در همایش تجلیل از پانزدهمین سالگرد تاسیس مجما مطرح شد: کاهش کمک‌های جهان روی فعالیت‌ نهادهای مدنی تأثیر گذاشته است

گزارشگر:سه شنبه 3 حوت 1395

با کاهش کمک‌های جامعه جهانی نگرانی‌ها از قطع فعالیت‌های نهادهای جامعه مدنی بالا گرفته است.
فوزیه کوفی عضو مجلس نماینده‌گان دیروز در محفل تجلیل از پانزدهمین سالگرد تاسیس مجما (مجتمع جامعه مدنی) ابراز نگرانی کرد که نهادهای مدنی از فعالیت باز نمانند..
mandegar-3او به خبرنگاران گفت: جامعه مدنی افغانستان یک جامعه مدنی نوپاست و فعالیت‌های‌اش بعد از کنفرانس بن اول و با حمایت کشورهای تمویل کننده آغاز شد؛ بنابراین در طول ۱۵ سال فعالیت‌های‌شان متکی به کمک‌های خارجی بوده و از لحاظ مالی نهادهای مستقل نیستند.
این عضو مجلس، برای رشد و ادامه کار نهادهای مدنی خواستار بودجه مستقل از حکومت شد و گفت: بدون شک روزی کمک‌های خارجی پایان پیدا می‌کند؛ بنابراین بهتر است که حکومت برای فعالیت جامعه مدنی بودجه در نظر بگیرد.
بانو کوفی: رشد جامعه مدنی در افغانستان را بیشتر متمرکر در شهر دانسته و باور دارد که هنوز جامعه مدنی ما در حدی نیست که بتواند شهر و روستا را باهم وصل کند و یا اینکه روستاها را هم پوشش دهد؛ اما پس از عبور از یک جنگ طولانی و بحران آغاز خوبی است.
او، وابسته‌گی‌های سیاسی را یکی از مشکلات جدی فرا راهی جامعه مدنی تلقی کرده می‌گوید: جدی نگرفتن فعالیت‌های جامعه مدنی توسط حکومت، تمرکز بیش حد نهادهای مدنی در شهر وعدم حضور آنان در روستاها و مساله بسیار مهم متکی بودن این نهادها به کشورهای بیرونی از جمله مشکلات اساسی نهادهای مدنی است.
بانو کوفی، نقش کمک کشورهای تمویل کننده در تعیین اهداف جامعه مدنی در افغانستان را کلیدی خوانده گفت: جامعه مدنی در اصول نباید سیاسی باشد؛ اما نقش کشورهای کمک کننده در نهادهای مدنی افغانستان اساسی و کلیدی است.
و اما حال عزیز رفیعی رییس‌اجرایی مجتمع جامعه مدنی، نقش جامعه مدنی در افغانستان را مهم کلیدی و ارزشمند خوانده تاکید کرد: مجتمع جامعه مدنی در روشن‌گری جامعه و به خصوص انتخابات یک نقش بازر داشته است.
رفیعی دراین محلف گفت: جامعه مدنی در انتخابات ۲۰۰۹ نقش اساسی داشته و در آگاهی‌دهی مردم در مورد چگونه‌گی انتخابات و نقش مردم در سرنوشت‌شان کارهای بسیار ازرشمندی را انجام داده بود.
رییس‌اجرایی مجما تاکید کرد: جامعه مدنی در طول ۱۵ سال گذشته تلاش کرد تا همدیگرپذیری را در ذهن مردم جا داده و مردم و به خصوص جوانان را به همدیگر پذیری تشویق کرده است.
به گفته او: جامعه مدنی از میان مردم افغانستان برخواسته و هدف‌اش تحقق آرمان‌های مردم افغانستان بوده و باور دارد که روزی نسل جوان افغانستان بتوانند نقش جامعه مدنی را در افغانستان پررنگ‌تر بسازد.
در همین حال انورالحق رییس عمومی مجتمع جامعه مدنی، نقش مجما در ایجاد نهادهای مدنی را بسیار مهم دانسته گفت: مجما در طول سال‌های گذشته توانسته به عنوان یک عنصر مکمل دولت نقش بازی کند و تا اندازه زیادی موفق بوده است.
او، فعالیت‌های مختلف مجما در طول ۱۵ سال از جمله نقش این نهاد در چگونه‌گی حضور مردم در انتخابات ۲۰۰۹، دادخواهی برای فرخنده، حمایت و همکاری با رسانه‌ها را بارز و ارزشمند خواند.
وی گفت: در دور اول انتخابات مجما اولین نهادی بود که برای ۱۱ میلیون جمعیت افغانستان زمینه حضور در انتخابات را به نحوه فراهم کرد و توانست نقش خوبی در انتخابات داشته باشد.
به گفته انورالحق: مجما بسیاری از برنامه‌های ملی که اکنون فعال است را در ابتدا پایه‌گذاری و هسته گذاری کرده و به نحوه در ایجاد آن نقش اساسی و مهم داشته است.
مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) با همکاری بنیاد صلح سویس به اساس درخواست ۷۶ تن از فعالین جامعه مدنی (هیئت موسسان) در اولین کنفرانیس جامعه مدنی افغانستان در شهر بدهونف آلمان به تاریخ ۲۹ نوامبر تا ۲ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی تأسیس گردید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.