فرمانده نیروهای آلمان در افغانستان: افغانستان به حضور درازمدت ما نیاز دارد

گزارشگر:چهار شنبه 10 قوس 1395 ۹ قوس ۱۳۹۵

آندره بودیمن، فرمانده نیروهای اردوی آلمان در افغانستان به این باور است که به استقرار درازمدت نیروهای آلمانی در افغانستان نیاز می‌رود. او گفته که تعهدات آلمان در قبال نیروهای امنیتی افغانستان باید ادامه یابد.
فرمانده نیروهای اردوی آلمان در افغانستان به شماره روز سه شنبه روزنامه «ولت» آلمان گفت که نیاز به حضور درازمدت در افغانستان می‌رود. او افزود: mandegar-3«نمی‌توانم برای تان بگویم که چند سال. ما موفقیت‌هایی را برای خود هدف قرار داده‌ایم که بسیاری از آ‌‌ن‌ها را شاید بتوان یک، دو یا چهار سال بعد شاهد بود.»
بودیمن با اعتراف به این که قسماَ عقب‌گردهایی نیز وجود دارد، افزود: «به این دلیل، من به این باورم که نیاز است تا تعهدات خود را ادامه بدهیم.»
قوماندان نیروهای اردوی آلمان راجع به زمان خروج از افغانستان گفت: “همیشه زمانی‌که سوال رفتن (از افغانستان) را مطرح می‌کنیم، باید ببینیم که اردوی افغانستان تا چه اندازه با قابلیت و نیرومند است.”
به گفته این فرمانده آلمانی، فعلاَ نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان گروه طالبان در حالت درجا زدگی یا بن بست قرار دارند. اما او تاکید کرد که “وقتی می‌بینم که شرکای افغان ما امروز در چه موقعیتی هستند و چگونه چیزهایی را که ما برای شان آموزش می‌دهیم استنباط می‌کنند، شاهد پیشرفت هستیم”.
آلمان فعلاَ ۹۸۰ سرباز در افغانستان دارد که اکثر آن‌ها در مزار شریف مستقر هستند. اخیراَ کابینه حکومت آلمان فدرال فیصله کرد که این ماموریت برای یک سال دیگر نیز تمدید شود و قرار است پارلمان در مورد آن رای گیری کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.