آیا تغییر می‌‎آید یا به فروپاشی کامل می‌رسد؟

گزارشگر:چهار شنبه 21 سرطان 1396 ۲۰ سرطان ۱۳۹۶

اشرف غنی احمدزی: احساس نارضایتی به طور فزایندۀ شکل قومی به خود گرفته است.
احمدولی مسعود: نخیر، احساس قومی به طور فزایندۀ شکل نارضایتی به خود گرفته است.
دقیقاً به همین منظور سال‌هاست تأکید داشته‌ام تغییر، تغییر، تغییر، و اولین تغییر، تغییر در ساختارهاست تا این کشتی شکستۀ افغانستان را که در mandegar-3موج طوفان‌ها و تاریکی‌ها و در یک بی‌موازنگی تمام قرار داده اید، اول به موازنۀ خود برسد.
این تغییر نه با ضیافت‌های داخل ارگ می‌شود و نه با فرافگنی و وارونه جلوه دادن حقیقت، نه با تطمیع رهبران امکان‌پذیر است و نه با فیر کردن بر روی جوانان، نه با کوچه بدل کردن‌ها درست می‌شود و نه با خوش ساختن خارجی‌ها، نه با تعویض مهره‌ها تغییر می‌آید و نه با بدل کردن چهره‌ها.
فقط با تغییر ساختارهای نظام است که قدرت به تعادل می‌رسد، همۀ اقوام در تصمیم‌گیری خانۀ مشترک خود بنام افغانستان شریک می‌شوند، قدرت توسط قدرت مهار می‌گردد و استبداد و ذهنیت استبدادپروری و تولید مستبد برای همیش خاتمه می‌یابد.
احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.