ریاست جمهوری: تـوافق‌نامه عمـلی شد منتـظر حکمتیـار هستیـم

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ دوشنبه 14 حمل 1396 ۱۳ حمل ۱۳۹۶

ریاست جمهوری می‌گوید که هفتۀ آینده یک بخش زندانیان حزب اسلامی آزاد خواهند شد.
سخنگوی ریاست جمهوری می‌افزاید که تمام بخش‌های توافق‌نامۀ صلح از طرف حکومت عملی شده و ما انتظار داریم حزب اسلامی آمدن گلبدین حکمت‌یار را به کابل اعلام نماید.
mandegar-3شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در یک نشست خبری همچنان افزود که هیچ گروهی به بودن و خروج نیروهای خارجی در افغانستان تصمیم گرفته نمی‌تواند. تنها دولت افغانستان است که تصمیم می‌گیرد با شرک‌های بین‌المللی خود چه راه‌کاریی را پیش‌گیرد.
آقای مرتضوی، در مورد اشتراک کردن و نکردن افغانستان در نشست صلح مسکو نیز اشاره کرده گفت که دولت افغانستان نمی‌خواهد که این کشور به میدان تقابل قدرت‌ها تبدیل شود.
آقای مرتضوی با بیان این‌که کار روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی تمام شده و به اساس فرمان رییس حکومت وحدت ملی، ۸۹ روز پس روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز می‌شود، گفت که مشکلی فراراه توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد.
شاه حسین مرتضوی از معرفی رییس تازۀ دبیرخانۀ شورای عالی صلح خبر داد. او گفت: محمد اکرم خپلواک، مشاور رییس جمهور در امور سیاسی با حفظ موقف کنونی‌اشبه عنوان رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح گماشته شده‌است.
به گفتۀ آقای مرتضوی، اشتراک در جلسات کابینه، رهبری امور مالی و تخنیکی شورای صلح، تامین هم‌آهنگی فعالیت‌ها در راستای صلح از جانب علما و سیاسیون در چارچوب شورای عالی صلح و نظارت و تطبیق روند ادغام مجدد مخالفان مسلح به روند صلح و حمایت مالی و تخنیکی از این شورا، از مسوولیت‌های دبیرخانۀ شورای عالی صلح است.
آقای مرتضوی افزود: استراتیژی شورای عالی صلح نهایی شده، منابع مالی وجود دارد و با تغییراتی که در راس دبیرخانۀ این شورا به وجود آمده، ظرفیت آن نیز بالا رفته و متمرکز می‌شود.
شاه حسین مرتضوی گفت که بحث لغو شورای عالی صلح در دستور کار حکومت نیست و یکی از اولویت‌های حکومت دست‌رسی به یک صلح باعزت است که از مجرای شورای عالی صلح عملی می‌شود.
این در حالی‌ست که نارضایتی‌های زیادی از کارکرد شورای عالی صلح وجود دارد و برخی از سیاسیون و نماینده‌گان مجلس باور دارند که این شورا کارایی لازم را نداشته‌است. هم‌چنان پیش از این گزارش‌هایی مطرح شد مبنی بر این‌که رهبری حکومت تصمیم گرفته‌است تا شورای عالی صلح را لغو نماید.
برخی از مسوولان شورای عالی صلح گفته‌اند که این شورا به دلیل نداشتن منابع تمویل کننده لغو می‌شود.
سفر رییس حکومت وحدت ملی
هم‌چنان، شاه حسینمرتضوی با اشاره به سفر اخیر رییس حکومت وحدت ملی به کشورهای استرالیا، اندوزی و سنگاپور، گفت که محور اساسی این سفر بحث در مورد انکشاف و توسعه معادن، زراعت و همکاری برای ارتقای ظرفیت‌های ادارۀ خدمات ملکی است.
آقای مرتضوی تصریح کرد که یکی از منابعی که برای خود کفایی موثر تمام می‌شود معادن کشور است؛ اما تا هنوز از منابع معدنی افغانستان به ‌شکل درست استفاده صورت نگرفته است. دشمنان افغانستان توانسته‌اند که از معادن به عنوان درآمد استفاده کنند و زنده‌گی مافیا نیز به معادن افغانستان گرهِ خورده است.
او گفت: حکومت وحدت ملی تلاش می‌کند تا از طریق استخراج قانونی معادن و ایجاد کار مشکلات را کاهش دهد که یکی از آجنداهای رییس حکومت وحدت ملی در سفر به کشورهای متذکره نیز فراهم کردن زمینۀ جلب سرمایه گذاری در معادن و زراعت است.
آقای مرتضوی بیان کرد که در این سفر رییس حکومت وحدت ملی با مقامات بلند رتبۀ کشورهای مذکور صحبت‌ خواهد داشت و تفاهم‌نامه‌های را با رییس جمهوری اندونزیا امضا خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.