کار پنج نمایندۀ غیرحاضر دیگر تعلیق شد

هیأت اداری مجلس نماینده‌گان در جلسۀ دیروزی‌شان، وظیفۀ پنج عضو این اتاق را به دلیل غیبت طولانی در مجلس، به حالت تعلیق در آورد.
اعضای مجلس نماینده‌گان هم‌چنان در واکنش به حملۀ هوایی اخیر نیروهای خارجی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار گفتند، “افغانستان آزمایشگاه و پولیگون چنین انفجارها نیست”.
MANDEGARبه گفتۀ نماینده‌گان مردم در مجلس، اگر امریکا واقعاً می‌خواهد با داعش و طالب مبارزه کند، از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کند.
تعلیق غایبان
پس از به تعلیق درآمدن فعالیت چهار نمایندۀ مجلس در هفتۀ گذشته، در جلسۀ علنی دیروز مجلس نماینده‌گان نیز فعالیت پنج نمایندۀ دیگر به حالت تعلیق درآمد.
عزت‌الله عاطف، میر امان‌الله گذر، علم‌خان آزادی، اسحاق رهگذر و پیربخش گردیوال، پنج نماینده‌یی هستند که فعالیت کاری آنان در مجلس به حالت تعلیق درآمد.
نماینده‌گان مجلس علت این تعلیق را غیبت بیش از ۲۰ روز آنان در جلسات و بی‌توجهی نسبت به مسوولیت خود عنوان کردند.
عبدالقادر زازی وطن‌دوست، منشی مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی دیروز این مجلس گفت: نماینده‌گان تعلیق شده بیش از ۲۰ روز غیبت داشته‌اند که بربنیاد مادۀ ۷۳ اصول وظایف داخلی مجلس، از این پس آنان از تمام امتیازات محروم و حق اشتراک در جلسات مجلس را ندارند.
در عین حال، ظاهر قدیر، نمایندۀ مردم ننگرهار با ۱۹ روز غیرحاضری شامل این تصمیم مجلس نشد.
به گفتۀ آقای زازی، در صورتی که آقای قدیر در جلسۀ بعدی مجلس حضور نیابد، عضویتش تعلیق خواهد شد.
از سویی هم، همایون همایون، معاون نخست مجلس در این زمینه گفت، تفسیرهای مختلف در مورد غیر حاضری بیش از ۲۰ روز اعضای مجلس وجود دارد.
آقای همایون گفت: برداشت برخی اعضا از مادۀ ۷۳ این است، نماینده‌گانی که بیش از ۲۰ روز غیر حاضری مسلسل داشته باشند، قطع معاش می‌شوند، اما برداشت برخی اعضا این است که این‌گونه غیرحاضران هم قطع معاش می‌شوند و هم از شرکت در نشست‌های مجلس محروم می‌شوند.
معاون نخست مجلس تأکید کرد که هیأت اداری با سایر اعضای مجلس در حال بررسی و تفسیر این ماده است تا تصمیم درستی مطابق به اصول وظایف داخلی مجلس در مورد غیرحاضران گرفته شود.
او گفت: “تعلیق وظایف چهار نماینده‌یی که هفتۀ گذشته اعلام شد نیز در حال بررسی است و پس از تفسیر مادۀ ۷۳ اصول وظایف داخلی، آنان هم تنها قطع معاش خواهند شد”.
تاکنون نماینده‌گان تعلیق شدۀ پارلمان در این ارتباط واکنشی نشان نداده‌اند. براساس تصمیم مجلس، این نماینده‌گان از تمام حقوق و مزایای خود محروم و بی‌بهره شدند.
تعلیقِ پیاپی فعالیت نماینده‌گان غایبِ مجلس در حالی صورت می‌گیرد که غیبت نماینده‌گان و بی‌توجهی به مسوولیت و دامنۀ وظایف آنان در مجلس یکی از مشکلات اساسی پارلمان محسوب می‌شود.
هرچند عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان در اغلب جلسات علنی از این موضوع گلایه کرده و حتا در مواردی برای نماینده‌گان جریمه و تنبیه درنظر گرفته است، اما این راهکارها تأثیرگذار نبوده و روند قانون‌گذاری در افغانستان را به چالشی جدی روبه‌رو کرده است.
