شبکۀ زنان افغان به حکومت: در پروسۀ صلح نقش بیشتری به زنان بدهید

گزارشگر:ناجیه نوری - ۲۴ قوس ۱۳۹۱

شبکۀ زنان افغان، از دولت افغانستان خواسته است برای تأمین صلح و ثبات در کشور، در پروسۀ صلح باید نقش بیشتری به زنان قایل شوند.
این شبکه در همایشی زیر عنوان «سهم‌گیری و مشارکت سیاسی زنان در پروسۀ صلح و امنیت» کشور که هفتۀ گذشته در کابل برگزار کرده بود، از ایجاد شوراهایی زنان در چهار ولایت کشور خبر داد.
روبینه همدرد عضو شبکۀ زنان افغان در این همایش گفت، ما به هدف سهم‌گیری زنان در پروسۀ صلح و امنیت در چهار ولایت کشور، شورهایی را تشکیل داده‌ا‌یم و این شوراها کارهای مقدماتی خود را انجام داده‌اند.
او می‌گوید، نماینده‌گان این شورها در ولایت هرات، کابل، پروان و ننگرهار، فعالیت‌هایی را که انجام داده بودند، در این همایش ارایه کردند.
وی تاکید کرد، این شورها نشست‌های بسیار مهمی را در خصوص اینکه چگونه می‌توان زنان را در پروسۀ صلح شریک ساخت، با مقامات بلند پایۀ حکومتی و نهادهای مدنی برگزار کرده‌اند.
بانو همدرد افزود، تمامی افراد در جلسات شورا روی این مسأله تاکید داشتند که چگونه می‌توان حضور و مشارکت زنان را در پروسۀ صلح و امنیت پررنگ ساخت.
او تاکید کرد، ما در فعالیت‌های ابتدایی خود توانستیم، موفقیت‌هایی را کسب کنیم و آرزو داریم تا به اهداف‌ بعدی خود که بسیار مهم و ارزنده است، برسیم.
وی همچنان گفت، سهیم ساختن زنان در پروسۀ صلح در قدم نخست به دولت و بعد به نهادهای مدنی مرتبط است، پس اگر هم‌آهنگی میان این نهادها وجود داشته باشد و تلاش بیشتر صورت گیرد، یقیناً نتیجۀ بهتری به دست خواهد آمد.
بانو همدرد افزود، چون زنان نسبت به سایر افراد جامعه از جنگ بیشتر متأثر شده اند، بنابر این، نیاز است تا آن‌ها سهم فعال‌تری در پروسۀ صلح و امنیت داشته باشند.
در همین حال، هوا علم نورستانی نمایندۀ شورای عالی صلح در این همایش گفت، حضور زنان در شورای عالی صلح نشانگر ارج گذاشتن به زنان است.
به باور این عضو شورای عالی صلح، سهم و فعالیت نه زن در شواری عالی صلح نشان می‌دهد که زنان تا چه اندازه خواهان صلح و امنیت هستند.
بانو نورستانی همچنان گفت، چون زنان قربانیان اصلی جنگ هستند و همین مسأله سبب شده تا آنان سهم بیشتری در این پروسه داشته باشند
همچنان، بانو حسینه نیکزاده عضو شورای صلح شبکۀ زنان افغان ولایت هرات در این همایش گفت، امنیت ولایت هرات نسبت به ولایات همجوار آن خوب است، بنابراین زنان هراتی علاقه‌مندی زیادی به سهم‌گیری در این  پروسه دارند.
او افزود، چون علاقه‌مندی زنان ولایت هرات به پروسۀ صلح خیلی زیاد است، بنابراین هفت در صد پیشرفت‌های این شورا به دست زنان صورت گرفته است.
نهادهای حقوق بشری و مدافع زنان، همواره از احتمال معاملۀ حکومت افغانستان با مخالفان مسلح دولت و قربانی‌شدن زنان در این روند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.