چـرا واتـس‌اپ و تلگـرام محـدود شـد؟

گزارشگر:یک شنبه 14 عقرب 1396 ۱۳ عقرب ۱۳۹۶

این روزها، دولت وحدت ملی، شبکه‌های اجتماعی تلگرام و وتس‌اپ را مسدود کرده است. دلیل این اقدام روشن نیست؛ اما ظاهراً گفته شده است که مسایل امنیتی از دلایل اصلی این اقدام حکومت باشد. واکنش‌ها اما در بارۀ بسته شدن این دو شبکۀ اجتماعی در افغانستان بسیار گسترده است. از این دوشبکه به عنوان دو کانال ارتباطی در افغانستان استفاده می‌شود؛ زیرا هر دو شبکه برای فرستادن پیام‌های صوتی، تصویری و متنی با سرعت بیشتر، طرفدار دارند. اگرچه وتس‌اپ و تلگرام در افغانستان، نسبت به فیسبوک، کمتر قابل استفاده است؛ اما نگرانی معترضان این است که این اقدام حکومت ریشه در حرکت‌هایی دارد که در نهایت به بسته شدن شبکه‌های اجتماعی منجر می‌شود.
اگرچه دستورِ صادر شده برای بسته شدن این دو شبکه، به صورت کامل هنوز در افغانستان عملی نشده‌است؛ اما به نظر میرسد که دولت فهرستی را در این دو شبکه مسدود کرده‌است. اگرچه سندی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، نشان می‌دهد که دستور بسته شدن فوری هر دو کانال مخابراتی تلگرام و واتس آپ، صادر شده است. اما سوال اساسی این است که چرا استفاده از این شبکه‌ها برای برخی از افراد ناممکن شود و نیز چرا دولت به هدف سانسور، ولو در همین حد اقدام کند. اگر پاسخ این باشد که این کار به خاطر کاهش استفادۀ تروریستان از این دو شبکه بخاطر مسایل امنیتی صورت گرفته است، اقدام درستی نیست؛ زیرا بسته شدن چند حساب، نمی‌تواند راه استفاده تروریستان را از این شبکه‌ها بسته باشد. زیرا آن گروه‌ها راه‌های زیادی برای استفاده از این شبکه‌ها بلند اند. بنابراین، این پاسخ درست به نظر نمی‌رسد.
پاسخ دوم اما غیر رسمی این است که دولت آقای غنی، چون خوی دیکتاتوری دارد و افرادی در این نظام قدرت دارند که خیال تکرار شب‌های تاریک استبداد را بر مردمان این کشور به سر می‌پرورانند، در تلاش محدود کردن استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مخابراتی‌اند. رشد فزایندۀ استفاده از تکنالوژی بسیاری‌ از این افراد را به ترس انداخته است و فکر می‌کنند که این دست‌آورد به جهش بیداری مردم و در نهایت به دیمکراسی کمک می‌کند و این به نفع چنین گروه‌های تاریک‌اندیش و تنگ‌نظر نیست. به همین دلیل، آنان فکر بستن شبکه‌های اجتماعی را دارند و برای آغاز و امتحان و سنجش واکنش‌ها، از محدود کردن استفاده از دو شبکه تلگرام و واتس آپ شروع کرده‌اند.
این برداشت و یاهم فرضیه و پاسخ، با توجه به شناخت افکار و عمل برخی از مسوولان دولتی و تلاش برای شکل‌دادن دیکتاتوری و خودکامه‌گی، چندان نادرست به نظر نمی‌رسد. زیرا اگر هدف تلاشی برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی نباشد، بستن چند حساب در واتس‌اپ و تلگرام، چه هدفی را می‌تواند براورده کند و حتا در صورتی که چنین باشد، چه ضمانتی وجود خواهد داشت که فردا به هر بهانۀ دیگر شبکه‌های دیگر اجتماعی مسدود نشوند. اگرچه ممکن است که اهدافی خارج از این دو مساله هم در پشت این اقدام وجود داشته باشد که هنوز روشن نیست.
ما در حالی که دولت را مکلف برای مبارزه با فعالیت‌های تروریستان در فضای سایبری میدانیم و انتظار داریم که این دولت قدرت و دانشی در این زمینه داشته باشد، تاکید می‌کنیم که آزادی بیان و فعالیت شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، نباید به هیچ بهانه و مشکلی به مخاطره بیفتد و در دولت کاری نکند که سبب مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی و گرفتن حق آزادی بیان از مردم شود؛ زیرا آزادی بیان دست‌آورد مردم افغانستان است و به هیچ چیزی قابل معامله نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.