طرح دیگر در برابر شناسنامه‌های برقی

گزارشگر:شنبه 2 دلو 1395 - ۰۱ دلو ۱۳۹۵

در پیوند به جلوگیری از توزیع تذکرۀ برقی، روز یک طرح و برنامه ارایه می‌شود. به تازه‌گی اداره ثبت احوال نفوس کشور طرح توزیع شناسنامه‌های کتابچه‌یی را به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است.
این درحالی است که بحث دربارۀ چگونگی توزیع و طرح شناسنامه‌های برقی است و همه انتظار ها این است تا این سند ملی به مردم توزیع شوند. زیرا mandegar-3مجلس نماینده‌گان طرح توزیع شناسنامه را نزدیک به ۳ سال پیش تصویب کرده بود و آقای غنی آن را توشیح نموده است و باید توزیع آن عملی شود.
اما حالا اداره توزیع شناسنامه‌های برقی به جای شاسنامه برقی از توزیع شناسنامه‌های کتابچه‌یی سخن میگوید. زمری باهر، رییس تثبیت هویت در اداره ثبت و احوال نفوس در گفت و گو با بی‌بی‌سی ابزار امیدواری کرده است که طرح توزیع تذکره‌های کتابچه‌یی که جایگزین شناسنامه‌های ورقی می‌شود مورد تایید قرار گیرد.
وی می‌گوید که هدف این طرح، جلوگیری از جعل در شناسنامه‌های ورقی است. جعل در شناسنامه‌های ورقی سبب شده که در چند سال اخیر حتی شناسنامه‌های توزیع شده جدید، برای بعضی کارهای رسمی نیازمند به تایید دوباره این اداره باشند.
به گفته وی، شناسنامه‌های کتابچه‌ای از لحاظ امنیتی و کیفی بهتر می‌باشد و چندین نشانه امنیتی دارد که جعل آن را بسیار مشکل می‌سازد.
آقای باهر می‌گوید به اساس این طرح، شناسنامه‌های کتابچه‌ای هشت صفحه‌ای بوده و معلومات شخص در آن به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی می‌باشد.
او افزود که این طرح اکنون در مرحله ابتدایی قرار دارد و برای تأیید شدن و نظرخواهی به ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و شورای امنیت ملی افغانستان سپرده شده است.
به گفته وی، از آنجا که تنها تغییر در کیفیت شناسنامه‌ها می‌آید نه معلومات آن، به تأیید شدن این طرح در مجلس نمایندگان ضرورت نیست.
آقای باهر از شناسنامه‌های ورقی موجود به عنوان “فرم دیموگرافی” یاد می‌کند و می‌گوید در حقیقت افغانها اکنون یک شناسنامه کاربردی ندارند.
او می‌گوید چندین گزینه برای توزیع این شناسنامه‌های کتابچه‌ای وجود دارد؛ یا یک برنامه ملی شده و تعویض شناسنامه‌های ورقی به گونه سراسری انجام شود، یا تنها به داوطلبین شناسنامه‌های کتابچه‌ای داده شود و یا تنها به کسانی که شناسنامه را جدیدا به دست می‌آورند. به گفته وی، در مورد این گزینه‌ها بعدا تصمیم گرفته خواهد شد.
طرح توزیع شناسنامه‌های کتابچه‌ای در حالی روی دست گرفته شده است که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در این کشور هنوز مشخص نیست و به تعویق افتاده است. اگرچه مسوولین دلیل آن را فنی می‌خوانند اما بسیاری به این باورند که با این موضوع برخورد سیاسی می‌شود.
شناسنامه شهروندان سال‌ها است که به صورت غیرمعیاری در روی یک ورق کاغذ عادی چاپ و توزیع می‌شود. بنابر آمارها کمتر از نصف شهروندان افغانستان هنوز شناسنامه ندارند.
آگاهان معتقد هستند که برخی از چهره‌های سیاسی به دلایل مشخص، مانع توزیع تذکره‌های برقی می‌شوند. آنان این چهره‎ها را مخالف منافع و مصالح افغانستان می‌دانند و باور دارند که با روش‌ها و ترفندهای مختلف تلاش می‌ورزند از توزیع تذکره برقی جلوگیری نمایند. مردم می‌گویند این افراد به خاطر منافع فردی و گروهی خویش بزرگترین پروسۀ ملی و سرنوشت‌ساز را به بند کشیده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.