مسعود شناسی/۲۶/مسـعود فــرا تر از مـرزهـا

گزارشگر:هارون مجیدی/ چهار شنبه 19 میزان 1396 - ۱۸ میزان ۱۳۹۶

مجموعه مقالات دومین کنفرانس مسعودشناسی در کسوت کتابی به نامِ «مسعود فراتر از مرزها»، از نشانی بنیاد شهید مسعود نشر شده است. این مجموعه مقالات به اهتمام داکتر سیداکبر زیوری در سنبلۀ ۱۳۸۲ خورشیدی چاپ شده است.
mandegar-3کتابِ «مسعود فراتر از مرزها» در سه‌هزار نسخه و ۱۲۵ برگ نشر شده که زحمت صفحه‌آرایی آن را ویس مهرزاد کشیده است.
آقای زیوری در «مدخلی بر مسعودشناسی» نوشته است: مسعود شخصیتی است چند بُعدی و پیچیده که در سخت‌ترین شرایط نظامی-سیاسی، در نامساعدترین بستر اجتماعی و در دشوارترین تنگناهای اقتصادی، مدت یک ربع قرن مبارزه کرد، جوی‌بار کوچک ره‌روان‌اش را تبدیل به دریای خروشانی کرد که کشتی مهاجمان و دشمنان عزت ملی ما را به امواج سهم‌گین خود در هم کوبید. او بدین ترتیب، از کیان کشور و ناموس وطن دفاع جانانه کرد و خود بر سریر رهبری در کشوری تکیه زد که به ندرت شاهد یک رهبر تمام عیار بوده است.
به باور آقای زیوری: جهاد افغانستان بدون شک، دارای فرماندهانی بزرگ و رزم‌آورانی توانا بوده است. مسعود، اما در میان آنان هم‌چون نگینی درخشنده است که انوار فره و جذبه‌اش به اقصای نقاط کشور ساطع است. او رزمنده‌یی حکیم و یا حکیمی رزمنده است که جنگ را فقط برای تأمین صلح می‌خواست.
آقای زیوری از قول مایکل بری آورده است: کمال اخلاقی در قلب میادین جنگ، مسعود را مقامی بلند در میان چند رهبرِ فیلسوف در طول تاریخ بخشیده است، مردانی که وادار به جنگیدن شدند تا از ملت و از مردم خود دفاع کنند، آنانی که از نفس جنگ بیزار بودند و از ورای آن برای خویش جویای منافع سیاسی نبودند و با یک روحیۀ مشفقانه، قدرت سیاسی متعادل را آن‌هم فقط برای خدمت به مردم، در نظر داشتند. آنانی که همواره تفکرات فلسفی در خلوت خود را بر تحمیل متکبرانۀ نظرات‌شان بر دیگران ترجیح می‌دادند.
در جلد دوم «مسعود فراتر از مرزها» نوشته‌ها و سخنانیِ از حامدکرزی، مسعود خلیلی، سفیر هند در کابل، مارشال ورینکوف، عطاالله مهاجرانی، ویتنی ازوی، ویلیام مه‌لی، شنتل، ابراهیم عثمان روف، احمدولی مسعود، قاسم‌شاه سکندروف، افراسیاب ختک، نینا، حسن مکی، مایکل بری، هارون امیرزاده و سیداکبر زیوری آمده است.
گفتنی است که مجموعۀ «مسعود فراتر از مرزها» دارای دو بخش است. بخش اول، دومین کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی که در سال ۱۳۸۲ در کابل برگزار شده بود، آمده است. در بخش دوم، سه سخنرانی از کنفرانس مسعودشناسیِ لندن که در همان سال برگزار شده بود، گنجانیده شده است.
کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی در سال‌های پسین به مناسبت سالروز شهادت قهرمان ملی برگزار می‌شد که در آن، شمار زیادی از نویسنده‌گان، پژوهشگران، هم‌سنگران و یاران او پیرامون کارنامه و پیامد مبارزات مسعود مقاله می‌نوشتند و صحبت می‌کردند. جریان مکمل این کنفرانس‌ها چاپ شده اند که در شماره‌های بعدی معرفی خواهند شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.