بجای تغییـرات در کمیسیون ذهن آقای غنـی باید تغییر کند

گزارشگر:یک شنبه 21 عقرب 1396 ۲۰ عقرب ۱۳۹۶

قرار است رییس حکومت وحدت ملی، تغییراتی را در کمیسیون انتخابات ایجاد کند. این تغییرات شمال برکناری رییس، شماری از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات است. پیشتر ارگ رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرده بود.
برکناری این افراد، ظاهراً به دلیل مخالفت‌هایی که برخی جریان‌های سیاسی در برابر اعضای کمیسیون و نحوۀ کار آن ابراز داشته‌اند، صورت می‌گیرد.
اخیراً جریان‌های سیاسی در افغانستان، به کرات گفته‌اند که با وجود چنین کمیسیونی هیچ انتخاباتی قابل قبول برگزار نخواهد شد و قریب به اتفاق این جریان‌ها خواستار تعیین اعضای آن از نو شده‌اند.
اگرچه ما از همه اقدام‌هایی که به هدف اصلاحات در نهادهای انتخاباتی صورت گیرد، حمایت می‌کنیم و بارها پیشنهاد کردیم تا کمیسیون‌های انتخاباتی چنان تنظیم شوند و اعضای آن چنان انتخاب شوند که بتوانند اعتماد از دست رفتۀ مردم به انتخابات را برگردانند. اما این روشی که آقای غنی در این خصوص در پیش گرفته‌است درست نیست؛ زیرا از اول باید ارگ در تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، زیاد سلیقه‌یی و سیاسی عمل نمی‌کرد و باید همان پیشنهاد اولیۀ کمیسیون گزینش را مورد اجرا قرار می‌داد. اما متأسفانه چنان نشد و کار کمیتۀ گینش از نظر افتاد و بار دیگر کمیته گزینش تغییر کرد آن کمیته افرادی را در کمیسیون‌ها گماشت که اکنون ظاهراً قابل اعتماد هیچ طرفی نیستند. اگرچه کارشان را تا هنوز آغاز نکرده‌اند تا محک زده شوند؛ اما کمیسیون تا همینجا هم به بسیاری زودی نشان داد که نمی‌تواند بی‌طرف باشد؛ زیرا با نشاندن حکمتیار در صدر مجلس این کمیسیون و قبول کردن طرح‌های آن و حمایت حکمتیار از اعضای این کمیسیون، ظاهراً اعتبار اندک آن را هم در میان مردم ضرب صفر کرد.
اما حالا که ریاست‌جمهوری از مدتی به این طرف، تصمیم اتخاذ کرده است تا اعضای کنونی کمیسیون را با افراد دیگر تعویض کند، نشان می‌دهد که خود آقای غنی، در خلق این معضل نقش داشته است و با اقدامات بسیار ناشایسته و نادرستی که قبلا صورت گرفت، مدتی از وقت کمیسیون انتخابات را ضایع کرد و هم وقت مردم افغانستان را.همچنان میلیون‌ها دالر در مدت زمان تصدی این اعضا، در این نهاد به مصرف رسید. حالا قرار است که همه‌چیز از سر گرفته شود و با معرفی افراد جدید در کمیسیون انتخابات یک بار دیگر شاهد هدر رفتن وقت بیشتر خواهیم بود؛ زیرا دولت دارد یک دورۀ باطل را دور می‌زند و هی تکرار می‌کند. درحالی که می‌توانست در همان آغاز، به گونه‌یی عمل کند که امروز نیاز به اصلاح مجدد آن دیده نمی‌شد.
اما اگر این اصلاحات هم به میان بیاید و افراد جدید جای افراد امروزی را در کمیسیون‌های انتخاباتی پر کنند، بازهم امیدی به برگزاری یک انتخابات شفاف نخواهد بود؛ زیرا تا زمانی که ارادۀ قاطع سیاسی برای برگزاری یک انتخابات شفاف شکل نگیرد و تا زمانی این باور ایجاد نشود که حکومت در سدد برگزاری یک انتخابات شفاف است، هیچ تغییری سبب شفافیت انتخابات نخواهد شد.
تجربۀ انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری نشان داد که انتخابات از ریاست‌جمهوری به تقلب سوق داده شد و هر کسی که آن را عملی می‌کرد به قوت کرزی پشت بسته بود؛ بنابرین، آقای غنی اگر به جای تغییرات‌ این چنینی در کمیسیون‌ها، تغییراتی را در ذهن خودش نسبت به چگونه‌گی برگزار شدن انتخابات ایجاد کند، با هر ترکیبی می‌توان یک انتخابات درست را برگزار کرد و اگر این تغییر ایجاد نشود، هیچ تغییراتی در کمیسیون، مانع تقلب نمی‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.