در حاشیۀ حادثۀ خونین قول اردوی شاهین بلخ

بار دیگر می‌گویم، مشکلات و راه‌حل مشکلات افغانستان از درون دهلیزهای پُر خم و پیچ قدرت از مرکز پایتخت در کابل می‌گذرد، چون صلاحیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، همه در همین‌جا در انحصار عدۀ محدود متمرکز است و رقم می‌خورد. تا زمانی که در این‌جا تغییر نیامده و معمای خونین قدرت نشکسته، هیچ تغییری در هیچ جای کشور نخواهد آمد.
MANDEGARاین قدرت، از فساد، از لجام‌گسیخته‌گی، از بی‌پاسخ‌گویی و از رازآلوده‌گی قطعاً باید بیرون کشیده شود، به یک تعادل برسد، مهار گردد و تصمیم‌گیری به یک مفهوم جمعی مبدل شود، معمای قدرت راه‌حل بیابد و حلقۀ فساد بشکند.
بر روح افسران جوان و شهید ارتش ملی دعا می‌کنیم و از باری تعالی می‌طلبیم تا به‌زودی شاهد تغییر در کشور باشیم که هر روز جان فرزندان این سرزمین را می‌گیرد، ملتی را به ماتم می‌نشاند و کشور را تباه می‌کند.
با اظهار همدردی با خانوادۀ شهدای خونین بلخ.
احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.