روایت والی بلخ از پروندۀ مومند/ معلومات در مورد بررسی چگونگی رخداد لیل ۲۳ بر ۲۴ اسد ۱۳۹۶ میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

گزارشگر:سه شنبه 31 اسد 1396 ۳۰ اسد ۱۳۹۶

به هیأت محترم اعزامی مرکز!
می‌خواهم قبل از همه در مورد چگونگی راه یافتن محمد آصف مهمند به شورای ولایتی بلخ به صفت عضو شورای ولایتی نکاتی را که به رویت اسناد معتبر از کمیسیون محترم انتخابات نشر و پخش شده است بیان نمایم. آقای مهمند حدود چهارهزار و هفت صدو سی و نو رای را در انتخابات ۱۳۹۳از آن خود کرده بود که نظر به جدول اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات در ردیف بیست وششم قرار داشت حالانکه تعداد وکلاء در شورای ولایتی ۱۹ تن می‌باشد. آقای مهمند بعد از اعلام نتیجه انتخابات به کابل سفر می‌نماید و با پرداخت مبالغ هنگفت به افراد و اشخاصی که در کمیسیون وقت انتخابات وظیفه داشته اند توانست که نزدیک به ۴۰۰۰ رای را خریداری و به شکل تقلب در فهرست نهایی و دیتابیس کمیسیون انتخابات درج نماید که به این ترتیب بعداً به صفت وکیل برندۀ شورای ولایتی بلخ اعلام شد. حالانکه کمترین رأی برنده شدن بیش از هفت هزار رأی بود.
با گذشت مدت کوتا و نظر به قانون شورای ولایتی بایست که mandegar-3وکلاء برنده طی مراسم خاص به معرفی گرفته می‌شد از اینکه من شخصآ از رای تقلبی و خریداری شده آصف مهمند از قبل آگاه بودم از معرفی آن در حضورم خود داری کردم با وساطت سایر وکلای محترم شورای ولایتی و تعدادی وکلای محترم ولایت بلخ در پارلمان مبنی بر تعهد برای اصلاح شدن آصف مهمند وی در شورای ولایتی بلخ حاضر شد و در مراسم تحلیف شرکت کرد. با گذشت دو الی سه ماه نامبرده با دست اندازی به کار های غیر قانونی فریب کاری و توطئه به ایجاد بی نظمی، تفرقه پراگنی در شورای ولایتی و ادارات دولتی پرداخت که اسناد کافی و موثق ضمیمه می‌باشد.
سر انجام بعد از گذشت پیش از سه سال از اثر غیر حاضری‌های پیهم و دوام دار آصف مهمند نظر به قانون شورای ولایتی با اتفاق آرا به تاریخ /۵/۱۳۹۶ توسط اعضای شورای ولایتی وظیفه اش به تعلیق آمده که در این راستا اسناد و فیصله خط شورای ولایتی بر مبنای قانون شورای ولایتی صورت گرفته است ضمیمه می‌باشد.
کارکردهای غیر قانونی، جعل و تزویر اسناد و سایر کارکردهای خلاف قانون آقای مهمند ذیلاً با اسناد و دلایل مستند بیان می‌شود:
۱ – هنگامی که موصوف به عنوان وکیل شورای ولایتی آغاز به کار نمود در صفحۀ فیسبوک اش همواره به تحریک نفاق قومی و توطئه علیه افراد و اشخاص صاحب رسوخ در ولایت بلخ می‌پرداخت که به عنوان مثال زمانی که طالبان متحجر و سنگ دل تعداد کثیری از هموطنان مسافر ما را در شاهرای کندز – بغلان به شکل گروهی و بی‌رحمانه به شهادت رسانیدند و این عمل طالبان را هر انسان تقبیح نمود. آصف مهمند در صفحۀ فیسبوک شخصی‌اش از کارکرد طالبان تمجید و ستایش کرده و آنها را به تکرار چنین کار در بلخ فرا خواند تا به قتل عام بلخیان بپردازند.
در این راستا تصویر و پیام مشخص مهمند ضمیمه است.
