پناهجوی افغانی در آلمان دست به خودسوزی زد

گزارشگر:سه شنبه 14 جدی 1395 ۱۳ جدی ۱۳۹۵

جوان ۱۹ ساله افغانی در پیش روی یک سوپرمارکیت در محله گایمرسهایم شهر آیششتت آلمان با پترول خود را آتش زد. هرچند آتش به زودی خاموش ساخته شد، اما به دلیل سوخته‌گی بیشتر به شفاخانه انتقال داده شده است.
صبح دو شنبه یک پناهجوی افغانی در برابر یک سوپرمارکیت در منطقه گایمرسهایم دست به خودسوزی زد. پولیس این محل گفته است که به گونه mandegar-3فوری آتش در بدن این پناهجو خاموش ساخته شده اما با آنهم جراحات سوختگی عمیق برداشته است. در حال حاضر این نوجوان به یکی از شفاخانه همان منطقه انتقال داده شده است.
پولیس بیان داشته است که هنوز دلیل اساسی اقدام این جوان به خودسوزی معلوم نشده است. از سوی دیگر، این نکته هم معلوم نیست که این جوان چرا در برابر سوپرمارکیت دست به این اقدام زده است.
بر بنیاد یافته‌های پولیس، این نوجوان یک چاقو نیز با خود داشته اما از آن استفاده نشده است.
این پناهجوی افغانی پترول را از یکی از تانک‌های تیل خریداری کرده است.
پیش از این نیز از چندین مورد از تلاش به خودکشی در میان پناهجویان گزارش شده است که دلیل عمده آن، نگرانی از اخراج و مشکلات روانی عنوان شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.