“پاره‌های پیوسته” چاپ شد

گزارشگر:هارون مجیدی/ دوشنبه 13 جدی 1395 ۱۲ جدی ۱۳۹۵

mandegar-3پاره‌های پیوسته٬ مجموعه‌یی از خاطرات رحمت‌الله بیگانه از فرهنگیان نام‌آشنای افغانستان است که به تازه‌گی از نشانی انتشارات سعید و به همت خود نویسنده به‌نشر رسیده است.
پاره‌های پیوسته در ۲۸۱ برگ و هزار نسخه به‌نشر رسیده که روح‌الله یوسف‌زاده آن را ویرایش کرده، رفیع بهروزیان طراح پشتی آن بوده و مجیب‌الله احمدی٬ زحمت برگ‌آرایی آن را کشیده است.
نظری پریانی٬ مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار در یادداشتی برای این مجموعه نوشته است: خاطره‌نگاری، یکی از بخش‌های مهمِ زنده‌گی انسان‌های بیدار است و فقط شخصیت‌های مسوول و مهم دست به یادداشت‌برداری و خاطره‌نگاری می‌زنند. خاطره‌نگاری، جنبه‌های مختلف یک جریان و فرایندِ مربوط به آن و نیز زنده‌گی افراد و اشخاص را آیینه‌داری می‌کند٬ بی‌غل‌وغش از واقعیت‌ها و پدیده‌های اجتماعی-سیاسی سخن می‌گوید و واقعیت‌ها را بر ملا می‌سازد.
به باور آقای پریانی: “امروزه در افغانستان، خاطره‌نویسی نزدیک به فراموشی است و بیشتر کسانی هم که طی دهه‌های اخیر خاطره‌ها نگاشته‌اند، با جهت‌دهی آن نتوانسته‌اند٬ امین و امانت‌دار عرض اندام کنند. از جانب دیگر، چه انسان‌هایی که عمر به سر کرده‌اند و شریک تعاملات و تحولات بوده‌اند، اما با مرگ‌شان همۀ ناگفته‌ها و اسرار را به خاک برده‌اند.”
به نوشتۀ آقای پریانی، کتاب پاره‌های پیوسته از ناب‌ترین دیباچه‌های خاطرات است که در سال‌های پسین به شکل صادقانه و بدون تحریف واقعیت‌ها و شخصیت‌تراشی به خود، به نشر رسیده است.
هرچند خاطره‌نویسی تاریخ زیادی طولانی در افغانستان ندارد، اما در سال‌های پسین شماری از شخصیت‌های نام‌آشنای فرهنگی و سیاسی٬ دست به نوشتن خاطرات خود زده٬ کوشیده‌اند تا برش‌هایی از تاریخ کشور را به تصویری بکشند و منابع فراوانی را برای درست نوشتن تاریخ٬ پیشکش کنند.
نویسندۀ مجموعه خاطرات پاره‌های پیوسته نیز در یادداشتی بر این مجموعه نوشته است که خاطره یا یادمان، بخشی از تاریخ و سرگذشتِ انسان‌ها است که نویسنده‌گان در وقایع این نوشته‌ها، خود نقش داشته و آن را زنده‌گی کرده‌اند.
آقای بیگانه یادآور شده است که او خاطرات ۳۸ ساله و چشم دیدهای خود را از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۳ خورشیدی در پاره‌های پیوسته نوشته است.
به نوشتۀ آقای بیگانه: این خاطرات تصویری از گذشته‌های نزذیک است که حیف‌ها، دردها و حسرت‌های فراوانی را با خود حمل می‌کند.
گفتنی است که رحمت‌الله بیگانه با اسفتاده از روش کوتاه‌نویسی٬ مجموعۀ پاره‌های پیوسته را نگاشته که خاطر خواننده را از ملال نجات می‌دهد و او را می‌کشاند تا با واژه‌های فشرده بخش‌های از تاریخ را تکرار کند و بیاموزد.
رحمت‌الله بیگانه در هفتم جوزای ۱۳۴۰ خورشیدی در پنجشیر به دنیا آمده و آموزش‌های آغازین و رسمی خود را در کابل به به سر رسانده است.
آقای بیگانه سال‌های درازی در ادارۀ رادیو تلویزیون ملی افغانستان، هفته‌نامۀ پیام مجاهد، وزارت عدلیه، روزنامۀ دریز و وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کرده٬ بنیان‌گذار شبکه رادیویی آموزگار نیز می‌باشد و فعلاً به عنوان رییس عمومی رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی مصروف خدمت است.
نمای بهتر، دیروز و امروز رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی و رادیو تلویزیون آموزشی در افغانستان٬ از ‌رسالههای دیگر آقای بیگانه است که پیش از این، به نشر رسیده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.