۲ – آصف مهمند مرتکب جعل و تزویر اسناد و امضای معاون اول ریاست جمهوری، معاون پالیسی اداره امور و معین وزارت ارشاد حج و اوقاف مبنی بر عقد قرارداد ها گردیده است که بر اساس آن چندین نامه رسمی از اداره سارنوالی محترم جرایم سنگین اصدار یافته است که اسناد ضم این نامه می باشد.
۳ – شخص به اسم سرداری نبی که مامای تن آصف مهمند میباشد مدعی است که با وجود که اسناد زیحقو بوداش از سه محکمه در دست دارد که مبلغ سی و سی لک افغانی از نزداش مقروض میباشد، با وصف که چندین بار به ریاست شورای ولایتی بلخ مراجعه کرده اما برعکس آن در شهر حیرتان که دفتر کار سردار نبی میباشد، برادر آصف مهمند با افراد مسلح امده تهدید به مرگ میشود که این موضوع را حضورآ سردار نبی مامای آصف مهمند به هیات محترم اعزامی مرکز اظهار داشته که اسناد ضمیمه میباشد.
۴ – همچنان شخص بنام عبدالقهار مدعی است که موازی صد جریب زمین را به ارزش ۱۲۱۰۰۰ دالر امریکایی در ساحه دوراهی حیرتان با اسناد جعلی به بالایش بفروش رسانیده که در این خصوص نیز اسناد مستند از اداره سارنوالی و اسناد جعلی زمین مذکور موجود و ضمیمه میباشد.
۵ – اخیرآ شخص بنام ذبیح الله فرزند عبدالصمد درخواستی را به مقام ولایت ارائه نموده که به شرکت شاهین گروپ وسایط را به کرایه داده اما نظر به اسناد موجود مبلغ ۱۲۰۰۰ دالر امریکایی اش بالای شرکت مذکور که مربوط به آصف مهمند میباشد اسناد طلب در دست داشته اما از پرداخت مبلغ متذکره امتنا میورزد در این مورد نیز اسناد طلب پول به فورم شرکت مذکور درج شده است ضم سایر اسناد میباشد.
۶ – جعل و تذویر در عقد قرار داد با ادارات دولتی ولایت بلخ، به عنوان نمونه مثال در پورت شماره چهار و پور شماره دوم خدمات بندر حیرتان شرکت شاهین گروپ انجام داده است که در این مورد نیز اسناد مستند ضمیمه میباشد.
۷ – دکتوران بخش اناث شفاخانه ملکی شهر مزار شریف از جملۀ خدمتگاران واقعی جامعه می‌باشد آقای مهمند تمام دکتوارن بخش اناث شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی را تن فروش روسپی گفته به شخصیت آنها توهین نموده است دکتوران متذکره در مقابل این حرف آقای مهمند خواهان اعادۀ حیثیت و حقوق خود شده اند. که در خواست اعتراضی شان با امضاء های شان به مراجع مربوط جهت رسیدگی در آن زمان محول گردیده است کاپی نامه اعتراضی دکتوران به عنوان سند ضمیمه است.
۸ – آقای مهمند در صفحۀ فیسبوک‌اش من و سایر دوستان و همفکرانم را توهین و تحقیر نموده به نام کولابی و سقاوی نامبرده است که در این راستا سند موجود می‌باشد.
۹ – موصوف در صفحات اجتماعی فیسبوک و یوتیوب آخرین ویدیو را به نشر سپرده و بعداً در فضای مجازی دست به دست شده است که شخصی به اسم بشیر را تهدید به مرگ نموده و برادر اش را اختطاف و همچنان بنده را با استعمال الفاظ رکیک و ناسزا دشمنام میدهد که این عمل اش نظر به قانون جزای افغانستان جرم پنداشته میشود و سه عمل جرمی را مرتکب میشود که ویدیو ضمیمه می باشد.
۱۰ – آخرین زمان که می‌خواهد از کابل به صوب مزار شریف بیاید در صفحه فیسبوکش دو مصرع شعری را که ناشی از عقده و کینه‌اش در قبال بلخ می‌باشد با تصویر اش نشر می‌کند، که سند فوق ضمیمه می‌باشد.
