مردم افغانستان فارسی زبان اند نه دری زبان

گزارشگر:شنبه 13 عقرب 1396 - ۱۲ عقرب ۱۳۹۶

جدا کردن زبان فارسی، به فارسی، دری و تاجیکی که تاریخ طولانی دارد، اکنون به عنوان یکی از ابزارهای مهم در دست کسانی قرار دارد که به خاطر ایجاد دشمنی با فرهنگ و زبان ادب فارسی و از این طریق ایجاد دشمنی میان اقوام باهم برادر کشور، کار می‌کنند.
البته سال‌هاست که قدرت‌های سیاسی خلاف میل اصلی مردم این سرزمین، دست به جعلکاری زده‌اند و زبان فارسی را به نام دیگرش یا صفتش که “دری” است، به عنوان یک زبان کاملا مخصوص، معرفی کرده‌اند. در مکاتب و دانشگاه‌ها و ادارات افغانستان تلاش می‌شود که به زبان فارسی، دری بگویند؛ اما این “دری” در بیرون از همین ادارت، اصلا نه قابل استفاده است و نه کسی آن را می‌شناسد.
بنابراین، سیاست فرهنگی کنونی که در راستای تخریب هویت بزرگ این سرزمین است، در واقع در برابر درک و فهم مردم قرار دارد. این وضعیت حالا وارد مرحله‌های مهم‌تری شده است. از جمله این که صفحه فیسبوک بی بی سی فارسی که برای افغانستان نشرات داشت، اسمش را به بی بی سی فارسی تغییر داده است. این امر سبب اعراضات زیادی در بین مردم شد و صفحات مجازی پر از واکنش‌ها در برابر آن گردید.
به نظر میرسد که این وضعیت، در ادامۀ سیاست تفرقه‌افگنانۀ حلقاتی قومی در دولت آقای غنی است که از هر طریقی سعی می‌کنند مردم را با داشتن زبان‌ها و هویت‌های مختلف در برابر هم قرار بدهند تا خودشان در سایۀ آن لذت ببرند و از گل‌آلود شدن آب، ماهی میل دل شان را صید کنند تا مردم به مسایل اساسی که در کشور جریان دارد فکر نکنند.
دست زدن به ابزارهای کاذب و فرینده به هدف قرار دادن مردم در برابر هم، یکی از پروژه‌هایی است که در دولت وحدت ملی عملی می‌شود و دست‌اندرکاران افغان بی بی سی که احتمالا مرتبط با همین حلقه‌های حریص نفاق افگن در دولت اند، سعی می‌کنند که دست به چنین تفرقه افگنی‌های مدهش بزنند.
از جانب دیگر، احتمال دارد که رسانۀ بی بی سی، به دلیل قرار داشتن در برابر کشور ایران که فقط بخشی از تمدن و زبان فارسی را در منطقه احتوا می‌کند، با تمسک به تقسیم بندی‌های این چنینی بخواهد که جایگاه زبان فارسی را فقط در محدودۀ ایران امروزی خلاصه کند و به همین دلیل، دست به تاسیس صفحۀ دری برای افغانستان زده باشد؛ چنانی که صفحه‌یی هم به نام تاجیکی به مردم تاجیکستان دارد؛ در حالی که مردم تاجیکستان زبان خودشان را فارسی می‌گویند؛ فارسی تاجیکی.
از این رو ، نام گذاری بی بی سی دری، یک اقدام کاملا غلط، بی ریشه و بی مایه است و باید دست‌اندرکاران افغان که در بخش بی بی سی افغانستان کار می‌کنند و هم مدیران اصلی رسانۀ بی بی سی، این حقیقت را باید درک کنند که مردم افغانستان عمدتا به زبان‌های فارسی و پشتو به عنوان زبان‌های رسمی کشور سخن می‌گویند و چیزی به نام دری در این کشور شناخته شده نیست؛ چنانچه یک پرسش سراسری از مردم افغانستان در این خصوص شود، احتمال میرود که بیش از نصف مردم افغانستان با شنیدن کلمه دری ناآشنا باشند.
بنابراین انتظار داریم که صفحه بی بی سی برای افغانستان دوباره به صفحه فارسی برای افغانستان ساخته شود و یاهم اگر دست اندرکاران مشتاق کلمه “دری” هستند آن را به “فارسی دری” که نام کامل این زبان هست، برگردانند نه دری که به هدف قطعه و تقسیم کردن زبان فارسی که زبان اول همه مردم افغانستان است، همواره استفاده می‌شود.
اگر بی بی سی، به عنوان یک بنگاه بزرگ رسانه‌یی در جهان، قصدی و غرضی در این مورد پیش آمده ندارد، باید هرچه زودتر، آن کارمندان افغان را که از بی بی سی به عنوان ابزاری در جهت منافع گروهی و سلایق فاشیستی خود شان استفاده کرده اند، از این دستگاه بیرون کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.