مسوولان بانک مرکزی: بانکنوت‌های کهنه جمع‌آوری می‌شوند/ اتحادیه صرافان: به کیفیت بانک‌نوت‌ها توجه شود

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ سه شنبه 3 حوت 1395 - ۰۲ حوت ۱۳۹۵

بانکوت‌های مندرس یا کهنه از طریق کانال‌های موجود بانک مرکزی افغانستان، از بازار جمع‌‍آوری می‌شود.
مسوولان در بانک مرکزی با اشاره به گسترش بانکنوت‌های مندرس در بازارها می‌گویند که این بانکنوت‌ها را جمع‌آوری می‌کنند.
اما سخنگوی اتحادیۀ صرافان افغانستان می‌گوید که بانکنوت‌های مندرس شده در بازار مشکل زیادی را در دادوستد برای شهروندان ایجاد کرده‌است.
mandegar-3او باور دارد که برخی از صرافان دست‌فروش با روابطی که با برخی افراد در بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی دارند، بانکنوت‌های جدید را به بازار ‌آورده و به قیمت بلند به شهروندان می‌فروشند.
اما، ایمل عاشور سخنگوی، بانک مرکزی، داشتن هرنوع رابطه با صرافان دست فروش را رد می‌کند.
حاجی زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان در گفت‌و گو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بانکوت‌های کهنه (مندرس) به‌خصوص بانکوت‌های ۱۰۰افغانی، ۲۰افغانی و ۱۰ افغانی‌گی مشکلات زیاد را در دادوستد روزمره برای شهروندان ایجاد کرده است.
آقای زیرک افزود: مشکل بانکوت‌های مندرس، تنها در سرای شهزاده نیست، بلکه در تمام مارکیت‌هایی که پول تبادله می‌شود، این مشکل وجود دارد.
به گفتۀ او، ما چندین مرتبه به دافغانستان بانک، پیشنهاد کرده‌ایم تا بانکنوت‌های مندرس شده جمع‌آوری شوند و به‌جای آن بانکنوت‌های جدید به بازار عرضه شود. هم‌چنان، به کیفیت ساخت این بانکنوت‌ها توجه شود. اما تا هنوز اقدامی از طرف مسوولان د افغانستان بانک صورت نگرفته است.
سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان بیان کرد که بانکنوت‌های جدید ۱۰۰، ۲۰، و ۱۰ افغانی‌گی به اساس روابط از طرف بانک‌ها به صرافان دست‌فروش داده می‌شود، این صرافان بانکنوت‌های جدید را به قیمت بلند به به شهروندان می‌فروشند.
او گفت که بانکنوت‌های مندرس شده را کسی در موتر، در تیل و در دادستد روزانه نمی‌گیرد و این مشکل را چند مرتبه به مسوولان بانک مرکزی افغانستان پیشنهاد کردیم؛ مورد توجه‌شان قرار نگرفته است. مسوولان د افغانستان بانک وعده همکاری برای جمع آوری بانکوت‌های مندرس شده داده‌اند؛ اما تاهنوز در این مورد عمل صورت نگرفته است.
او گفت: درنشستی که با معاون اول، معاون دوم و رییس دافغانستان بانک داشتیم، پیشنهاد کردیم که معاش مامورین را در ۲ -۳ ماه بانکنوت‌های ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ افغانگی توزیع کنند، تا این بانکوت‌های بیشتر در دادوستد استفاده شده به بازار بیاید.
آقای زیرک خاطرنشان کرد که برخی صرافان مشخص که در پیش روی سرای شهزاده دست فروش می‌کنند، با افرادی در دافغانستان بانک و سایر بانک‌های خصوصی رابطه دارند، پول‌های ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ افغانی‌گی را آورده به قیمت بلند به شهروندان به فروش می‌رسانند. اگر قیمت ۱ دالر ۶۷ افغانی باشد، این افراد آن به ۵۰ – ۵۲ افغانی خرید و فروش می‌کنند. وقتی از این افرا بانکنوت جدید خواسته شود، در طول یک الا دو ساعت از بانک‌های خصوصی و یا از دافغانستان بانک آن می‌آورند.
اما، ایمل عاشور، سخنگوی دافغانستان بانک، با رد داشتن روابط با صرافان دست فروش می‌گوید: د افغانستان بانک، بانکنوت‌های مندرس را از طریق کانال‌های موجود در بازار جمع آوری می‌کند، به رغم این، د افغانستان بانک آماده است تا پول‌ها مندرس شهروندان را بدون کدام هزینه تبادله کند.
او گفت که شهروندان می‌توانند بانکنوت‌های مندرس خود را در نماینده‌‌گی‌های دافغانستان بانک و سایر بانک‌های تجارتی، تسلیم و به عوض آن پول جدید بگیرند که هیچ نوع هزینۀ برای تبادلۀ آن وجود ندارد.
آقای عاشور بیان کرد که د افغانستان بانک تا هنوز نزدیک به ۴۱ میلیارد افغانی بانکنوت مندرس از بازار جمع آوری و حریق کرده است. این پروسه به شکل عادی جریان دارد.
او افزود که دافغانستان بانک نمی‌توانند تا عملاً بانکنوت‌های مندرس را از مارکیت جمع آوری کند؛ اما د افغانستان بانک بیش از ۴۰ نماینده‌گی بانک مرکزی و بیش از ۴۴۰ نماینده‌گی تجارتی دارد و شهروندان برای تبادله بانکنوت‌های مندرس خود بدون هیچ نوع هزینه به آنجا مراجعه کنند.
آقای عاشور تأکید کرد که د افغانستان بانک با صرافان که جواز فعالیت ندارند، روابط ندارد؛ اما با صرافان رابطه دارد که از بانک مرکزی جواز فعالیت دارند. دافغانستان بانک با افرادی که در پیش سرای شهزاده دست فروشی می‌کنند و یا بالای سک ایستاده هستند، هیچ ارتباطی ندارد.
این در حالی است که شهروندان از افزایش بانکنوت‌های مندرس در بازار شکایت دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.