آیا روسیه به‌جای هند پاکستان را انتخاب می‌کند؟

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ یک شنبه 12 جدی 1395 ۱۱ جدی ۱۳۹۵

نزدیک‌شدن روسیه به پاکستان روی روابط دیرینهٔ هند با روسیه تأثیر منفی می‌گذارد.
روزنامهٔ تایمز آف اندیا گزارش داده است که تلاش‌های مشترک روسیه، چین و پاکستان که می‌خواهند بر ضد داعش در افغانستان، از طالبان حمایت کنند، روی روابط هند و روسیه تأثیر منفی می‌گذارد.
mandegar-3محور گفت‌وگوی تازه‌یی که در مسکو برگزار شد به باور هندی‌ها به عوض این‌که افغانستان‌شمول باشد، بیشتر پاکستانی است و در اینجا پاکستان به نحوی برای خودش نقش یک بازیگر کلیدی را در آینده افغانستان می‌دهد.
نشست روز سه شنبه در مسکو که با شرکت نماینده‌های روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان برگزار شد، در آن نماینده‌های چین و روسیه پیشنهادی را مطرح کردند که نام‌های شماری از رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شوند.
ظاهراً به نظر می‌رسد که این یک تلاش بر ضد درخواست ماه گذشته کابل باشد. حکومت افغانستان حدود یکماه پیش از کمیتهٔ تعزیرات سازمان ملل متحد خواست تا نام ملا هیبت الله رهبر جدید گروه طالبان را در فهرست سیاهش شامل سازد. ولی اخیراً مسکو در نشستی با نمایندهٔ کشورهای پاکستان و چین از سازمان ملل متحد خواستار حذف نام برخی از رهبران طالبان از لست سیاه این سازمان شد.
اما، آیا واقعاً روسیه در تلاش عوض کردن دوستی هند با پاکستان است؟ در حالی که روسیه و هند از دوستان دیرینه و استراتیژیک در منطقه به شمار می‌روند، نزدیکی بیش از حد روسیه با پاکستان زیان‌های بیشتر را در آینده در قبال خواهد داشت.
هند که از دوستان استراتیژیک روسیه به شمار می‌رود، از اقدامات اخیر این کشور در برابر طالبان نارضایتی خود را نشان داده است و گفته که کنش‌های اخیر روسیه به تضعیف روابط دو کشور تمام خواهد شد. هندی‌ها کنش‌های اخیر روسیه را قوت بخشیدن به گروه تروریستی طالبان می‌دانند. حذف نام برخی از رهبران طالبان از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد که اخیراً در نشست سه جانبه مسکو پیشنهاد شد، به طالبان جسارت بیشتر را می‌دهد تا به عنوان حکومت موازی در افغانستان قد علم کنند.
با توجه به نفوذی که پاکستان در میان طالبان دارد، هند را نگران ساخته است که با حذف نام رهبران این گروه از لست سیاه سازمان ملل، پاکستان در تلاش نفوذ بیشتر در میان گروه طالبان در افغانستان است.
اما، سوال اصلی این‌جاست که هندی‌ها و روس‌ها مراحل اخیر دوستی خود را سپری می‌کنند؟ این پرسش و ده‌ها پرشس دیگر در اقدامات بعدی روس‌ها معلوم خواهد شد که واقعاً روسیه جای دوستی هند را با پاکستان عوض می‌کند یا نه؟
نشست سه جانبه میان پاکستان، روسیه و چین بر سر افغانستان، بدون حضور دولت افغانستان و امریکا، نشانۀ دیگری از ضعف امریکایی‌ها در برابر جسارت و موضع تهاجمی روس‌ها را نشان می‌دهد. تداوم و تشدید تقابل میان امریکا و روسیه در خاور میانه و اوکراین و میان چین و امریکایی‌ها بر سر آب‌های جنوبی چین و تایوان، ممکن است پای روس‌ها را در مقابله با امریکایی‌ها به میدان افغانستان بکشاند.
نشانه‌های اولیه در این مورد با آشکار شدن رابطۀ روس‌ها با طالبان، نمایان شده است. این همه، خبر ناگوار و بد برای افغانستان است. افغانستان در این چهل سال اخیر، زمین بازی بوده است و نشست مسکو در مورد افغانستان در حالی برگزار شد که در آن نمایندهٔ از افغانستان دعوت نشد و نه هم نمایندهٔ از امریکا، کشوری که در حال حاضر حدود ده هزار نظامی در افغانستان دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.