها مشکل نیست، به آگاهی بیشتر نیاز دارند.
ـ آجندای ملی بسیار خوب درخشیده بود، نباید با آمدن حکومت وحدت ملی متوقف می‌شد، حالا طرح بدیل را با اعتماد سازی و ذهنیت سازی باید آجندای ملی ارائه کند.
ـ سفرهای ولایتی و بسیج مردمی و توضیح آجندای ملی باید تقویت گردد.
ـ مسألۀ حل عادلانۀ افغانستان با دیدگاه شهید مسعود راه حل اساسی است.
ـ جنبش روشنائی، تبسم و خاکسپاری باید به مبارزات شان ادامه دهند.
ـ مقاومت برای عدالتخواهی با تدبیر بزرگان و علما و تحت لوای آجندای ملی ایجاد گردد.
ـ یکی از خوبی های دشمن بیداری ماست، باید با همسویی و همزبانی میان جنبش‌های نو ظهور و جوان، تحت رهبری آجندای ملی به میدان برویم.
ـ تطبیق توافقنامه در محور تغییر نظام سیاسی با تعیین معیاد راه اندازی لویه جرگۀ قانون اساسی، راه بیرون رفت است.
ـ چتر آجندای ملی برای یک فراخوان ملی، متشکل از نیروهای سیاسی، مناسب ترین چتر می‌باشد.
ـ در بخش جمعبندی این گفتمان، تأکید شد تا به منظور راه اندازی فراخوان آجندای ملی، فشار به راه اندازی لویه جرگۀ قانون اساسی، تطبیق توافقنامه سیاسی بر محور تغییر نظام سیاسی، ذهنیت سازی، بسیج مردمی و سازماندهی، مشورت با نیروهای سیاسی و جوانان همچنان ادامه یابد.
کمیته رسانه‌های کنفرانس‌های آجندای ملی

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.