حکمتیار طرح انتخاباتی‌اش را ارایه کرد

گزارشگر:یک شنبه 14 عقرب 1396 - ۱۳ عقرب ۱۳۹۶

mandegar-3گلبدین حکمتیا، رهبر حزب اسلامی برای تأمین شفافیت در برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی، طرحی را به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کرد.
آقای حکمتیار گفت: برای جلوگیری از تقلب، تضمین شفافیت و قابل پذیرش بودن انتخابات مجلس نماینده‌گاه و شوراهای ولسوالی، باید احزاب و جریان‌های سیاسی در تمام پروسۀ انتخابات «از آغاز تا پایان» حق نظارت کامل و دقیق را داشته باشند.
او تأکید کرد: نماینده‌گان ناظر (احزاب سیاسی) باید در هر حوزۀ انتخاباتی موجود باشند، در مورد فهرست واجدان شرایط رای دهی، توافق آنان به دست آید، آرا در حضور آنان شمارش شود، نتایج در اوراق امضا شدۀ آنان به مرکز انتقال داده شود.
رهبر حزب اسلامی افزود: نباید هیچ فرد واجد شرایط رأی دهی در مناطق ناامن و یا مهاجران از حق رأی دهی محروم شوند.
بر بنیاد طرح آقای حکمتیار، باید تمام احزاب سیاسی مکلف شوند که در فهرست نامزدان حزب خود برای مجلس نماینده‌گاه، اسامی شمار مشخصی از زنان را جادهند واینکه باشندۀ یک محل، نمایندۀ خود را از محل دیگر انتخاب کنند، قابل قبول نیست.
آقای حکمتیار خاطرنشان کرد: برخی از گروه‌ها و افراد با «اظهارات چالش‌زا و خواست‌های غیرمعقول» خواستار به تعویق افتیدن انتخابات اند. به گتفۀ او، برای حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات بدیل مناسب و طرح همه پذیر، وجود ندارد و باید انتخابات در حضور همین حکومت و کمیسیون برگزار شود.
در همین حال، نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس مشترک با آقای حکمتیار، از تمام گروه‌ها و احزاب سیاسی خواست تا طرح خود را به گونۀ کتبی، رسماً به این کمیسیون تحویل دهند.
آقای احمدزی افزود: اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، افراد بی‌طرف اند و برای جلب اعتماد مردم تلاش می‌ورزند.
تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گاه و شوراهای ولسوالی ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی مشخص شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.