وفاق ملی، سنگ بنای مکتب و اعتماد مردم سمنگان

گزارشگر:چهار شنبه 26 میزان 1396 - ۲۵ میزان ۱۳۹۶

استقبال گرم مردم سمنگان از هیأت وفاق ملی و حمایت بی دریغ شان از طرح وفاق، ناشی از اطمینان و اعتماد مردم به راه و اندیشۀ آمرصاحب شهید بود که در پیام وفاق ملی در یافتند.
mandegar-3یاد و خاطرۀ آمرصاحب شهید برای سمنگانی های بی آلایش چنان یک حالت تقدسی داشت که بار بار با ابراز آن، تعهد ناگسستنی خویش را بنمایش میگذاشتند.
اهدای گلدسته های قشنگ کودکان، خوانش سروده های زیبای خوردسالان، گرداننده گی گویای جوان، صحبت های پرشور سخنرانان، درک عمیق جوانان و سرانجام مهمانی صمیمی میزبانان، همه جلوه هائی از اطمینان و اعتماد مردم بود.
گفتمان وفاق ملی و محفل تهداب گذاری مکتب متوسطۀ خواجه اسماعیل به همکاری بنیاد شهید احمدشاه مسعود و کمک مالی انجمن کمکی پادربورن آلمان از پیام های خوش برای سمنگانی های عزیز بود.
رویهمرفته، نگرانی از وضعیت عمومی کشور، بخصوص نبود هیچ سمنگانی ای در چوکات رهبری و ارادۀ ولایت سمنگان، اعتراض و انتقاد ها را یکصدا با خود داشت.
مسئولین ولایت یکدست با مردم و در حمایت مردم بگونۀ خانوادۀ صمیمی با هم وصل بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.