آگاهان و استادان دانشگاه: غنی زمینۀ سرنگونی حکومت وحدت ملی را فراهم می‌کند

گزارشگر:ابوبکر صدیق - ۰۳ ثور ۱۳۹۶

آقای غنی با خودسری‌، تک روی‌، بر داشت‌های‌غلت از توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی، زمینۀ سرنگونی نظام را فراهم‌ می‌کند.
برخی از کار شناسان سیاسی و استادان دانشگاه با بیان این مطلب می‌گویند که آقای غنی با دامن زدن به افزایش بحران، در اوضاع کنونی زمینۀ سرنگونی نظام حکومت وحدت را فراهم می‌کند.
MANDEGARآنان اشرف غنی را یک فرد دیکتاتور و جاه طلب که برخورد سلیقه‌یی و میراثی را در حکومت داری انتخاب کرده قلم داد و پیشنهاد می‌کنند که آقای غنی باید از این اقدامات دست کشیده و درک کند که در یک نظام دموکراتیک مسوول است و این نظام استبدادی، توتالیتری و کودتایی نیست.
آنان می‌گویند که اختلافات ناشی از خودکامه‌گی در حکومت وحدت ملی زمینۀ نابودی، این نظام را فراهم می‌کند.
آنان تصریح می‌کنند که خودسری‌، تک روی‌ها و بر داشت‌های‌ غلط از توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی، کشور را به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهد.
بشیر بیژن آگاه مسایل سیاسی در گفت‌و‌گو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: ساختار و ایتلاف‌های که به اساس منافع شخصی روی کار ‌آیند، در کوتاه مدت می‌شکند و در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی، پیش‌بینی‌های مبنی به شکست این حکومت وجود داشت.
آقای بیژن باور دارد که اختلافات عمیق سوء ظن‌ها‌ و شک تردیدها میان اعضای متشکلی این حکومت، در دو سال و نیمی که از عمر حکومت وحدت ملی گذشته عمیق‌تر شده است.
آقای بیژن تأکید کرد: آقای غنی با پا فشاری به افزایش بحران زمینۀ سرنگونی حکومت وحدت ملی را فراهم می‌کند.
او گفت که در آغاز مردم به سران این حکومت گفته بودند که شما مشروعیت قانونی ندارید و تنها با خدمت صادقانه به مردم می‌توانید، مشروعیت خود را به دست آورید. در حال حاضر، آنان با اقدامات غیر دموکراتیک، غیر ملی و غیر شفاف مورد تنفر مردم قرار گرفته‌اند.
آقای بیژن تصریح کرد که به رغم این‌که رهبران حکومت وحدت ملی، مشروعیت را نتوانستند به دست بیاورند، ایتلاف‌های نامیمونی که پایه‌های این حکومت را نیمه بر افراشته بود را نیز از دست دادند.
آقای بیژن اشرف غنی را به فرد دیکتاتور و جاه طلب که برخوردهای سلیقه‌یی و میراثی را در حکومت داری انتخاب کرده قلم داد کرده و گفت: آقای غنی باید از این اقدامات دست کشیده و درک کند که در یک نظام دموکراتیک مسوول است و این نظامی استبدادی، توتالیتری و کودتایی نیست.
او گفت که روشی را که آقای غنی در حکومت داری خود انتخاب کرده حکومت را تا مرز نابودی پیش خواهد برد و در آن صورت مردم تصمیم می‌گیرند و این جریان را متوقف خواهند کرد.
آقای بیژن خاطر نشان کرد: برخی اقدامات سران حکومت وحدت ملی، باعث می‌شود تا تصمیمی مبنی بر متوقف کردن این حکومت غیر قانونی از طرف مردم گرفته شود.
آقای بیژن با اشاره به حضور نیافتن بر خی از وزیران غنی به شورای وزیران که به رهبری عبدالله برگزار می‌شود، گفت: سیاست یک قرار داد تربیتی دارد و بر خوردهای که این قرار داد را مورد سوء ظن قرار داده بی اعتبار سازد، معیار‌های تربیتی افراد سیاسی را مورد پرسش قرار می‌دهد.
این در حالی است که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی از وزیران که از طرف اشرف غنی معرفی شده‌اند به شورای وزیران حضور نمی‌یابند.
هم‌چنان، وحید بینش استاد دانشگاه با ورد دارد که ایجاد حکومت وحدت ملی برآیند خواست مردم نبوده و توافق حکومت وحدت ملی، بالای سران این حکومت تحمیل شده است که هر از گاهی زمینۀ از هم پاشیدن این نظام وجود دارد.
آقای بینش باور دارد تا زمانی که حکومت وحدت ملی به شکل عقلانی‌ و ملی ایجاد نشود، اختلافات و ناهنجارها زمینه را به نابود این نظام فراهم می‌کند.
به گفتۀ او، در دو طرف حکومت وحدت ملی افرادی هستند که خواهان عملیاتی شدن توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی نیستند و این باعث گسترش چالش‌ها و فاصله‌های عمیق میان دو طرف است.
آقای بینش اختلافات ناشی از خودکامه‌گی در حکومت وحدت ملی را زمینه ساز برای نابود این نظام دانسته، می‌گوید که خودسری‌ها، تک روی‌ها و بر داشت‌های‌غلت از توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی از طرف هردو تیم کشور را به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهد.
او گفت: در حالی که مردم افغانستان در چند دهه ثبات نداشتند و قربانی‌های زیادی داده‌اند، اما حرکات سران حکومت وحدت ملی یک بار دیگر باعث تشنج‌ها و بی‌ثباتی در کشور می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان می‌کند که اگر مردم سکوت اختیار می‌کنند، به دلیل خسته‌گی‌از بی‌ثباتی و جنگ است و دولت مردان بدانند که صبر مردم اندازه دارد، با بسر رسیدن صبر مردم، مردم تصمیمی جمعی در برابر این حکومت را خواهند گرفت.
این در حالی است که اختلافات در میان رهبران حکومت وحدت ملی به شکل بی‌پیشنه افزایش یافته است. شماری این اختلافات را ناشی از انحصار‌گرایی قدرت میدانند که از طرف حلقات خاصی در داخل ارگ برای قبضه کردن قدرت تلاش می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.