۱۱ – زمانکه آقای مهمند در میدان هوایی مزار شریف میرسد با الفاظ زشت و دشنام به مسوولین میدان هوایی و پولیس سرحدی، با شکستاندن دروازۀ شیشه یی که مربوط به اشخاص ویژه (VIP) ترمینل می باشد داخل میشود و آغاز گر تمام ماجرای خویش میشود تصاویر و ویدیو های کمره های امنیتی میدان هوایی ضمیمه میباشد.
۱۲ – معاون اوپراتیفی امنیت ملی ولایت بلخ که جزء مسافرین لیل ۲۳ بر ۲۴ برخ اسد ۱۳۹۶ پرواز کام ایر میباشد هنگامی که پرخاش گری و جار و جنجال آقای مهمند را عملآ مشاهده نموده از آن جا که خود مسوولیت دارد تا در صورت بروز چنین مشکل دست به کار شود با تماس به اینجانب موضوع را بیان می نمود. در این زمان بنده که رییس شورای نظامی و شخص درجه یک ولایت بلخ می باشم در جلسۀ امنیتی در قبال ولسوالی چمتال و چهاربولک مصروف بودم زیرا جنگ شدید علیه نیرو های امنیتی و خیزش های مردمی الی اکنون جریان دارد در حالیکه قوماندان زون ۷۰۷ پامیر قوماندان لوای سرحدی، قوماندان امنیه و رییس امنیت ملی ولایت بلخ حضور داشتند شخصآ به قوماندان امینه ولایت وظیفه سپردم که مطابق قانون و اسناد موجود برای جلوگیری از آشوب و بی نظمی در میدان هوایی مزار شریف رفته مدیریت بحران به وجود آمده را به دست بگیرد و این مشکل را حل و فصل نماید و مجرم را مطابق قانون به ریاست تحقیقات جنایی جهت تکمیل اسناد جرمی تحویل نماید که در ابتدای هدایت ام جناب قوماندان امینه امتنا می ورزد و کوشش می نماید تا خود را از این ماجرا دور نگهدارد تا اینکه بعد از مدت چند دقیقه تماس تیلیفونی از آدرس مشخص به ایشان آمد و خود حاضر شد که برای دستگیری موصوف به میدان هوایی برود و از من نیز هدایت اخذ نمود.
قوماندان امینه ولایت با گذشت ساعت ها در صحن و سالون میدان هوایی مزارشریف یکجا با آقای مهمند مصروف چای خوری، نان و قصه بود این در حالیست که تعداد کثیری از مسافرین که یکجای از کابل به مزار شریف آمده بودند در حال بیرون شدن بوده اند که به ممانعت افراد غیر مسوول پسر جمعه خان همدرد، اختر محمد ابراهیم خیل و آقای مهمند در دروازه های میدان روبرو میشوند و از سویی هم حجاج که قصد سفر به زیارت بیت الله داشته اند ساعت ها را به انتظار و ترس سپری می‌نمایند در اینجا قوماندان امینه ولایت بلخ شخصآ مسوول ایجاد بحران میشود که ضعف مدیریت و بی کفایتی قوماندان امینه را نشان میدهد. قابل تذکر میدانم که بحران به وجود آمده از قبل طراحی شده و برنامه ریزی شده بوده به دلیل اینکه قبل از ورود آقای مهمند به میدان هوایی مزار شریف ده ها افراد غیر مسوول اشخاص ذکر شده فوق به دکانداران و تکسی ران های مقابل میدان هشدار از خطر و جنگ میدهند که دکانداران و تکسی ران های محل شاهد این رویداد هستند.
