اداره عالی مبارزه با فساد اداری: کارکنان اداره‌های پول‌آور وابسته‌گان مقام‌های حکومتی‌اند

گزارشگر:چهار شنبه 17 قوس 1395 - ۱۶ قوس ۱۳۹۵

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که در اکثر ادارات فسادزا و عایداتی وابسته‌گان مقام‌های حکومتی و زورمندان محلی حضور دارند.
سید غلام حسین فخری، رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری روز سه شنبه (۱۶ قوس) در نشستی که از سوی نماینده فوق العاده رییس جمهور mandegar-3در امورحکومت داری خوب برگزار شده بود، گفت که برای پیشرفت در امور حکومت‌داری خوب به رهبری سیاسی متحد، یکپارچه و قاطع نیاز است.
آقای فخری تأکید کرد که مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومت‌داری خوب تنها با صدور فرامین وحتی با اتخاذ تدابیر پولیسی به فرجام نمی‌رسد بلکه مبارزه با این پدیده نیازمند مشارکت ملی و همگانی است.
وی با تأکید بر اینکه به شایسته‌سالاری و اصل مکافات و مجازات هنوز هم بهای کم داده می‌شود گفت:” مصلحت‌‌های سیاسی، قومی و زبانی توزیع کرسی‌ها به صورت سلیقه؛ به امر مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب به صورت جدی آسیب می‌رساند”.
آقای فخری افزود:”در گمرکات، بنادر ترانسپورتی ومنابع عایداتی و فسادزا اکثریت بسته‌گان و نمایندگان مقامات دولتی و زورمندان محلی جا گرفته است که دست به چیکارها که نمی‌زند”.
وی از مداخلات مقام‌های حکومتی در توزیع بودجه به ادارات نیز اشاره کرد وگفت که در توزیع بودجه برای ادارات هم مسایل مختلف و مداخلاتی دخیل است.
آقای فخری می‌گوید که یک تعداد از مشاوران با معاشات بسیار بالا در برخی ادارات استخدام شده است که وظیفه آنان هیچ مشخص نیست.
رییس اداره مبارزه با فساد اداری می‌گوید که با آن‌که قرادادهای دولتی از سوی برنامه تدارکات ملی انجام می‌شود اما هنوز هم افراد سودجو با استفاده از فرصت دنبال اخاذی‌گیری هستند.
رییس اداره عالی مبارزه با فساداداری درحالی از موجودیت افراد فاسد در ادارات دولتی سخن می‌گوید که رهبران حکومت وحدت ملی برای مبارزه با این پدیده تعهد جدی در قبال مردم وجامعه جهانی به عهده دارند.
در دو سال گذشته حکومت وحدت ملی برای رسیده‌گی به پرونده های بزرگ افراد متهم به فساد مرکز عدلی و قضایی را ایجاد کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.