بنام خدای یکتا و دانا؛ پیام احمدولى مسعود، مؤسس و صاحب امتیاز ماندگار به مناسبت آغاز نهـمین سال ماندگارى ماندگار

- ۲۰ حمل ۱۳۹۶

خدا را سپاسگزارم که ما را توفیق داد تا نزدیک به یک دهۀ تمام شاهد ماندگار بودن ماندگار باشیم. هشت سال قبل وقتی ماندگار را تأسیس می‌نمودیم، همۀ نیات درونی و اندیشۀ مان این بود که با چه روشى می‌شود رنج دیروز و فریاد امروز مردم این سرزمین را به حاکمان و رهبران جامعه افاده نمود. در راستای ارزش‌های برحق مردم و در بدترین شرایط در راه روشنگری، عدالت‌خواهی، کثرت‌گرایی، آزادی و بدون ترس و بدون چشم‌داشت همچنان در پهلوی صدای مردم استوار ایستاده ماندیم و mandegarهیچگاهی زیر فشار زورگویان نرفتیم و در منجلاب تطمیع و هشدار تهدید سر خم نکردیم. با تندترین نقدها و سازنده‌ترین نظریات به آدرس حکومت‌گران پرداختیم و حقایق را از نظرها پنهان نگذاشتیم. در این روزگار ما که سیاست با جعل کاری، پوپولیزم و قاپیدن قدرت و ثروت گره خورده و طالب پروری در مقابل فرهنگ و فرهنگ پروری قد برافراشته، ماندگار در جایگاه رسانۀ نترس، مردم‌گرا، صدای رسای حق‌طلبی و عدالت‌گستری را همچنان پُر طنین نگه‌داشته است، در همین حال ماندگار بحیث یک رسانۀ متعهد به منافع ملی در راستای ترویج اندیشه، فرهنگ، وحدت، فضای همدلی، هم باوری، همصدایی، همگرایی، روشنگرى را در عمق خطوط فکری خود قرار داده، تشویق نموده است.
این همه تلاش صادقانه که فقط به‌خاطر خدمت خالصانه به مردم انجام یافته است مدیون انگیزه و ارادۀ عزیزان گمنامی است که ماندگار را به اینجا رسانیده اند.
من از تک تک دست‌اندرکاران ماندگار، آقای نظری پریانی، آقای احمد عمران، آقاى یوسفزاده، آقای جمشید، آقای نصرت میر، خانم ناجیه، آقای مجیدی، آقای ابوبکر صدیق، آقای بهزاد، آقای مجیب، آقای صوفی‌زاده و هـمۀ کارمندان ماندگار که به گونۀ در قوت‌دهـى ماندگار سهـم داشته اند و هـمچنان هـمکاران رضاکار و قلمى ماندگار قلباً سپاسگزارم که با جسارت و سرسپرده‌گى به این رسالت تاریخی پرداخته اند.
امیدوارم در روزهـاى نزدیک، پس از راه اندازى نمایشگاه کتاب به‌روز چهـارشنبه، بتوانیم محفل گرم گرامی‌داشت ماندگار را باهـم به تجلیل بنشینیم.
با محبت
احمدولى مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.