غیبت مکرر نماینده‌گان مجلس و بی‌توجهی آنان به ضرورت حضور سبب شده است، در اغلب موارد تعداد به حد نصاب نرسد و مصوبات به رأی گذاشته نشوند و در نهایت، سبب بسیاری از تأخیرها در تصمیم‌گیری و روند کُندکاری مجلس می‌شود.
علت غیبت طولانی برخی نماینده‌گان مجلس سفر به کشورهای خارجی و در مواردی عدم بازگشت آنان پس از یک‌سال عنوان شده است.
پیش از این، عضویت احمد بهزاد، نمایندۀ مردم هرات، بشیراحمد ته‌ینج، نمایندۀ مردم فاریاب، فرشته انوری، نمایندۀ مردم ننگرهار و پروین درانی، نمایندۀ کوچی‌ها به علت بیش از ۲۰ روز غیرحاضری تعلیق شده بود.
براساس مصوبه مجلس، هر وکیلی که بیش از ۲۰ روز غیرحاضری پی‌هم داشته باشد، مطابق قانون، معاشات و امتیازات آنان قطع و وظیفۀشان به حالت تعلیق در می‌آید.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که هیأت اداری مجلس نماینده‌گان پس از انتقادها در مورد غیرحاضری نماینده‌گان تصویب کرده بود، نماینده‌گانی که پیش از ۲۰ روز غیرحاضری کنند، عضویت‌شان در این نهاد به تعلیق در آورده شده و امتیازهای‌شان قطع می‌گردد.
افغانستان آزمایشگاه سلاح‌ها نیست
نماینده‌گان مجلس در قسمت دیگری از نشست‌شان از حملۀ هوایی نیروهای امریکایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار انتقاد کرده و در واکنش به آن بیان داشتند، “ممکن است امریکا بم هسته‌یی را نیز در افغانستان استفاده کند”.
همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان به امریکا هُشدار داده، گفت: “امریکا نباید از افغانستان به عنوان «لابراتور» و «پولیگون» استفاده کند، زیرا ممکن است فردا این کشور بم هسته‌یی را نیز در افغانستان استفاده کند”.
آقای همایون که ریاست جلسۀ دیروز مجلس را به عهده داشت، گفت: در مورد انفجار اچین مسایل مختلفی مطرح می‌شود. از این تریبون می‌خواهم به خارجیان، به‌ویژه امریکاییان گوش‌زد کنم که افغانستان لابراتور و پولیگون چنین انفجارها نیست.
به گفتۀ معاون نخست مجلس، امریکایی‌ها به جای استفاده از بزرگ‌ترین بم، به تقویت ارتش ملی افغانستان بپردازند، زیرا نیروهای ارتش شناخت کامل از دشمن، مردم و منطقه دارند.
آقای همایون تأکید کرد: “من می‌دانم که امکان این هم است که امریکایی‌ها بمب هسته‌یی را در افغانستان استفاده کند و در واکنش به آن، برخی وکلا کف بزنند و بعضی هم بگویند که (امریکا) کار خوب می‌کند”.
هم‌زمان بااین، عبدالحی آخندزاده، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس گفت: مقام‌های بلندپایه امریکا می‌گویند که استفادۀ «مادر بمب‌ها» در افغانستان، به تمام منطقه یک پیام بود، آیا استعمال چنین بمب‌ها جنگ افغانستان را تشدید نمی‌کند؟ آیا افغانستان را به میدان جنگ تبدیل نمی‌کند؟
آقای آخندزاده با اشاره به واکنش روسیه و ایران مبنی بر پرتاپ بمب در ننگرهار، افزود: اگر چنین اقدامات امریکا ادامه پیدا کند، افغانستان به سوریۀ دوم تبدیل خواهد شد؛ زیرا منطقه برداشت چنین تحرکات امریکا را ندارد.
این عضو مجلس گفت: امریکا اگر واقعاً می‌خواهد با داعش و طالب مبارزه کند، از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کند.
این گفته‌ها درحالی ابراز می‌گردد که به تاریخ ۲۴ حمل سال جاری، نیروهای امریکایی بزرگ‌ترین بمب غیر هسته‌یی موسوم به «مادر بمب‌ها» را در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بالای گروه داعش پرتاب کرد که با موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها به همراه بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.