تقدیر مجلس سنا از اقدام غنی در برابر پاکستان

گزارشگر:چهار شنبه 17 قوس 1395 - ۱۶ قوس ۱۳۹۵

mandegar-3سناتوران در مجلس ضمن استقبال از رد کمک ۵۰۰ میلیون دالری پاکستان به افغانستان، این اقدام رییس جمهور غنی را جواب دندان‌شکن بر مداخلات اسلام آباد در امور داخلی کشور خواندند.
اعضای مجلس سنا می‌گویند که پاکستان دشمن مردم افغانستان است و رد کمک مالی این کشور از سوی رییس جمهور در نشست قلب آسیا پاسخ دندان‌شکن و بر طبق خواست درونی تمامی مردم افغانستان بود.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا در این مورد گفت: “ما انتظار داشتیم که دولت افغانستان کمک ۵۰۰ میلیون دالری پاکستان را که درنشست بروکسل متعهد شده بود نپذیرد ولی اکنون رد این کمک‌ها از سوی رییس‌جمهور در نشست قلب آسیا نیز اقدام مبتنی بر خواست قلبی مردم افغانستان است”.
آقای مسلم یار افزود، دریافت کمک از پاکستان در حقیقت جفا به خون سربازان و شهدای مردم افغانستان بود و رییس‌جمهور در واقع با رد این کمک ها صدای قربانیان جنگی ناشی از مداخلات پاکستان در افغانستان را بلند کرد و مجلس سنا از این اقدام رییس جمهور حمایت می‌کند.
شماری از سناتوران دیگر هم، رد کمک مالی پاکستان را از سوی رییس‌جمهور اقدام نیک و شجاعانه خواند و پاکستان را دشمن مردم افغانستان خواندند.
فوزیه سادات یک عضو سنا گفت: “پاکستان دشمن مردم افغانستان و افتخار می‌کنیم که رییس جمهور پاسخ دندان‌شکن به دشمن ما داد”.
آصف صدیقی دیگر عضو سنا هم با ذکر آن که “کاش افغانستان از ۱۵ سال پیش چنین موقفی را در برابر مداخلات پاکستان می‌داشت” افزود که رییس جمهور غنی با این اقدام خود پاکستان را منحیث یک کشور فریبکار معرفی کرد.
به گفته وی، پاکستان با وعده کمک ۵۰۰ میلیون دالری در نشست بروکسل می خواست جهان را فریب دهد که در افغانستان مداخله نمی کند و به بازسازی این سهم می گیرد در حالی که این کمک نبود از سوی پاکستان بلکه باعث بدبختی بیشتر مردم افغانستان می شد.
لیلما احمدی نیز ضمن استقبال از این اقدام رییس جمهور گفت: “اکنون برای همه جهان به اثبات رسیده که پاکستان منبع صدور تروریزم و افراط گرایی به افغانستان است؛ امیدواریم که این موقف رییس جمهور غنی در راستای تامین امنیت وثبات در کشور مفید واقع شود”.
نثار حارث نیز رد کمک مالی پاکستان را اقدام بزرگی از سوی رییس‌جمهور خواند که به گفته وی، مردم افغانستان از این موقف حمایت می کند تا پاکستان به دلیل حمایت از تروریزم و مداخله در افغانستان در انزوای بیشتر سیاسی قرار گیرد.
رییس‎‌جمهور غنی در ششمین نشست قلب آسیا که دو روز پیش در امرتسر هند به پایان رسید با رد کمک ۵۰۰ میلیون دالری پاکستان به افغانستان گفت که پاکستان از این کمک ها برای مبارزه با هراس افگنی در داخل خاک خود مصرف کند؛ زیرا مردم افغانستان به جز صلح به هیچ چیزی دیگری نیاز ندارد.
سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در واکنش به این اظهارات رییس جمهور گفت که آقای غنی آنچه را که هند می خواست بشنود، بیان کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.