نوت: من همراه با تعدادی از وکلای محترم شورای ملی، رییس شورای ولایتی بلخ تعدادی از روسای ادارات، فرهنگیان و دستیارانم در مهمان خانه حویلی ام انتظار ختم موضوع به وجود آمده در میدان هوایی بودیم که سر انجام الی حدود ساعت سه نیمۀ شب با قوماندان امینه ولایت تماس گرفتم که از اجراات شان گزارش بدهند ایشان از ارایۀ گزارش به نوع دیگر که گویا به گفت من نمیشود و حاضر رفتن به نظارت خانه نمی باشد پرداختند، من که والی و رییس کمیته امنیتی می باشم به پولیس مستقیمآ هدایت سپردم که تا آقای مهمند را که ماجرا بر پا کرده و ترمینال میدان هوایی را با افراد مسلح غیر مسوول شان به تهدید جدی و بالا مواجه کرده است دستگیر و به موضوع خاتمه بخشند این عمل من با درک تمام جوانب قضیه صورت گرفته است که نکات ذیل در زمینه قابل یادآوری است: میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از میدان های هوایی بین المللی و معیاری بوده از یکطرف در گوشه یی از این میدان نیرو های امریکایی و در گوشۀ دیگر آن نیرو های بین المللی و حمایت قاطع موجود بوده و از سویی هم حجاج که قصد سفر به زیارت بیت الله شریف داشته اند همچنان مسافرین ساعت ها منتظر بودند لازم دیدم تا هدایتی را مبنی بر دستگیری آصف مهمند به پولیس ملی بدهم.
بعد از آنکه آصف مهمند توسط پولیس دستگیر شد شخص قوماندان امنیه ولایت از تحت نظارت گرفتن آقای مهمند بر خلاف هدایت که قبلاً گرفته بود و بایست اجرا میکرد امتناع می ورزد تشکر و سپاس ویژه از ریاست محترم امنیت ملی می نمایم که متهم را فوراً تسلیم گردیده جهت تحقیقات بیشتر به امنیت ملی انتقال دادند.
بعد از گذشت دو شبانه روز به خواهش رییس محترم عمومی امنیت ملی و وساطت محترم احمد شاه رمضان وکیل مردم ولایت بلخ در ولسی جرگه آصف مهمند جهت تحقیقات بیشتر به کابل انتقال یافت.
بر خلاف تعهد داده شده هنگامی که آقای مهمند به کابل میرسد با نشر تصاویر در صفحات اجتماعی فیسبوک، ملاقات با جمعه خان همدرد و کنفرانس مطبوعاتی موصوف به دستور وی وانمود نموده اند که در عقب این ماجرا دست های از کابل وجود دارد که مهمند را وسیله ساخته اند تا با استفاده از حرف های رکیک نادرست و دروغ پراگنی نسبت به ضرب و شتم اش در هنگام بازداشت که گویا از جانب من و دستیارانم صورت گرفته باشد. در حالیکه قبلاً در بالا متذکر شدم که تا ختم ماجرا در مهمان خانه حویلی ام با همکاران و مسوولان نشسته بودیم. در صورتی که ثابت شود دستیارانم در یکی از ادارات دولتی جزئی ترین کاری غیر قانونی و یا هم سوء استفاده از نام من و وظیفه اش کرده باشد حاضرم ایشان را به تحقیق اعزام نمایم به صراحت میگویم که دستیارانم و پسرم در همان شب در کنارم همه باهم بودیم.
قابل ذکر میدانم که محترم اسداالله شریفی وکیل مردم در شورای ملی در شب ماجرا شخصاً در کابل حضور داشته اند هنگامی که تعدادی از محافظین اش جهت انتقال بسته گان اش از خلم به شفاخانه ملکی مزار شریف میآمده اند در مسیر راه بین چهارراهی استاد خلیل الله خلیلی و چهارراهی کام ایر از سوی افراد مسلح غیر مسوول که مربوط به گل رحمان همدرد بود به رگبار گرفته میشوند که در نتیجه یک تن از آنها شهید و ۹ تن دیگر شان مجروح میگردد که این مسئله نیز قابل تحقیق جدی می باشد.
نوت : ضمیمه یک کاپی تمام اسناد و ویدیو طور مستند روی CD می‌باشد.

با احترام
سترجنرال عطا محمد نور
والی بلخ

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.