آگاهان: سران حکومت وحدت ملی در تلاش انحصار قدرت هستند

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۲ ثور ۱۳۹۶

رییس حکومت وحدت ملی در فرمانی فاروق وردک را به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی گماشت و فیض‌الله ذکی را به عنوان نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی معرفی کرده است.
در این فرمان آقای غنی، عبدالکریم خدام معاون شورای عالی صلح به عنوان والی سمنگان معرفی شده و وزارت جدید توریسم نیز ایجاده شده است که غلام‌نبی فراهی MANDEGARوزیر پیشین دولت در امور پارلمانی به این سمت معرفی شده است.
ایجاد وزارتی جدید و گماشته شدن فاروق وردک به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی که متهم به فساد گستردۀ مالی در زمان کارش در وزارت معارف است واکنش‌های زیاد آگاهان سیاسی و شهروندان را به همراه شده است.
فاروق وردک وزیر پیشن آموزش و پرورش به اختلاس‌ میلیونی در این وزارت متهم است. موجودیت مکتب‌های خیالی یکی از مواردی ا‌ست که در گزارش سیگار یا ادارۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان نیز از آن یاد شده بود و گفته شد ۷۶۹ میلیون دالر از این نشانی ناپدید شده‌است.
آقای وردک آمار دانش آموزانی که به مکاتب می‌رفتند را در کشور ۱۲ میلیون ارایه کرده بود، اما بررسی‌های که از طرف سفارت بریتانیا صورت گرفته است، نشان می‌دهد که شش و نیم میلیون دانش آموز به مکتب می‌روند.
هم‌چنان، اسدالله حنیف بلخی پس از رسیدن به وزارت آموزش و پرورش، فاروق وردک همتای پیشین خود را به اختلاس نزدیک ۸۰۰ میلیون دالر و داشتن آموزگاران، دانش آموزان و مکاتب خیالی متهم کرد.
از سویی هم، برای بررسی این اتهامات رییس حکومت وحدت ملی، هیأت حقیقت‌‌یاب را تعیین کرد که هیأت نیز در یافته ‌اند که آقای وردک در وقت سمتش در این وزارت به اختلاس دست زده است؛ اما این پرونده از طرف نهادهای عدلی وقضایی و حکومت و حدت ملی جدی گرفته نشد.
این در حالی است که آقای غنی در زمان کار زارهای انتخباتی‌اش هم‌چنان، تعهد کرده بود که وزرای حکومت پیشین را در حکومت وحدت ملی به کار نمی‌گمارد.
اشراق حسینی، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: “در افغانستان سیاسیون با “شعارهای دهن پرکن” وارد صحنه می‌شوند، اما هیچ یکی از این شعارها عملی نمی‌شود. آقای غنی که در زمان انتخابات شعار مبارزه با فساد اداری را سرداد و گفت که وزیران پیشین را در حکومت وحدت ملی نمی‌گمارد، اما برخلاف شعارهایش اقدام کرده است”.
آقای حسینی می‌گوید: “در افغانستان یک بیماری بزرگ دامن‌گیر سیاسیون است، سیاسیون با اقدامات عوام فریبانه و ایجاد فضای پوپولیستی می‌خواهند حمایت مردم را به دست بیاورند و به این جاذبۀ موقتی برخی فریب می‌خورند. اما، پس از به قدرت رسیدن نه تنها شعارهای‌شان عمل نمی‌شود، بلکه ظرفیت عملیاتی کردن شعارهای خود را ندارند که یکی از این نمونه‌ها سران حکومت وحدت ملی هستند”.
او گفت که به رغم این‌که آقای وردک به اختلاس سنگین در وزارت آموزش و پرورش متهم است، اما سران حکومت وحدت ملی نیز از طرف فاروق وردک به گرفتن پول از کشورهای همسایه متهم شده‌اند که این اتهامات سنگین است و باید از طرف نهادهای عدلی و قضایی به شکل جدی به‌ بررسی گرفته شود.
آقای حسینی بیان کرد که سران حکومت وحدت ملی در تلاش انحصاری کردن قدرت هستند که این مشکلی اجتماعی نشدن سیاست در افغانستان است.
در این حال، هادی میران آگاه مسایل سیاسی در گفت‌و‌گو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: شعارها تا عمل تفاوت‌ دارد، در وقت کارزارهای انتخاباتی شعارها همه جانبه و منطقی می‎باشند؛ اما در ساحۀ عمل تمام این شعارها متفاوت است.
آقای میران در رابطه به متهم شدن فاروق وردک وزیر پیشین آموزش و پرورش به اختلاس در این وزارت گفت: تا هنوز نهادهای عدلی و قضایی در رابطه به این اتهامات اقدامی نکرده‌اند.
او، با اشاره با گماشتن آقای وردک در سمت وزیر دولت در امور پارلمانی گفت: “هر اقدامی‌ که بتواند، نهادهای دولتی را سامان بخشد، از طرف مردم استقبال می‌شود، اما بهتر است چهره‌های جدید و جوان در سمت‌های دولتی معرفی شوند”.
آقای میران تأکید کرد که سران حکومت وحدت ملی، باید در رابطه به گماشتن افراد جوان تلاش خود را به‌خرچ دهند، زیرا دوام چهره‌های تکراری برای چند دوره اقدام به‌جا و کار آمد نیست.
آقای میران خاطر نشان کرد که آماری که از طرف فاروق وردک در رابطه به دانش‌آموزان در وقت سمتش در این وزارت ارایه شد به دوازده میلیون دانش آموز می‌رسید، اما در بررسی که از طرف سفارت برتانیا انجام شده آمده است شش و نیم میلیون دانش آموز به مکتب می‌روند که تفاوت فاحشی را نشان می‌دهد.
او تأکید کرد که فاروق وردک به ۱۲ میلیون دانش امتیاز می‌داد، کتاب، قلم، معاش استادان و سایر امتیازات، در حالی که شمار دانش‌آموزان نصف آمار ارایه شده بودند. این نشان می‌دهد که وزیر پیشین آموزش و پرورش در اختلاس بزرگ دست داشته است.
در همین حال، ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، گفته که اتهامات در برابر فاروق وردک در مورد فساد گسترده در زمان مسوولیت او به عنوان وزیر آموزش و پرورش، ثابت نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.